عصر آذربایجان

گزارش خبر

موانع جذب سرمایه گذار در ارومیه رفع شود

شهردار ارومیه:

1399/03/13

عصرآذربايجان--شهردار ارومیه گفت: موانع جذب سرمایه گذاران در ارومیه باید رفع شود.

عصرآذربايجان--شهردار اروميه گفت: موانع جذب سرمايه گذاران در اروميه بايد رفع شود.

محمد حضرت پور در آيين افتتاح هايپر استار پروژه سيتاديوم اروميه افزود: براي رسيدن به افق 1404 بايد تمامي موانع جذب سرمايه، سرمايه گذاران دراروميه رفع شوند.

وي با اشاره به اينکه شوراي شهر و شهرداري برنامه بلندمدتي براي اروميه در افق1404 تدوين کرده است،تصريح کرد: در افق 1404 اروميه شهري است که از لحاظ اقتصادي مردم در سطح مناسبي هستند و اين سطح برخورداري بالا نيازمند جذب سرمايه است.

حضرت پور با اشاره به اينکه تمامي نهاد ها بايد درکنار مديريت شهري براي رونق اقتصادي اروميه به عنوان يک کلانشهر تلاش کنند، اظهار کرد: بالابردن در آمدهاي شهروندان نيازمند مشارکت و جذب سرمايه گذاري خارجي است.

 وي با اشاره به افتتاح هايپر استار پروژه سيتاديوم ياد آورشد: در اين هايپر براي 300نفر به طورمستقيم اشتغال زايي شده و در زمان اتمام کامل پروژه براي1500 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.در ادامه هايپراستار پروژه سيتاديوم اروميه افتتاح شد.

 

منبع :  

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

موانع جذب سرمایه گذار در ارومیه رفع شود

شهردار ارومیه:
خروج

عصرآذربايجان--شهردار ارومیه گفت: موانع جذب سرمایه گذاران در ارومیه باید رفع شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها