عصر آذربایجان

گزارش خبر

مانع زدايي از توليد؛ کليد رونق اقتصادي استان اردبيل

مانع زدايي از توليد؛ کليد رونق اقتصادي استان اردبيل

1400/01/29

گروه اقتصادي: توسعه اقتصادي هر منطقه مستلزم حمايت از سرمايه‌گذاران و برنامه‌هاي رونق توليد بوده و شعار اعلامي مقام معظم رهبري براي امسال نيز در راستاي رفع موانع پيش روي توليد و توسعه اقتصادي مي‌باشد.

گروه اقتصادي:  توسعه اقتصادي هر منطقه مستلزم حمايت از سرمايه‌گذاران و برنامه‌هاي رونق توليد بوده و شعار اعلامي مقام معظم رهبري براي امسال نيز در راستاي رفع موانع پيش روي توليد و توسعه اقتصادي مي‌باشد. در سالي که از سوي مقام معظم رهبري بنام سال توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدايي نامگذاري شده است نيز به موضوع رفع هر گونه مانع در مسير توليد و تسهيل سرمايه گذاري تاکيد شده و مديران و مسئولان امور بايد در اين زمينه اهتمام ويژ اي داشته باشند.
براي تحقق شعار سال پيش از هر اقدام و  تصميم‌گيري، ضرورت احصا و شناخت موانع توليد و راهها و شيوه‌هاي رفع آنها از سوي مقام‌هاي تصميم گير و مسئول و ارائه و تدوين برنامه‌ها و مشوق‌هاي حمايتي امري ضروري بشمار مي‌رود.
در اين راستا مقام‌ها و مسئولان استان اردبيل ضمن اشاره به ضرورت کار کارشناسي در زمينه شعار اعلامي مقام معظم رهبري بر شناسايي و رفع موانع موجود در فراروي رونق توليد و توسعه اقتصادي تاکيد مي‌کنند.
آيت‌الله سيدحسن عاملي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل با بيان اينکه سرمايه‌گذاري و تسهيل امور براي حضور بخش خصوصي از مهمترين  عوامل تحقق شعار اعلامي مقام معظم رهبري در سال جاري است، گفت: در اين راستا حضور مسئولانه و کارشناسي مديران اجرايي در صحنه توليد بسيار مهم است.وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص پشتيباني‌ها و رفع موانع توليد اظهارکرد: مديران اجرايي بايد زيرساخت‌ها و تسهيلات لازم را براي سرمايه‌گذاري فراهم کنند و هر نوع مانعي را براي فعاليت واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال از ميان بردارند.
 او آينده‌نگري را يکي از مسائل مهم ذکر کرد و گفت: مديران بايد دورانديش بوده و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت داشته باشند و چالش‌هاي آينده را در حوزه‌هاي مختلف کارشناسي و پيش‌بيني کنند تا جامعه دچار ضرر و زيان نشود.
وي افزود: يکي از کارهاي اساسي در سال 1400 بايد رفع موانع حضور و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ و ايجاد واحدهاي توليدي بزرگ صنعتي در منطقه براي اشتغال زايي و کارآفريني باشد تا شاهد رونق اقتصادي در منطقه باشيم.
اکبر بهنامجو استاندار اردبيل هم با تاکيد بر اينکه تحقق شعار سال نيازمند کار کارشناسي و تدوين برنامه عملياتي در اين زمينه است، گفت: برنامه عملياتي و اجرايي شعار سال با همکاري مسئولان ، مديران و فرمانداران استان تدوين مي‌شود.
وي افزود: برنامه اجرايي توسعه استان حول محور شعار سال تدوين مي‌شود و مديران اجرايي استان  بايد در روزهاي آتي ظرف 20  موارد اولويت‌دار در راستاي اين شعار را در شهرستان‌ها شناسايي ‌کنند.
بهنامجو اظهارکرد: بر اساس اين شعار در بحث توليد و توسعه واحدهاي توليدي اقدامات حمايتي بيشتر شده و با تسهيل امور بانکي و کاهش بوروکراسي، زمينه توسعه  واحدهاي توليدي بيش از پيش فراهم مي‌شود.
استاندار اردبيل بر عزم جدي مديران استان براي تحقق شعار سال 1400 اعلامي از سوي مقام معظم رهبري تاکيد کرد و افزود:تاکيد ما به مديران اين است موانعي که پيش روي توليد کنندگان است برداشته شده و تسهيلات لازم و پشتيباني ها و موانع زدايي ها انجام شود.وي افزود:  از تمامي مديران خواسته شده فرمايشات مقام معظم رهبري را به صورت عملي در جامعه عينيت بخشند و هر نوع پشتيباني و مانع زدايي براي فعاليت سرمايه گذاران و حمايت از توليد کنندگان به نحو احسن انجام شود.
داود شايقي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل هم  گفت: با تحقق شعار »توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها« چهره اين استان در سال 1400 تحول و تحرکي متفاوت مي‌يابد.
وي افزود: مقام معظم رهبري با دورانديشي امسال را نيز با موضوع و محوريت حمايت از توليد و رونق روزافزون در اين بخش با عنوان »توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها« نام‌گذاري کردند تا اصلي‌ترين تمرکز در سطح ملي و استاني بر تحقق هدف‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد.شايقي اضافه کرد: ضرورت دارد از ابتداي سال در کنار پشتيباني همه جانبه مديران دستگاه‌هاي مرتبط، مصمم به رفع موانع توليد باشيم تا مشکلات و نارسائي‌هاي بانکي بيمه‌اي، مالياتي، زيرساختي و حتي صدور مجوزها تسهيل شود و در سايه آن سرمايه‌گذاران، کارآفرينان و فعالان عرصه توليد و صنعت بتوانند به مقصود نهايي در افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال دست يابند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل ، توليد را اصلي‌ترين نياز امروز کشور در گذر از مشکلات داخلي و رفع تحريم‌هاي استکبار جهاني برشمرد و گفت: اگر بتوان به صورت ملي و فراگير چالش‌هاي پيش‌روي توليد احصاء و در هر ماه يکي از آنها برطرف شود، در پايان سال به يک خروجي مناسب در رونق‌بخشي به توليد خواهيم رسيد که خود اين امر زمينه‌ساز تحول و تحرک بيشتر در همه بخش‌ها خواهد بود.
وي اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نيز به تناسب شرايط حساس و خطير کشور همچنان از طرح‌هاي توليدي و اشتغال‌زا حمايت مي‌کند و امسال با برگزاري نشست‌هاي متعدد اقتصاد مقاومتي، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و شوراي برنامه‌ريزي تلاش مي‌شود تا بيشترين همراهي و پشتيباني از توليد و به ثمر نشستن طرح‌هاي نيمه تمام در حوزه کشاورزي، صنعتي و گردشگري صورت گيرد.شايقي اظهار کرد: از روز نخست سال 1400 با تاکيد استاندار اردبيل و نشست هماهنگي با مديران و فرمانداران قرار شد تا در سال توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها تمرکز همه مسئولان بر تحقق شعار سال و تقويت جبهه توليد باشد.صديف بدري رئيس مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استان اردبيل هم گفت: تحقق شعار سال و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم با روحيه جهادي امکانپذير است.
وي افزود: بايد با عبرت‌گيري از کاستي‌هاي پيش آمده در راستاي عمل به اهداف سال "جهش توليد"، همه تلاش‌ها را با استفاده از روحيه جهادي براي ارتقاي سطح رضايتمندي مردم به‌کار بگيريم.بدري تحقق شعار توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدايي را مستلزم روحيه جهادي دانست و افزود: در تداوم مسير تقويت محور توليد امسال با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري براي تحقق شعار توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدايي بايد با روحيه جهادي و انقلابي تلاش شود.
سيد غني نظري نماينده خلخال و کوثر در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: هموار کردن مسير توليد و افزايش درآمد مردم نيازمند مديريت جهادي است و  بايد گام‌هاي اساسي در اين حوزه بردشته شود.
وي افزود: با تأکيدات مقام معظم رهبري در سال 1400 تلاش مسئولان به ويژه وزرا و نمايندگان مجلس بر اين خواهد بود تا پشتيبان توليد بوده و نسبت به مانع‌زدايي‌ها گام‌هايي اساسي بردارند.
نظري اضافه کرد: نبايد اين مانع‌زدايي‌ها در صورت جلسات و برخي از سخنراني‌ها و سفرهاي استاني خلاصه شود بلکه شايسته است به صورت عملياتي هم نمايندگان مجلس و هم دولت به رفع موانع و تدبيري مناسب در توانمندي توليد گام‌هايي اساسي بردارند.
وي  افزود: همچنان بر اين باور هستيم که با تکيه بر توان داخلي مي‌توانيم تحريم دشمنان را بي‌اثر کرده به شرط آنکه به جوانانمان باور داشته و از ظرفيت آنها در مسير ارتقا توليد و به تناسب آن افزايش درآمد مردم استفاده‌ بهينه و اصولي را داشته باشيم.
وي ادامه داد: در سال توليد پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها در کنار ممانعت از صدور بخشنامه‌ها بايد به سمتي حرکت کرد تا توليدکنندگان ، مواد اوليه با کيفيت را دريافت کرده و به تقويت توليد خود کمک کنند.نظري اضافه کرد: يکي از اصلي‌ترين موانع در مسير توليد و سرمايه‌گذاري، بانک‌ها هستند که با انواع تبصره‌ها و قوانين نامشخص سعي مي‌کنند تا در مسير توليد سنگ‌اندازي کنند و بانک مرکزي بايد نسبت به احصاء اين موانع و مشکلات اقدام کرده و مانع‌زدايي‌ها را در اولويت اصلي برنامه‌هاي سال 1400 قرار دهند.
نماينده مردم خلخال و کوثر در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: در استان اردبيل نيز به تناسب کشور، انتظار مي‌رود مديران دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه بانک‌ها، گمرکات، امور مالياتي و اقتصاد و دارايي نسبت به تسهيل فرآيند صدور مجوزها اقدام کرده و بسياري از موانع را از مسير توليد بردارند تا تقويت اساسي را در اين بخش شاهد باشيم.
محمود عباس‌زاده مشگيني نماينده مردم مشگين‌ شهر در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: تحقق شعار سال در مسير تقويت و حمايت از توليد و پشتيباني در اين عرصه عزم ملي همه مسئولان و مديران را مي‌طلبد.وي افزود: در يک دهه اخير مقام معظم رهبري محور و اساس شعار سال و پيام نوروزي خود را بر پايه تقويت اقتصاد کشور و حل چالش‌ها و موانع پيش رو در اين مسير قرار داده تا نتيجه و خروجي اين امر به افزايش توليد منجر شود.
عباس زاده بيان کرد: در کنار پشتيباني‌ها و حمايت همه جانبه از توليد رفع موانع در همه بخش‌هاي اجرايي و دولتي عزم ملي مي‌طلبد که در سطح کشور بايد ضمن پرهيز از صدور قوانين و مقررات دست و پاگير توليد به تسهيل و بهبود فضاي کسب و کار کمک کرده و در کنار آن بانک‌ها نيز با نرخ سود پايين تسهيلات سرمايه‌گذاران را پرداخت کنند.
نماينده مشگين شهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس، وزارت صمت، اقتصاد و دارايي و جهاد کشاورزي  در سال جديد موظف به تقليل زمان صدور مجوزها و پروانه‌ها خواهند کرد تا بدون مانع فعالان اين عرصه بتوانند به راحتي به احداث واحدهاي جديد به ويژه صنايع تبديلي و تکميلي در مناطق مختلف اقدام کنند.
عباس‌زاده بيان کرد: همه صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند که شاه کليد حل مشکلات مردم در دست توليدکنندگان است و اگر در حمايت از اين بخش همچنان قصور و کوتاهي انجام شود کشور در سال جديد با چالش‌هايي جدي روبرو خواهد شد.وي ادامه داد: حمايت از توليدکننده نيازمند فراگيري راهکارها و روش‌هاي راهبردي هم‌سو با حوزه علمي کشور است چرا که در اين زمينه وقتي سواد کافي براي حمايت از توليد نباشد، هيچ موفقيتي حاصل نخواهد شد، و در اين عرصه اين مهم بيشتر براي مديران دستگاه‌ها مورد تاکيد است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي اصلي‌ترين محور کار مجلس را در سال 1400 تقويت توليد داخلي و بهبود معيشت مردم اعلام کرد و افزود: در اين زمينه در کنار پشتيباني از فعالان اقتصادي، صنعتگران و کارآفرينان تلاش خواهد شد تا موانع يکي پس از ديگري رفع شده و به نوعي به شکل عملي توليد مورد حمايت جدي قرار گيرد.سال 1400 از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبري معظم انقلاب اسلامي با عنوان »توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها« مزين شده است.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها