عصر آذربایجان

گزارش خبر

بازداشتي‌ها تلنگري براي شوراي شهر و شهرداري تبريز است

بازداشتي‌ها تلنگري براي شوراي شهر و شهرداري تبريز است

1395/01/22

گروه خبر:رئيس شوراي شهرستان تبريز گفت: اين اتفاقات تلنگري براي شورا و شهرداري تبريز است و کساني که در کارهاي خود غفلت مي‌کردند، به خود بيايند و دست از برخي اقدامات و اعمال خود بردارند.

گروه خبر:رئيس شوراي شهرستان تبريز گفت: اين اتفاقات تلنگري براي شورا و شهرداري تبريز است و کساني که در کارهاي خود غفلت مي‌کردند، به خود بيايند و دست از برخي اقدامات و اعمال خود بردارند.
 اصغر عابدزاده با اشاره به دستگيري‌هاي اخير در شورا و شهرداري تبريز و لزوم نظارت در مجموعه‌هاي اداري، اظهار داشت: مقوله نظارت به‌گونه‌اي است که سازمان‌هاي امنيتي، حراستي و قضايي بايد براي عملکرد همه خصوصاً مديران و کارکنان در يک مجموعه مديريت نظارت داشته باشند و همه بايد در برابر تخلف خود به اين مراجع و افکار عمومي پاسخگو باشند.وي افزود: درباره اين دستگيري‌هاي اخير در مجموعه مديريتي شهر تبريز، اين مسئله محرز نشده است که دستگيرشدگان آيا به‌صورت قطعي دچار تخلف شده‌اند يا نه و تکليف و قضاوت نهايي به‌عهده مراجع ذي‌صلاح است.رئيس شوراي شهرستان تبريز، با اشاره به زمينه‌هاي ايجاد فساد در اشخاص و مديران در سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف، خاطرنشان کرد: در اين قبيل مسائل، در صورت ضعف ايمان، وجود حرص و طمع و فراهم بودن زمينه تخلف در هر اداره‌اي، امکان تخلف و سوءاستفاده وجود دارد، که اين 3 عامل دست‌به‌دست هم مي‌دهند و در بروز يک تخلف سهيم مي‌شوند.وي افزود: نظارت بايد در همه ابعاد زياد بوده و هرکسي در هر پست و مقامي بايد در قبال تخلف خود پاسخگو باشد، اما تا اعلام رأي قطعي و نهايي، نمي‌توانيم در اين مسائل اظهارنظر قطعي نماييم.عابدزاده با اشاره به اينکه اين اتفاقات تلنگري براي شورا و شهرداري تبريز است، تصريح کرد: همه ما  بايد بدانيم که خداوند ناظر بر اعمال ماست و در بخش‌هاي مديريتي نيز، نهادهاي نظارتي و قضايي بر اقدامات نظارت دارند و در صورت وقوع تخلف با آن برخورد قاطعي خواهند داشت.وي افزود: ما از ابتدا گفته‌ايم که با هرگونه تخلف در هر سطحي مخالف هستيم و هرکسي که تخلفي انجام دهد بايد جوابگوي آن باشد.عضو شوراي شهر تبريز، در پاسخ به اين سؤال که آيا اين دستگيري‌هاي اخير در بدنه شوراي شهر و شهرداري تداوم خواهد يافت، گفت: اگر يک ماه پيش در جريان اولين دستگيري عضو شوراي شهر اين پرسش را از من مي‌پرسيديد، نمي‌توانستم به‌صورت قطعي پاسخي دهم ولي اکنون‌که مي‌بينم که اين  اقدامات قانوني ادامه دارد، احتمال تداوم اين دستگيري‌ها وجود دارد.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فارس وي افزود: البته اعتقاد من اين است که اين مسئله را نه‌تنها بلکه فرصت و تلنگري براي خود بدانيم که کساني که در کارهاي خود غفلت مي‌کردند، به خود بيايند و دست از برخي اقدامات و اعمال خود بردارند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بازداشتي‌ها تلنگري براي شوراي شهر و شهرداري تبريز است

بازداشتي‌ها تلنگري براي شوراي شهر و شهرداري تبريز است
خروج

گروه خبر:رئيس شوراي شهرستان تبريز گفت: اين اتفاقات تلنگري براي شورا و شهرداري تبريز است و کساني که در کارهاي خود غفلت مي‌کردند، به خود بيايند و دست از برخي اقدامات و اعمال خود بردارند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها