عصر آذربایجان

گزارش خبر

پيشگيري و مقابله با پديده زمين‌خواري از مطالبات عمومي است

عصرآذربايجان گزارش مي دهد//

1395/03/23

گروه گزارش: پيشگيري و مقابله با پديده زمين‌خواري از مطالبات عمومي محسوب مي‌شود و در اين راستا اميد است با اقدامات واحد يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن آذربايجان غربي حجم پرونده‌هاي تصرف کاهش يابد که با پيگيري و اقتدار يگان حفاظت امکان‌پذير خواهد بود تا شاهد پايان سودجويي متجاوزان به اراضي و متخلفان از قوانين باشيم چرا که يگان حفاظت مستقيما وارد عمل شده و در چهارچوب قوانين تعريف شده با قاطعيت تمام به مقابله با تخلفات مي‌پردازد.

گروه گزارش: پيشگيري و مقابله با پديده زمين‌خواري از مطالبات عمومي محسوب مي‌شود و در اين راستا اميد است با اقدامات واحد يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن آذربايجان غربي حجم پرونده‌هاي تصرف کاهش يابد که با پيگيري و اقتدار يگان حفاظت امکان‌پذير خواهد بود تا شاهد پايان سودجويي متجاوزان به اراضي و متخلفان از قوانين باشيم چرا که يگان حفاظت مستقيما وارد عمل شده و در چهارچوب قوانين تعريف شده با قاطعيت تمام به مقابله با تخلفات مي‌پردازد.
به گزارش عصر آذربايجان از اروميه، سودجويان با شناسايي خلاء‌هاي قانوني اراضي را تصرف و يا تغيير كاربري مي‌دهند و از هر روش و ترفندي براي دستيابي به منافع خودشان استفاده مي‌كنند كه در اين راستا ابتدا بايد نسبت به شناسايي موانع و ظرفيت‌هاي موجود اقدام شود و همچنين تشديد برخورد با هنجارشکنان و مقابله هماهنگ همه دستگاه‌ها با پديده زمين‌خواري حائز اهميت است.
به نظر مي‌رسد گسترش تعاملات درون و برون سازماني دستگاه‌هاي ذيربط، تشديد مقابله و مجازات زمين‌خواران، تهيه سيســتم يكپارچه جامع اطلاعاتي و امکان دسترسي سريع به آن در راستاي پيشگيري از وقوع سوء‌استفاده زمين‌خواران و... از راهکارهاي موثر در کاهش پديده زمين‌خواري باشد.
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي، داريوش نصر در گفت‌وگو با خبرنگار عصر آذربايجان با بيان اينکه در سراسر کشور يگان‌هاي حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن در جهت حفظ و حراست منابع ملي فعال شده، اظهار داشت: ارزش حفاظت و حراست از اراضي ملي با تحولات شهرنشيني، گسترش حاشيه‌نشيني و تخريب اراضي دو چندان شده است.
وي يکي از علل پديد آمدن يگان‌هاي حفاظت را بحث زمين‌خواري عنوان و خاطرنشان کرد: يکي از موضوعات مهمي که در چند سال اخير با آن مواجه بوده پديده زمين‌خواري است که اراضي ملي به وسيله افراد فرصت‌طلب و سودجو تصرف شده و در اين راستا با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري مبني بر حفظ و حراست و برخورد جدي با پديده زمين‌خواري مورد پيگيري جدي قرار گرفته است.
نصر بحث افزايش جمعيت در شهرها را از علل ترغيب و ارتکاب جرم زمين‌خواري بيان کرد و ادامه داد: بايد موانع و چالش‌هاي مبارزه با زمين‌خواري مورد توجه قرار گيرد و مکانيزم و راهکارهاي مقابله با زمين‌خواري مشخص شود که در اين راستا بخشي از موانع به خود سازمان و پرسنل بر مي‌گردد.
وي عدم وجود سيستم يکپارچه را از جمله چالش‌هاي پيش رو عنوان کرد و افزود: ضرورت دارد سيستم يکپارچه اطلاعاتي بين افراد ذينفعي که با زمين‌خواري مبارزه مي‌کنند راه‌اندازي شود و مکانيزم اطلاعات يکپارچه و هدف مشترک مدنظر قرار گيرد.
نصر متذکر شد: برخوردها و مجازات بايد متناسب با جرم باشد و با افراد متخلف و متصرف برخورد جدي صورت گيرد تا از روند زمين‌خواري جلوگيري شود چراکه سياست‌ها، رويکرد و باورها موجب شده اين جرم تسريع يابد و در برخي مواقع مديريت تسهيل‌گري در وقوع زمين‌خواري مي‌شود.
وي با بيان اينکه تجاوزات در اراضي به صورت باندي يا انفرادي صورت مي‌گيرد، ادامه داد: 57 درصد آمار تصرفات در استان به صورت انفرادي و 43 درصد به صورت گروهي و باندي است و عمده افراد که مبادرت به زمين‌خواري مي‌کنند 55 درصد زيرديپلم هستند.
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با بيان اينکه ضرورت دارد در راستاي حفاظت از اراضي برنامه‌ريزي دقيق صورت گيرد، تصريح کرد: بايد در بحث مبارزه با زمين‌خواري و حفظ و حراست از اراضي اقدامات لازم صورت گيرد و گام‌هاي اساسي در اين راستا برداشته شود.
معاون هماهنگ‌کننده فرمانده انتظامي آذربايجان‌غربي، علي ابراهيمي اظهار داشت: فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن در چارچوب اين تشکيلات ماموريت سنگيني بر عهده دارد و پيش‌بيني و پيشگيري بايد به عنوان اولويت نخست در دستور کار باشد.
وي با بيان اينکه به سبب خلاء در بحث‌هاي انتظامي و حفاظتي بوده که بعضا سودجويان از اين خلاءها استفاده مي‌کنند و در اين راستا تشکيل يگان‌هاي حفاظت موثر بوده، يادآور شد: برخورد در تمامي حوزه‌ها به خصوص در اين حوزه در چارچوب قانون و رعايت حقوق شهروندي است.
ابراهيمي با بيان اينکه توليد امنيت در سايه مشارکت همه جانبه محقق مي‌شود و بايد تجزيه و تحليل محوري در راستاي مشخص کردن راه‌هاي مقابله و پيشگيري صورت گيرد، ادامه داد: در ابتدا پيش‌بيني و پيشگيري و در مراحل بعدي برخورد قانوني و ارجاع به مراجع قانوني انجام مي‌شود.
فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن آذربايجان غربي، پناه علي پورعلي نيز به تشريح برنامه‌ها و اولويت‌هاي کاري پرداخت و اظهار داشت: بازگرداندن زمين‌هايي كه از قبل به صورت غير‌قانوني تصرف شده، اجرايي كردن احکامي كه توسط مراجع قضايي صادر شده و فسخ قراردادهاي غيرقانوني از وظايف يگان حفاظت به شمار مي‌رود.
وي تصريح کرد: يگان حفاظت برابر دستورالعمل، مسلح و ضابط خاص قضايي در شهرستان‌ها و استان‌ها بوده و اين اجازه را خواهد داشت در نقطه‌اي که سوءاستفاده صورت گرفته و فرد يا اشخاصي به اراضي تصرف داشته نسبت به دستگيري و جمع‌آوري ادوات اقدام کند و در اين راستا برخورد مقتدرانه جنبه پيشگيري خواهد داشت.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

پيشگيري و مقابله با پديده زمين‌خواري از مطالبات عمومي است

عصرآذربايجان گزارش مي دهد//
خروج

گروه گزارش: پيشگيري و مقابله با پديده زمين‌خواري از مطالبات عمومي محسوب مي‌شود و در اين راستا اميد است با اقدامات واحد يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسکن آذربايجان غربي حجم پرونده‌هاي تصرف کاهش يابد که با پيگيري و اقتدار يگان حفاظت امکان‌پذير خواهد بود تا شاهد پايان سودجويي متجاوزان به اراضي و متخلفان از قوانين باشيم چرا که يگان حفاظت مستقيما وارد عمل شده و در چهارچوب قوانين تعريف شده با قاطعيت تمام به مقابله با تخلفات مي‌پردازد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها