عصر آذربایجان

گزارش خبر

دخمه سنگي قارلي دام اروميه

دخمه سنگي قارلي دام اروميه

1397/05/07

گروه سيري در استان ها: دخمه سنگي قارلي دام اروميه ، در غرب شهرستان اروميه،در ارتفاعات غربي روستاي بند و در کوه معروف به قارلي دام قرار دارد .

 گور دخمه نوعي معماري صخره اي مي باشد و فضايي است که در صخره‌ها، کوه‌ها و يا تپه‌ها براي خاکسپاري متوفيان ساخته مي‌شده‌است.مقبره صخره‌اي معروف به قارلي‌دام در شمال دره‌‌بند واقع شده و شامل دو اتاق باريك با يك جلوخان وسيع در روبروست و ورودي اتاقك اول به شكل چهارگوش است. اين گور صخره اي به لحاظ تقسيم بندي، از نوع مقابر تک واحدي پيوسته با دو اتاقک و يک جلو خان در مقابل است. ارتفاع مدخل و عرض آن به ترتيب حدود 95 و 60 سانتي‌متر است. گوشه‌هاي اتاقك مدور است و فضاي آن كم، و بلندي آن از كف تا سقف اتاقك كه ساده و مسطح است حدود 1.70 متر است. اتاقك دوم پشت اتاقك اول است. فرم ورودي آن نيز كه در ميانه ديواره عقبي اتاقك اول تعبيه شده همان است كه گفته شد. ارتفاع مدخل اين يكي هم كه مقابل ورودي اصلي است 92 سانتي‌متر و عرض آن 60 سانتي‌‌متر است. گوشه‌‌هاي اتاقك عقبي (دوم) هم قوسي است. ارتفاع اتاقك دوم از كف تا زير سقف از 120 تا 130 سانتي‌متر تغيير مي‌‌كند. قبر صخره‌اي قارلي دام فاقد تزئينات داخلي و متعلق به اقوام اورارتو و اين گوردخمه صخره اي ساده به هزاره اول قبل از ميلاد تعلق دارد. اين گور از حيث طرز تراش و نحوه ايجاد آن با تمام مقابر صخره‌اي شناخته شده و در آذربايجان غربي قابل تطبيق است و از حيث طرح و شكل در پلان هم، با آنچه كه در قره ضياءالدين و خان دره‌ قاسملو (دره شهدا) ديده مي‌شد،‌ مشابه است. براي محافظت از گوردخمه‌هاي موجود در کشور، بجز ثبت ملي، عملاً هيچ اقدامي صورت نمي‌پذيرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

دخمه سنگي قارلي دام اروميه

دخمه سنگي قارلي دام اروميه
خروج

گروه سيري در استان ها: دخمه سنگي قارلي دام اروميه ، در غرب شهرستان اروميه،در ارتفاعات غربي روستاي بند و در کوه معروف به قارلي دام قرار دارد .

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها