عصر آذربایجان

گزارش خبر

فوايد افکارسنجي با استفاده از ابزار الکترونيکي

فوايد افکارسنجي با استفاده از ابزار الکترونيکي

1394/09/15

در حال حاضر موضوع کيفيت خدمات به عنوان يکي از محورهاي کليدي رقابت در سازمان هايي محسوب مي شود که در عرصه هاي اقتصادي و مالي در حال فعاليت هستند.سازمان هاي مشتري محور همچون بانک ها براي حفظ و نگهداري مشتريان بايد خدمات خود را ارتقا بخشند تا سازمان خود را در جهت سود اوري بيشتر تعالي بخشند

گروه اجتماعي: در حال حاضر موضوع کيفيت خدمات به عنوان يکي از محورهاي کليدي رقابت در سازمان هايي محسوب مي شود که در عرصه هاي اقتصادي و مالي در حال فعاليت هستند.سازمان هاي مشتري محور همچون بانک ها براي حفظ و نگهداري مشتريان بايد خدمات خود را ارتقا بخشند تا سازمان خود را در جهت سود اوري بيشتر تعالي بخشند .مشتريان راضي از خدمات منبع سود اين سازمان ها هستند و در صورت نارضايتي در درازمدت از بازار رقابت به کنار گذاشته مي شوند.در صورتي مي توان در ميدان رقابت پيروز شد که خدمات به طور مداوم و با کيفيت در اختيار مخاطب و مشتري قرار داد.
ارزشمندترين دارايي هر سازمان ، اعتماد و اطمينان مشتريان است. داشتن و جذب مشتري دايمي و وفادار، شرط بقاي استمرار فعاليت هاي کارآمد هر شرکتي و حيات سازمان است بايد توجه داشت که چنانچه خدمات ارائه شده نتواند نيازها،انتظارات و خواسته هاي مردم و مشتريان را بر آورده سازد نه تنها به تدريج مشتريانش را از دست مي دهد  بلکه آن ها را به سمت گرفتن خدمات از رقبا راهنمايي خواهد کرد از سوي ديگربايد توجه داشت که هزينه جذب يک مشتري جديد، بين پنج تا 11برابر نگهداري يک مشتري قديم است.حرکت در جهت تحقّق خواسته‌هاي منطقي مشتري، عامل اصلي جلب رضايت اوست. درهمين راستا سازمان بايد از نيازهاي مشتري آگاهي يابد ،سطح کيفي خدمات خود را افزايش دهد و ايرادات و مشکلات ايجاد شده در ارائه خدمات را اصلاح کند. از جمله ابزار  براي اين منظور و نيز شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان در ارائه خدمات سازمان،  نظرسنجي و افکار سنجي است.نظرسنجي به معناي سنجش و ارزيابي افکار عمومي و نشان دادن عقايد و نظرات مردم در زمينه هاي مختلف و مشتريان در خصوص ارائه خدمات سازمان مربوطه است.نظرسنجي بهترين راه براي آگاهي از جايگاه کنوني سازمان در ارائه خدمات و رضايت مشتري ،جايگاه و چشم انداز آينده آن در همين عرصه و چگونگي رسيدن و تبيين راه کارهاي رسيدن به چشم اندازي است که براي ارتقاء سازمان و مشتري مداري ترسيم کرده ايم.مسلما افکارسنجي از مشتريان و افرادي که مي خواهيم در اينده به جمع مخاطبان اضافه شوند نه تنها سازمان را از نياز و علايق مشتريان آگاه مي سازد بلکه در برنامه ريزي دقيق براي ادامه فعاليت و ارتقاء به مديريت سازمان کمک مي کند.نظر سنجي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم قابل انجام است که در حال حاضر با توجه به رشد و توسعه تکنولوژي هاي جديد ارتباطي همچون اينترنت و افزايش ضريب نفوذ آن بين مخاطبان و مردم بهترين ابزار در اين جهت به حساب مي آيد.استفاده از ابزارههاي الکترونيکي موجود در فناوري هاي جديد ارتباطي در نظرسنجي و افکارسنجي باعث کاهش هزينه نيروي انساني مي شود،امکان فعاليت از راه دور را فراهم مي آورد و باعث حذف مسايل و مشکلات ايجاد شده در ارتباط رودر رو مي شود.از سوي ديگر مخاطبان و مشتريان حضور ذهن و وقت کافي براي طرح بهترين پاسخ ها و همچنين مسايل و مشکلات و خواسته هاي خود را خواهند داشت.از سوي ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي امکان استفاده از صدا،فيلم ،تصوصر،گرافيک و چند رسانه اي را در افکارسنجي فراهم مي نمايد و سبب انجام بهتر و دقيق تر آن مي شود.همچنين بهره بردن از ابزارهاي الکترونيکي، امکان دسترسي به جمعيتي زياد و مکان هاي دور از دسترس و سرعت در آگاهي از نظر آن ها را امکان پذير مي کند.گاهي پيش مي ايد که پس از اجراي بخشي از خواسته ها و نيازهاي مشتري،مشکلات جديد و يا حتي نيازهاي جديد پديد آمده که با نظرسنجي ها مي توان از آن ها آگاهي يافت که البته بايد توجه داشت که اين ارزيابي هاي مداوم و لحظه به لحظه تنها از طريق استفاده از ابزارهاي الکترونيکي قابل انجام است و روش هايي غير از اين علاوه بر هزينه بر بودن و صرف زمان طولاني از کارايي لازم برخوردار نخواهد بود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

فوايد افکارسنجي با استفاده از ابزار الکترونيکي

فوايد افکارسنجي با استفاده از ابزار الکترونيکي
خروج

در حال حاضر موضوع کيفيت خدمات به عنوان يکي از محورهاي کليدي رقابت در سازمان هايي محسوب مي شود که در عرصه هاي اقتصادي و مالي در حال فعاليت هستند.سازمان هاي مشتري محور همچون بانک ها براي حفظ و نگهداري مشتريان بايد خدمات خود را ارتقا بخشند تا سازمان خود را در جهت سود اوري بيشتر تعالي بخشند

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها