عصر آذربایجان

گزارش خبر

حوادث پلاسکو و متروپل، آژير خطري براي مديريت شهري تبريز

حوادث پلاسکو و متروپل، آژير خطري براي مديريت شهري تبريز

1401/04/05

گروه اجتماعي: حادثه‌هاي پلاسکو تهران و ريزش ساختمان متروپل آبادان، تلنگر و آژير خطري است تا مسوولان مربوط و ساکنان ساختمان‌ها و مراکز پرخطر کلانشهر تبريز نيز به فکر ايمن‌سازي آن‌ها بيافتند و گام‌هاي عملي براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي بردارند. کلانشهر تبريز داراي چهار هزار و 500 هکتار بافت ناکارآمد شامل 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده و 2 هزار هکتار سکونتگاه غيررسمي با جمعيتي در حدود 900 هزار نفر است و ساختمان ها و بافت ناکارآمد اين کلانشهر هر لحظه مي تواند آبستن حادثه اي شود، از اين رو ايمن سازي و استحکام بخشي اين ساختمان ها و اجراي طرح بازآفريني شهري در اين مناطق ضرورتي انکارناپذير براي متوليان امر و ساکنان آن هاست.

 گروه اجتماعي:  حادثه‌هاي پلاسکو تهران و ريزش ساختمان متروپل آبادان، تلنگر و آژير خطري است تا مسوولان مربوط و ساکنان ساختمان‌ها و مراکز پرخطر کلانشهر تبريز نيز به فکر ايمن‌سازي آن‌ها بيافتند و گام‌هاي عملي براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي بردارند. کلانشهر تبريز داراي چهار هزار و 500 هکتار بافت ناکارآمد شامل 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده و 2 هزار هکتار سکونتگاه غيررسمي با جمعيتي در حدود 900 هزار نفر است و ساختمان ها و بافت ناکارآمد اين کلانشهر هر لحظه مي تواند آبستن حادثه اي شود، از اين رو ايمن سازي و استحکام بخشي اين ساختمان ها و اجراي طرح بازآفريني شهري در اين مناطق ضرورتي انکارناپذير براي متوليان امر و ساکنان آن هاست.
سکونت حدود 25 درصد جمعيت تبريز در اين بافت که عمدتا در مناطق حاشيه شهر قرار دارد، کلانشهر تبريز را از اوايل دهه 1350 شمسي با مشکل حاشيه نشيني مواجه کرده و ادامه اين روند طي سال هاي بعد از آن و سابقه زلزله خيز بودن اين کلانشهر، معضلي براي مديريت شهري ايجاد کرده تا با نگاهي به  آينده و در نظر گرفتن وقوع حوادث غيرمترقبه به فکر رفع اين معضل باشند و در اين راه همراهي ساکنان اين مناطق نيز ضروري است.
در کنار ساختمان هاي ناايمن بافت فرسوده و حاشيه شهر، ساختمان هاي بلند مرتبه فرسوده در جاي جاي شهر به چشم مي خورد و مي تواند حادثه اي شبيه پلاسکو و متروپل را تکرار کند.
200 ساختمان ناامن در تبريز وجود دارد
معاون شهرسازي و معماري شهردار تبريز با اشاره به شناسايي 200 ساختمان ناامن بالاي پنج طبقه در اين شهر، گفت: 290 ساختمان بالاي 100 طبقه، 285 ساختمان کمتر از 10 طبقه و يک هزار و 250 ساختمان پنج طبقه در تبريز وجود دارد.محمد عزتي، با بيان اينکه بايد سياست کلان کشوري براي موضوع ايمن سازي ابنيه هاي پرخطر و آسيب پذير تدوين شود، مي افزايد: مالکان ساختمان‌هاي خطرآفرين مي‌توانند در بحث استحکام بنا به مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، مراجعه و نسبت به دريافت مجوز اقدام کنند.
وي با اشاره به اينکه در بحث عوارض و صدور پروانه نيز شهرداري مساعدت‌هايي براي اين مالکان ارايه مي دهد، اظهار مي کند: مالکان ساختمان هاي خطرآفرين بايد براي استحکام بنا اقدام کنند.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تبريز با بيان اينکه محدوده بافت حاشيه نشين شهر تبريز 500 هکتار بوده که 125 هزار نفر از جمعيت شهر را در خود گنجانده است، مي گويد: محدوده محور تاريخي و فرهنگي تبريز 469 هکتار بوده که اکنون اين محدوده به يک هزار و 200 هکتار رسيده و روستاهاي الحاقي واقع در محدوده تبريز نيازمند رسيدگي هستند.
عزتي، با اشاره به اينکه هفت هزار هکتار از مساحت تبريز نيازمند بازآفريني شهري است، ادامه داد: منطقه اي که ضروري است هرچه سريع تر به آن رسيدگي شود، چهار هزار و 200 هکتار با سه هزار و 200 واحد مسکوني است .
وي با بيان اينکه 27 هکتار از بافت فرسوده تبريز بايد تملک شود، گفت: براي تملک اين زمين ها و ساماندهي حاشيه نشيني 50 هزار ميليارد تومان نياز است.
900 هزار نفر از جمعيت تبريز در بافت فرسوده و سکونتگاه هاي غيررسمي ساکن هستند
معاون بازآفريني، مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي مي گويد: در تبريز 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده با جمعيت ساکن 500 هزار نفر و 2 هزار هکتار سکونتگاه غيررسمي با جمعيت ساکن 400 هزار نفري وجود دارد که در مجموع اين شهر 4 هزار و 500 هکتار بافت ناکارآمد دارد که حدود 900هزار نفر در آن سکونت دارند.
مهدي اسحقي نژاد، با اشاره به اجراي طرح بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد در سطح استان، مي افزايد: متقاضيان مي توانند علاوه بر تسهيلات اين طرح از ساير تسهيلات بانک مسکن نيز براي بازسازي و نوسازي واحدهاي مسکوني خود برخوردار شوند.وي اظهار مي کند: تسهيلات بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده با سود 9 درصد اعطا مي شود و براي هر واحد مسکوني در تبريز و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 50 ميليون تومان و در ساير شهرهاي استان 40 ميليون تومان تسهيلات اختصاص مي يابد.
معاون بازآفريني، مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي مي گويد: ساکنان محلات قديمي و بافت هاي فرسوده براي بازسازي و نوسازي ساختمان هاي خود مي توانند به شهرداري مراجعه و پس از اخذ پروانه ساخت مشخصات خود را در سامانه بافت فرسوده ثبت کنند.اسحقي نژاد، ادامه مي دهد: متقاضيان پس از اخذ کد رهگيري از سامانه بايد به ادارات راه و شهرسازي شهرستان ها مراجعه کنند تا از طريق آن ها براي دريافت تسهيلات به بانک مسکن معرفي شوند.وي يادآوري مي کند: هم اکنون حدود 5 هزار و 800 هکتار بافت فرسوده در استان وجود دارد که حدود يک ميليون نفر جمعيت و سه هزار و 600 سکونتگاه غيررسمي وجود دارد که حدود 500 هزار نفر جمعيت در آن ها سکونت دارند.
اسحقي نژاد، مي افزايد: با احتساب اين آمارها حدود 9 هزار و 400 هکتار بافت ناکارآمد شهري در استان وجود دارد که جمعيت 1.5 ميليون نفري را در خود جاي داده است.
سياست‌هاي تشويقي براي صدور مجوز ايمن‌سازي ارايه مي شود
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي تبريز با اشاره به اعلام آمادگي شهرداري تبريز براي ايمن سازي و استحکام بناي مراکز پرخطر، مي گويد: شوراي اسلامي نيز آماده ارايه يک سري سياست‌هاي تشويقي در راستاي صدور مجوز ايمن‌سازي است.
فريدون بابايي اقدم، مي افزايد: نهادهاي ذيربط در خصوص ايمن سازي مراکز و ابنيه هاي پرخطر به جاي موازي کاري، جلسات واحد در اين راستا تشکيل دهند تا در نهايت تصميم گيري واحدي در اين خصوص انجام شود.
وي خاطرنشان مي کند: در خصوص مشکلات مربوط به ابنيه‌هاي پرخطر و آسيب پذير تجاري و خدماتي در مرکز شهر، جلسه اي با دادستاني تبريز برگزار شد و در آن نشست تکاليفي تعريف و مقرر شد جلساتي متداوم در اين زمينه برگزار شود.بابايي اقدم،با اشاره به اينکه در تهران مقرر شده است اسامي ساختمان هاي ناايمن پس از اجازه دادستاني از طريق رسانه ها منتشر شود، گفت: اگر نياز باشد در تبريز نيز اسامي اين ساختمان ها منتشر و تا جايي که مي توان در راستاي ايمن سازي ساختمان ها اقدامات جدي انجام شود.
عدم رعايت استانداردسازي موجب بروز اتفاقاتي مانند پلاسکو و متروپل شده است
مديرکل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه بايد به موضوع پيشگيري در کشور بيشتر توجه شود، مي گويد: عدم رعايت استاندارسازي، عدم نظارت توسط دستگاه هاي ذيربط و راي اشتباهات يک سري از کميسيون ها منجربه رخ دادن اتفاقاتي مانند پلاسکو و متروپل شده است.
محمدباقر هنربر، با اشاره به اينکه تلاش مي شود تا در حوادث جلوي تلفات جاني گرفته شود، مي افزايد: موضوع مقام سازي ساختمان‌هاي ناايمن به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته و کارگروه واحد با حضور نمايندگان دادستاني، شوراي شهر و شهرداري به صورت مداوم برگزار مي شود.وي با اشاره به نقش پررنگ اصناف و کسبه در مرکز شهر اظهار مي دارد: مديريت بحران در بحث ايمن سازي پاساژها و حتي مدارس ورود پيدا کرده تا اتفاقي مانند متروپل در اين شهر روي ندهد.مديرکل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي مي گويد: از زماني که قضيه متروپل رخ داده مراجعات به مديريت بحران بيشتر شده و اين موضوع نشان مي دهد که مردم مي خواهند در مکان هاي ايمن فعاليت کنند.هنربر با بيان اينکه ايمن سازي مناطق حاشيه‌اي نيز از موضوعات اساسي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ادامه مي دهد: پيشگيري مقدم بر هر امري بوده که مي توان به وسيله آن حوادث را کاهش داد تا شهروندان در آرامش زندگي کنند.
اختصاص 10 ميليارد تومان براي ايمن‌سازي ساختمان‌هاي مرکز شهر تبريز
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تبريز نيز مي گويد: ايمن سازي مراکز و ساختمان هاي پرخطر در دستور کار اين سازمان قرار گرفته و به صورت جدي و ويژه در اين راستاي سخت گيري هايي مي شود.
عليرضا زبردست، مي افزايد: امسال 10 ميليارد تومان از بودجه مناطق هشت تبريز براي ايمن‌سازي پاساژهاي تحت مالکيت شهرداري تبريز به ويژه در مرکز شهر تخصيص يافته است.
ابنيه‌هاي داراي خطرپذيري بالا در شهر بايد در سريعترين زمان تعيين تکليف شوند
رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز مي گويد: ابنيه‌هايي که خطرپذيري بالايي دارند بايد در سريعترين زمان تعيين تکليف شده و بقيه ساختمان هاي ناايمن نيز بايد با انجام استحکام‌بخشي، مقاوم سازي شوند.عليرضا نواي باغبان، با بيان اينکه درباره اين موضوع بايد تصميماتي اتخاذ شود و انتظار از مسوولان در اين حوزه  اين است که برنامه‌اي داشته باشند، مي افزايد: سختگيري در اين موضوع به همراه تسهيل‌گري و آسان‌بخشي لازم است و جايي که جان و مال مردم به خطر مي‌افتد، شهرداري موظف به انجام وظيفه خود است.
وي با اشاره به اينکه شوراي شهر مي‌تواند به شهرداري براي صدور پروانه رايگان براي استحکام بخشي اين بناها مجوز صادر کند، اظهار مي کند: اينکه ضوابط ميراث اجازه بازسازي پاساژهاي قديمي را نمي‌دهد، مسووليت هرگونه اتفاقي با ميراث فرهنگي است چرا که اين ضوابط مانع از نوسازي است.رييس کميسيون برنامه و بودجه مي گويد: به طور مشخص بايد در تعرفه عوارض تجديد نظر شود و براي افرادي که قصد نوسازي و بازسازي دارند، هم تخفيف و هم صدور رايگان پروانه و ديگر مشوق‌ها ارايه شود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا بخشي از ساختمان دوقلوي متروپل آبادان به دليل عدم رعايت استانداردهاي ساخت و ساز روز دوشنبه دوم خرداد امسال ريزش کرد و شماري از هموطنانمان در اين حادثه جان باختند

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها