عصر آذربایجان

گزارش خبر

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار

1396/09/13

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار است و در اردبيل، محله پيرزرگر، مسجد پير زرگر واقع شده است . اين حمام در ورودى و راهروئى ساده دارد، ‌ اما رختکن آن شکل قديمى خود را حفظ کرده است؛ با سکوهاى قديمى، ‌ شاه‌نشين‌ها، کف سنگفرش و حوض سنگى هشت ضلعى با چهار بازوى سنگى که با يک پله کوچک به سکوى رختکن منتهى مى‌شود.

سقف رختکن با نوارى که با گل‌هاى تکرارى نقاشى شده، قاب گرفته شده است و اين نوار از پايين به آويزها و از بالا به عرقچين گنبد محدود مى‌شود. رويه گنبد با عدد »بته ترمه« بزرگ به چهار قسمت تقسيم شده است. بين آن‌ها  تصاويرى از ملائک و گل و بوته‌هاى اسليمى نقاشى شده است.
اما در زير عرقچين، کنگره‌اى مرکب از 16 آويز به صورت گردنبندى قرار گرفته که در متن آن‌ها گل و بوته‌هاى اسليمى نقاشى شده است. يک رديف پايين‌تر در رويه دوازده آويز، صحنه‌هاى مجلسى نقاشى شده است. بقيه آويزها و چهار فيل‌گوش ميان آن‌ها، سفيدکارى شده و آثار نقاشى آن از بين رفته است. نقاشى‌هاى ديوار شاه‌نشين‌ها هم در نتيجه سفيدکارى از بين رفته است ولى نمونه نقاشى‌هاى شاه‌نشين‌ها را مى‌توان در شاه‌نشين سمت راست در ورودى حمام ديد. اين شاه‌نشين با يک ديوار جديد از رختکن جدا شده و به صورت انبار خرده‌ريز درآمده است. در يکايک ديوارهاى آن، نقاشى‌هاى قديمى ديده مى‌شود.
داخل حمام، به صورت چهار تاقى بلند با آويزهاى متعدد و يک گنبد کوچک نسبت به وسعت حمام است و ابعاد آن 5*4 متر است. ديوار خزينه آب گرم و در ورودى، با تاق‌نماى کم‌عمق ساخته شده است. اين اثر در تاريخ 10 خرداد 1382 با شماره ثبت 8896 به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار
خروج

حمام پيرزرگر مربوط به دوره قاجار است و در اردبيل، محله پيرزرگر، مسجد پير زرگر واقع شده است . اين حمام در ورودى و راهروئى ساده دارد، ‌ اما رختکن آن شکل قديمى خود را حفظ کرده است؛ با سکوهاى قديمى، ‌ شاه‌نشين‌ها، کف سنگفرش و حوض سنگى هشت ضلعى با چهار بازوى سنگى که با يک پله کوچک به سکوى رختکن منتهى مى‌شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها