عصر آذربایجان

گزارش خبر

سايه قانون بر سر رد صلاحيت‌ها

1398/10/29

سرويس سياسي: التزام عملي به اسلام، التزام به قانون اساسي، التزام به ولايت فقيه، داشتن حسن شهرت، فقدان سابقه کيفري از جمله مسائلي است که بايد در احراز صلاحيت‌ها ملاک قرار داده شود که با رد صلاحيت اکثريت چهره‌هاي مطرح و شاخص و نمايندگان فعلي نشان از عدالت نسبي در اين امر خبر مي‌دهد.

اگر بخواهيم فراز و فرود وضعيت فعلي داوطلبان انتخابات يازدهم را مورد بررسي قرار دهيم بايد سراغ يار دوازدهم نيز رفت يار دوازدهم که قرار است، انتخاب يازدهم را در انتخابات پيش رو با حداکثر آراء پاي صندوق هاي راي روانه مجلس کنند. برگزاري و مشارکت مردمي در انتخابات به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ مسائل سياسي - اجتماعي و عوامل اقتصادي - معيشتي و رقابت‌هاي افراد، تأثيرگذارترين فاکتور‌ها در ميزان مشارکت مردم در انتخابات است.
از اين رو داوطلبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مورد تأييد نهادهاي مربوطه قرار گيرند. اين نهادها به 2 گروه هيئت‌هاي اجرايي که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و شوراي نگهبان تقسيم مي‌شوند. نکته اي که در اينجا حائز اهميت به نظر مي رسد، اعلام بررسي نتايج احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم است. نتايجي که نام بسياري از چهره‌هاي سرشناس سياسي را در زمره رد صلاحيت شدگان نشانده است.
*بيشترين کارت قرمزي‌ها در زمين بازي اصلاحات
تا اينجاي کار 90 نفر از نمايندگان فعلي يعني حدود يک سوم مجلس نشينان بر اساس نظر شوراي نگهبان »صلاحيت« نشستن بر کرسي‌هاي مجلس يازدهم را ندارند، اين رقم البته تا شامگاه يکشنبه حدود 120 نفر بود. رقمي که 41 درصد کل نمايندگان را شامل مي‌شد.و اگر همين آمار را براي استان اردبيل و در حوزه هاي مختلف انتخابي استان نيز لحاظ کنيم مي بينم که باز هم بيشترين رد صلاحيت ها که از شوراي نگهبان کارت قرمز دريافت کرده اند، از جناح اصلاح طلباني است که  هشت سال است سکان دار دولت تدبير و اميد هستند.
تاکنون ده ها نفر از چهره هاي مطرح و شاخص داوطلبان اردوگاه اصلاحات از سوي شوراي نگهبان با در نظر گرفتن الزامات قانوني رد صلاحيت شده اند و با رد صلاحيت اين داوطلبان به طور کلي شاهد جبهه گيري هاي جديد بر سر ساير داوطلبان و يا اعتراضات و خط ونشان کشيدن به ليست هاي قطاري رد صلاحيت و احراز صلاحيت ها در فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها شاهد هستيم. نکته قابل توجه اينجا است، با لحاظ اينکه 40 نفر از نمايندگان فعلي يعني 14 درصد وکلاي مجلس اساساً براي انتخابات 2 اسفند نام‌نويسي نکرده‌اند، مي توان گفت اين 14 درصد هم بطوري کلي شايد شامل ليست رد صلاحيت يا احراز صلاحيت هاي شوراي نگهبان قرار مي گرفتند که از اين موضوع در حاشيه ماندند.حالا با اين ترتيب آمار رد صلاحيت‌ها از رکورد مجلس ششم هم عبور کرده، اما کمتر از هميشه صداي اعتراض به اين وضعيت از بهارستان شنيده مي‌شود.عبدالرضا ‌هاشم‌زايي چندروز پيش در نطق ميان‌ دستور خود در مجلس شوراي اسلامي ميزان رد صلاحيت‌ها را  »شوک‌آور« توصيف کرد و گفت: »اگر مجلس در رأس امور نباشد، بهتر است يک مجلس مشورتي ايجاد شود تا کشور را اداره کنيم و اعضاي آن هم انقلابي باشند.« به گفته اين نماينده تهران، بخشي از نمايندگاني که براي انتخابات اسفند ثبت‌نام نکرده‌اند، »مي‌گويند ما که ديديم کاره‌اي نيستيم، ثبت نام نکرديم.«او که خود "از اينجا مانده و از آنجا رانده" محسوب مي شود حالا به همراه برخي نمايندگان ديگر به دنبال به حاشيه بردن نتايج اخير شوراي نگهبان هستند، نتايجي که دبير شوراي نگهبان گفته است، باگوشي شنوا شکايات و اعتراضات را رسيدگي مي کنيم، اما تحت فشار فرد يا جرياني در روند بررسي صلاحيت ها قرار نمي گيريم.البته آيت الله جنتي پيش از اين نيز با اشاره به نهايي نبودن نتايج اعلام شده درباره رد صاحيت داوطلبان گفته بود: نتايج رد صلاحيت داوطبان نهايي نيست و امکان بازبيني و بازنگري وجود دارد، که اميداوريم فشارهاي که در چند روز اخير از داخل مجلس و دولت تا بيرون فضاي حاکم در کشور ايجاد شده است تاثيري در اين رد صلاحيت هاي قانوني نباشد، چرا که موجب سلب اعتماد مردم در داخل کشور مي شود.
*آشتي ملي يا تغيير رنگ به نفع کارت قرمزي ها
روحاني که امروز در هيئت دولت سخن مي گفت در رابطه همين موضوع با اشاره به رد صلاحيت ها و نتايج شوراي نگهبان بيان کرد: ما نيز به دوستي و برادري حداکثري اعتقاد داريم، همه کساني که انتخابات نقش داريد، خواهش مي کنم جايي روشن است صلاحيت فردي رد شود، رد کنيد اما با احتمالات ضعيف مردم را ناراحت نکنيد.او با انتقاد از اين نتايج منطقي شوراي نگهبان جناح ها را به کالاهاي مغازه تشبيه کرد و ادامه داد: رد صلاحيت از يک جناح انتخاب نمي شود، مثل اين است که در مغازه تنوع کالا نباشد، مردم تنوع مي خواهند، بگذاريد همه گروها شرکت کنند در انتخابات، بايک جناح نمي توان کشور را اداره کرد، يک نفر مخالف هم براي ما زياد است، آن وقت شما يک جناح و جمعيت را مخالف مي کنيد؟  بياييد آشتي ملي را انتخاب کنيم.برهمين استدلال و انتقاد رئيس جمهور مي توان فهميد جريان از چه قرار است و امروز براي همين سراغ مردم رفتيم تا پرس وجو شويم از کم وکيف نتايج احراز صلاحيت ها و رد صلاحيت ها در بين مردم و اقشار مختلف جوانان، دانشجويان و بازاريان که همگان بر سالم بودن نتايج رد صلاحيت ها و احراز صلاحيت داوطلبان بدون در نظر گرفتن جناحي در داخل کشور تاکيد داشتند.عابري مي گفت رد صلاحيت اکثريت نمايندگان فعلي يک چيز شفاف و روشني است چرا که مجلسي که امروز نمايندگان آن را تشکيل داده اند يک مجلس ناکارآمد است و اگر دوباره به اين افراد صلاحيت داده شود در حق مردم ظلم کرده اند.دانشجويي از دانشگاه ازاد اسلامي استان اردبيل با اشاره به اينکه مردم امروز به خوبي شناخت کافي از افراد داوطلبان و عملکرد نمايندگان فعلي مجلس آشنا هستند و پيش از اعلام نتايج شوراي نگهبان نيز همه پيش بيني مي کردند که بايد شاهد رد صلاحيت بسياري از داوطلبان و نمايندگان فعلي مجلس باشيم که اگر اينطور نبود بايد شک داشتيم و ديگر مردم نمي توانست اعتماد کند.يکي از بازاريان با اشاره به افراد رد صلاحيت شده در حوزه انتخابي اردبيل، نير، نمين و سرعين گفت: دولت فعلي که 6 سال است بر روي کار آمده است با مجلس شوراي اسلامي که اکثريت نمايندگان را در اختيار و سلطه خود قرار داده است چه عملکرد درخشاني براي ملت و مردم داشته است بنابر اين اين دولت با جناح خود در ذهن مردم بطور کلي کارت قرمز دريافت کرده است همان بهتر که اين کارت قرمزها تا خود انتخابات تداوم داشته باشد و نگذارند دوباره افراد ناکارآمد پاي کار بيايند.
 *امروز نقد، فردا نسيه
مردم امروز ديگر به راحتي قول هاي بي مورد و نسيه را نمي خورند و نقد هاي امروزي که طي اين شش سال نسيه شده است را ديگر از سوي هيچ جناح و يا فرا جناحي قبول ندارند و وضعيت جامعه و افکار عمومي ملت ايران امروز بيانگر موضوعي ديگر است.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از سبلان ما، امروز در طول اين مدت شش سال مردم شاهد نارضايتي ها، خسارات، بيکاري، وضعيت بد معيشتي، افزايش هنجار شکني ها و مسائل ديگر بوده اند و ديگر به هيچ وجه حاضر به ادامه اين روند نيستند به همين خاطر انتخابات يازدهم مجلس از اهميت زيادي براي تغيير اين رويه حاکم در کشور است که بايد با آگاهي هاي بيشتر از سوي شوراي نگهبان و مردم پيش رفت تا ديگر شاهد اين سوء مديريت ها و ناکارآمدي ها در داخل مجلس و دولت نباشيم. انتخاب شدن و انتخاب کردن حقي اجتماعي است و کساني که به سن قانوني مي‌رسند، داراي اين حق هستند که انتخاب کنند يا خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند، و اگر اين انتخاب سالم و شايسته صورت نگيرد شاهد بروز بسياري از مشکلات هاي داخلي کشور خواهيم شد.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها