عصر آذربایجان

گزارش خبر

شرایط "دریاچه ارومیه" همچنان شکننده و ناپایدار است

شرایط "دریاچه ارومیه" همچنان شکننده و ناپایدار است

1403/03/04

عصرآذربایجان- مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با تذکر این نکته که کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه است، گفت: علیرغم آبگیری مناسب دریاچه ارومیه، شرایط این دریاچه همچنان شکننده و ناپایدار است.

آرزو اشرفي‌زاده؛ مديرکل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست درباره آخرين شرايط درياچه اروميه اظهار کرد: بر اساس آمار رسمي وزارت نيرو، سطح تراز درياچه اروميه در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1270.63 متر است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزايش 23 سانتي متري و نسبت به مهر ماه سال 1402 يعني شروع سال آبي جاري، افزايش 81 سانتي متري داشته است؛ بر اساس همين آمار وسعت درياچه، 2 هزار کيلومترمربع و حجم آن نيز 2.6 ميليارد مترمکعب اعلام شده است.

وي، درباره پيش‌بيني شرايط درياچه اروميه در فصل تابستان امسال ضمن تاکيد بر شرايط شکننده و ناپايدار درياچه تصريح کرد: با وجود بارش‌هاي نسبتاً خوب بهاري امسال در حوضه آبخيز اروميه که منجر شد ميزان تبخير کمتر از ميزان پيش‌بيني شده باشد، انتظار داريم تا پايان تابستان شاهد کاهش 60 سانتي‌متري سطح تراز درياچه نسبت به شرايط کنوني باشيم؛ اگرچه اين شرايط باعث مي‌شود، بخش‌هاي از درياچه مجدد خشک شود اما پيش‌بيني مي‌شود شرايط در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته بهتر باشد.

اشرفي زاده متذکر شد: در راستاي تامين نياز آبي محيط زيستي 3 ميليارد و 426 ميليون مترمکعب درياچه امسال صرفاً حدود يک ميليارد مترمکعب آب از سدها به سمت درياچه اروميه رهاسازي شد.

وي با اعلام اينکه از اين ميزان، 210 ميليون مترمکعب از سمت کاني سيب رهاسازي شده است، تصريح کرد: اميدواريم با تکميل شبکه بادين آباد، شاهد افزايش حجم آب رهاسازي شده از اين محل باشيم؛ بر اساس اسناد ارزيابي اين طرح، مقرر بود با تکميل شبکه 623 ميليون متر مکعب از اين محل به درياچه وارد شود.

مديرکل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست با يادآوري اهميت پايبندي دستگاه‌ها به انجام تکاليف مرتبط با درياچه اروميه گفت: در ارتباط با اقدام‌هاي صورت گرفته براي اصلاح الگوي کشت و آبياري در حوضه آبريز درياچه اروميه موضوع کشاورزي مهم‌ترين سرفصل اقدام‌هاي تعريف شده نرم‌افزاري براي احيا و نجات اروميه است اما شرايط کنوني با وضعيت پيش‌بيني شده بر اساس مصوبات ستاد احيا، فاصله دارد.

عدم اصلاح الگوي کشت و آبياري، پاشنه آشيل احياي درياچه اروميه

اين مقام مسئول تاکيد کرد: کشاورزي بزرگترين مصرف کننده آب در حوزه آبخيز درياچه اروميه است و از اين رو اصلاح الگوي کشت و آبياري پاشنه آشيل احياي درياچه اروميه است.

وي با يادآوري اينکه توقف توسعه اراضي کشاورزي از نخستين مصوبه‌هاي ستاد بود، افزود: متاسفانه در حالي شاهد توسعه اراضي کشاورزي در حوضه آبخيز درياچه اروميه هستيم که حسب مصوبه‌هاي ستاد مقرر شده بود توسعه اراضي کشاورزي در حوضه و اراضي شيب‌دار نباشد.

مديرکل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: دولت و سازمان حفاظت محيط زيست در تصميم‌گيري‌هاي خود به موضوع معيشت کشاورزان نيز توجه ويژه دارند و از اين رو، اصلاح الگوي کشت و آبياري منجر به ايجاد شرايط سخت براي کشاورزان واقعي نخواهد شد.

وي ادامه داد: از همين رو تلاش شده به موازات برخورد با کساني که بدون برخورداري از حقابه قانوني اقدام به برداشت غيرمجاز از منابع آب سطحي و زيرزميني مي‌کنند، حقابه کشاورزاني که از گذشته به کشاورزي اشتغال داشته‌اند، اعمال شود.

اشرفي‌زاده، کنترل برداشت آب از منابع آب سطحي و زيرزميني را از ديگر موارد مهم در مديريت منابع و مصارف‌ حوزه‌هاي آبريز همچون اروميه برشمرد و گفت: با وجود پايش‌هاي صورت گرفته توسط وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، همچنان شاهد برداشت‌هاي غيرمجاز آب از محل منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني هستيم.

مديرکل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه ضمن تاکيد بر ضرورت برخورد قاطع با برداشت‌هاي غير مجاز آب تصريح کرد: وزارت نيرو به عنوان متولي اين موضوع مي‌تواند متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي کند.

ممنوعيت احداث سد جديد در حوضه اروميه

اشرفي‌زاده، با اشاره‌ به وجود و احداث سدهاي متعدد بدون ارزيابي محيط زيستي در حوضه اروميه در سال‌هاي گذشته گفت: جلوگيري از احداث سد جديد در اين حوضه از نخستين مصوبه‌هاي ستاد احيا بود اما به دليل نبود نگاه جامع مديريتي و رويکرد سنتي به توسعه و ايجاد پروژه‌هاي عمراني، همچنان شاهد درخواست‌هايي براي احداث سد در اين حوضه هستيم.

اشرفي‌زاده تأکيد کرد: سازمان حفاظت محيط زيست موضع رسمي و دلايل فني خود براي مخالفت با هرگونه احداث سد جديد در اين حوضه را به وزارت نيرو اعلام کرده است همچنين ضروري‌ است با توجه به شرايط کنوني درياچه، براي سدهاي موجود نيز، ارزيابي اثرات تجمعي صورت گيرد.

وي اشاره‌اي هم به وضعيت مطلوب تالاب‌هاي اقماري درياچه اروميه داشت و اظهار کرد: با توجه به نقش تالاب‌هاي اقماري به عنوان پشتوانه اکولوژيک درياچه اروميه، حفاظت و احياي اين تالاب‌ها در سازمان حفاظت محيط زيست با جديت پيگيري مي‌شود.

اين مقام مسئول با يادآوري پشتيباني سايت‌هاي اقماري از درياچه به ويژه در شرايط کنوني که شاهد کاهش تنوع زيستي درياچه هستيم، گفت: اقدام به لايروبي انهار ورودي تالاب‌هاي اقماري از جمله اقدام‌هاي صورت گرفته در اين زمينه و آبگيري کامل تالاب درگه سنگي از جمله رامسر سايت‌هاي ايران پس از چند سال خشکسالي از دستاوردهاي آن است.

وي اضافه کرد: در همين زمينه خوشبختانه تالاب گردقيط و ميندازي نيز پس از سال‌ها با مشارکت جوامع محلي آبگيري شده است ساير تالاب‌ها از جمله کاني بارزان ، سولدوز و قوپي بابا علي نيز وضعيت مطلوبي دارند؛ خوشبختانه اين تالاب‌ها با مشارکت جوامع محلي و سمن‌هاي منطقه به خوبي پايش و اقدامات حفاظتي مناسبي صورت مي‌گيرد.

تا احياي کامل درياچه اروميه، راه طولاني داريم

مديرکل دفتر حفاظت و احياي تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه برنامه‌ها و اقدام‌هاي مرتبط با درياچه اروميه به دو بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تقسيم مي‌شود، تأکيد کرد: راه بسيار طولاني تا احيا درياچه اروميه داريم و براي رسيدن به اين هدف نياز به کمک و مطالبه‌گري مردم و تعهد تمامي دستگاه‌ها به انجام دقيق و درست تکاليف مرتبط داريم.

اشرفي‌زاده تأکيد کرد: بدون کمک کشاورزان واقعي و در نظر گرفتن معيشت آنها و معيشت‌هاي جايگزين همچنين اصلاح الگوي کشت و در نظر گرفتن تغيير شرايط اقليمي، احياي کامل درياچه امکان‌پذير نخواهد بود.

اشرفي‌زاده گفت: گرچه بارش‌هاي اواخر سال گذشته و بهار امسال مناسب بوده اما اين بارش‌ها بايد در مسير جبران کمبودهاي آبي گذشته باشد و نبايد مصارف جديدي براي آن‌ها تعريف کنيم و البته اين موضوع بايد به اصل کلي براي تمامي حوضه‌هاي آبخيز تبديل شود چرا که هيچ يک از حوضه‌هاي آبريز کشور، ظرفيت و تواني براي تعريف مصرف جديد ندارد و از اين رو تمامي برنامه‌ريزي‌ها بايد معطوف به اجراي برنامه‌هاي بهينه سازي مصرف آب باشد.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها