عصر آذربایجان

گزارش خبر

دستمزدها کفاف زندگي را نمي‌دهد

دستمزدها کفاف زندگي را نمي‌دهد

1399/12/24

گروه اقتصادي: با افزايش گراني‌ها در کشور و عدم مديريت مناسب متوليان امر، آنچه در اين اوضاعِ نابسامان هر روز رو به وخامت مي‌گذارد وضعيت معيشت جامعه کارگري است.

نوشين سلامت

گروه اقتصادي: با افزايش گراني‌ها در کشور و عدم مديريت مناسب متوليان امر، آنچه در اين اوضاعِ نابسامان هر روز رو به وخامت مي‌گذارد وضعيت معيشت جامعه کارگري است.
بررسي کيفيت زندگي کارگران ايراني حکايت از آن دارد که متأسفانه وعده‌هاي دولتمردان در اين خصوص محقق نشده و با وضعيت کنوني نقش دولت در تسهيل معيشت زندگي اين قشر تقريباً چيزي برابر با هيچ است.
جامعه کارگري کشور در عين نبود شغل مناسب، با افزايش سرسام‌آور قيمت مواد غذايي مواجه بوده و وضعيت زندگي اين قشر سخت‌تر شده است، تازه اين زماني است که ما از نيازهايي همچون مسکن و پوشاک چشم‌پوشي کرده باشيم!
اگر تا چند سال پيش فقط افزايش نسبي قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم به‌ويژه دهک‌هاي پايين جامعه در کشور مطرح بود اکنون با پيدا شدن ويروس کوويد 19 و بيماري کرونا مشکلات زيادي به کوله‌بار گرفتاري‌هاي قشر کارگران افزوده شد.
اين روزها يکي از اقشاري که به‌سختي زندگي مي‌گذرانند، »کارگران مظلوم« هستند که تمامي مشکلات از قبيل نبود بيمه، نداشتن خانه و سرپناه، بيکاري، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمايت، کاهش قدرت خريد و … را يکجا تجربه مي‌کنند.
دستمزد کارگر کفاف 30 درصد هزينه زندگي را مي‌دهد
طبق آخرين بررسي شوراي عالي کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصميم نهايي در اين خصوص گرفته نشده است، دستمزد کنوني اين قشر حداکثر 30 درصد از هزينه‌هاي فعلي يک زندگي عادي را پوشش مي‌دهد که در پي جبران باقي هزينه‌هاي زندگي، کارگران مجبور به روي‌آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامي که مي‌تواند تبعات اجتماعي بسياري را در پي داشته باشد.
به گفته محمد سيمزاري، مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري اردبيل بسياري از کارگران فصلي در طول سال مدام دنبال کاري موقت هستند که بتوانند روزي خود را به هر طريقي کسب کنند و همين موضوع سبب روي آوردن آن‌ها به شغل‌هاي کاذب و به‌مراتب سبب ايجاد برخي تبعات سنگين در جامعه مي‌شود.
در بررسي از بهمن‌ماه سال گذشته تا ابتداي بهمن 1399، يک‌ميليون و 174 هزار تومان هزينه خوراکي‌ها و آشاميدني‌هاي خانوارهاي کارگري افزايش‌يافته است! جالب است که در همين مدت ميزان حقوق کارگران تنها حدود 400 هزار تومان افزايش را نشان مي‌دهد.حالا با اين اوصاف، نگراني‌ها از اين بابت است که باوجود گراني‌ها و تورم‌هايي که در اقتصاد کشور طي سال 1399 اتفاق افتاده است و تورم روزبه‌روز به شکلي افسارگسيخته بالا مي‌رود، سهم دستمزد کارگران در جلسه شوراي عالي کار و يا بودجه سال 1400 چه مقدار خواهد بود؟ بااينکه خبرها حاکي از افزايش چنددرصدي حقوق اين قشر زحمتکش و شريف در بودجه سال آينده دارد  اما آيا دولت بازهم همانند هميشه ديوار کارگران مزدي را کوتاه‌تر مي‌بيند؟
70 درصد جمعيت استان کارگر و خانواده کارگر هستند
سجاد محمدحسن‌پور، رئيس انجمن صنفي کارگران با اشاره به وضعيت نامناسب جمعيتي استان اردبيل به لحاظ درآمد و شغل اجتماعي گفت: هم‌اکنون 70 درصد جمعيت استان اردبيل را کارگران يا خانواده‌هاي کارگران تشکيل مي‌دهند که اين اوضاع براي ساماندهي نياز به يک برنامه مدون و همت بلند دارد.وي در خصوص جامعه کارگري اردبيل بيان کرد: بيشتر کارگران اردبيل را کارگران فصلي ساختماني تشکيل مي‌دهند که همين کارگران نيز ساليانه چندان درآمدي از طريق اين شغل نداشته و در نتيجه با مشکلات عديده‌اي زندگي مي‌گذرانند.
مردي که هرروز در ميدان عالي‌قاپوي اردبيل به انتظار کار صبح خود را به شب مي‌رساند نيز دراين‌باره مي‌افزايد: ما فقط بخشي از تعداد کثيري از کارگراني هستيم که مشکلات زيادي دارند و فکر نکنيم که فقط در اردبيل اين‌چنين است و در نقاط مختلف کشور کارگراني همانند ما هستند که براي تأمين پول يک قرص نان هم محتاج‌اند.
بااينکه هم‌اکنون وضعيت کارگران اردبيل چه در واحدهاي صنفي چه در صنعت ساختمان تعريف چنداني ندارد، اما همين مشکلات براي کارگران ديگر نقاط کشور هم وجود دارد و شاهد هستيم که از سال‌هاي گذشته تا به الآن کارگران مختلفي در استان‌هاي کشور همچون کارگران گروه ملي فولاد ايران، شرکت نيشکر هفت‌تپه، شرکت سيمان مسجدسليمان، ذوب‌آهن اردبيل و … در دريافت دستمزد خود با مشکلاتي مواجه بودند که درواقع همه اين‌ها مشت نمونه خروارند.
وقتي »نان« براي خوردن نداريم، بيمه به چه کارمان مي‌آيد
يکي از کارگران فصلي اردبيل در خصوص سختي‌هاي تأمين مايحتاج خود در اين روزها گفت: حدود سه سال پيش با دستمزد کارگري خود که 60 هزار بود مي‌توانستيم سه کيسه برنج خريداري کنيم، شايد بيمه کردن خود و اعضاي خانواده خود براي ما معني داشت، اما الآن با 100 هزار تومان دستمزد خود به‌سختي مي‌توانيم نان چند عدد تخم‌مرغ و يک بطري روغن خوراکي خريداري کنيم و با اين اوضاع فکر مي‌کنم اميدي به سلامت کارگران و خانواده‌هاي آنان در آينده نيست.اين کارگر با اشاره به وضعيت نامناسب اقتصاد کشور اظهار کرد: با اين اوضاع گراني وقتي افراد تواني براي ساخت مسکن ندارند  پس کارگران فصلي هم کاري براي انجام نخواهند داشت، بااين‌حال اوضاع مي‌شود دقيقاً حال اين روزهاي ما که از ابتداي پاييز فقط چند روز معدود سر کار بوديم.يکي ديگر از کارگران ساختماني تصريح کرد: بسياري از کارگران در کشور به‌واقع براي نان شب محتاج دروهمسايه‌اند و وقتي با اين ميزان مشکلات مواجه هستيم، دولت چطور مي‌تواند هنوز هم نسبت به آينده خوش‌بين باشد.
اين مرد 50 ساله همچنين از حسرت کودکان خود گفته و مي‌افزايد: باگذشت زمان و به‌مرور اقلام خوراکي به‌نوبت از سبد غذايي کارگران حذف مي‌شود که ما امسال به لطف گراني‌هاي موجود در کشور از خوردن گوشت و پروتئين‌ها به‌کلي محروم هستيم.
غفلت از ساماندهي کار و کارگر در جامعه فلاکت به بار مي‌آورد
مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري اردبيل اظهار کرد: هم‌اکنون تورم موجود در کشور هيچ تناسبي با دريافتي‌هاي اعلام‌شده براي کارگران ندارد و شکي نيست که مسئولان ما بايد به فکر ارتقاي سطح زندگي اين قشر باشند.
سيمزاري عدم رسيدگي به وضعيت کارگران و خانواده‌هاي آنان را زمينه‌ساز تشديد ناهنجاري‌هاي اجتماعي دانست و اضافه کرد: فاصله طبقاتي موجود با شعائر ديني و مکتبي ما همخواني نداشته و براي رسيدن به جامعه مطلوب و آرماني ما راه درازي در پيش داريم اما گام‌هاي نخست آن از همين توجه به طبقه کارگر شروع مي‌شود.
وي اظهار کرد: اين مشکل در مقطع کنوني نمي‌تواند فقط توسط دولت به سرانجام رسد بي‌گمان همکاري قواي سه‌گانه و بخش خصوصي و مراکز نيکوکاري و خيرين مي‌تواند در اين زمينه تأثيرگذار و نقش‌آفرين باشد.مدير روابط کار استان اردبيل نيز در مورد روابط کارگر و کارفرما گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اردبيل نظارت کافي بر روابط کارفرما و کارگر دارد که در اين زمينه از کارفرمايان تقاضا مي‌شود با توجه به نزديک بودن ايام تعطيلات نوروز نسبت به پرداخت معوقات کارگران و نيز تأمين امنيت جاني آنان اقدام کنند.
علي‌رغم ادعاي اداره کار در خصوص نظارت بر روابط کارگري و کارفرمايي در استان هم‌اکنون تعداد زيادي از کارگران از عدم پرداخت معوقات خود شاکي بوده و با تجمع و تحصن چندين و چندباره خواستار پرداخت معوقات خود شدند که گويا هنوز هم از سال‌هاي گذشته برخي مطالبات کارگران پرداخت‌نشده است.رشد سرسام‌آور و بي‌وقفه قيمت کالاها و ناکارآمدي دولت در بحث مديريت اوضاع اقتصادي کشور اقشار آسيب‌پذير جامعه را نشانه رفته و به‌مرور اقتصاد خانوارها را فلج مي‌کند، تا جايي که هم‌اکنون در اين اوضاع نابسامان کارگران به‌عنوان يکي از اقشار در معرض خطر به‌سختي زندگي مي‌گذرانند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، تأثير افزايش نرخ تورم به‌قدري در زندگي اين روزهاي کارگران محسوس است که اين قشر هم‌اکنون به فکر برطرف کردن هيچ‌يک از نيازهاي خود اعم از مسکن يا موارد ديگر به‌غيراز خوراک خود نيستند، يعني به تعبير واقعي سفره کارگران کشور در اين مقطع زماني خالي‌تر از هميشه است.کارگران کشور اين روزها چشم به دست دولت و مجلس دوخته‌اند تا دستمزد آنان را در بودجه سال آينده طوري تنظيم کند تا اين قشر هم رفاه به معناي واقعي را براي يک‌بار هم که شده لمس کنند.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها