عصر آذربایجان

گزارش خبر

حمايت از واحدهاي توليدي آذربايجان غربي در مباحث مالياتي

حمايت از واحدهاي توليدي آذربايجان غربي در مباحث مالياتي

1394/09/15

گروه گفت وگو:مديرکل امور مالياتي آذربايجان غربي گفت: واحدهاي توليدي و صنايع آذربايجان غربي در مباحث مالياتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

گروه گفت وگو:مديرکل امور مالياتي آذربايجان غربي گفت: واحدهاي توليدي و صنايع آذربايجان غربي در مباحث مالياتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
به گزارش عصر آذربايجان پرداخت ماليات به دولت توسط شهروندان به واسطه شغل، ملک حقوق و ... يکي از مهم‌ترين تکاليف شهروندان در جامعه کنوني به شمار مي‌رود، که امروزه تا اندازه زيادي سيستم‌هاي حکومتي براي تامين هزينه‌هاي جاري به آن تکيه کرده‌اند.در آذربايجان غربي جلسه‌اي با عناوين مختلف تشکيل نمي‌شود مگر اينکه استاندار به موضوع تورم بالاتر از ميانگين کشوري در اين استان، درآمد پايين‌تر از ساير مناطق کشورمان، بهداشت و سطح سواد کمتر نسبت به ساير استان‌ها اشاره‌اي نکرده‌باشد.بنابراين با عنايت به موضوع فوق اعمال فشار و سخت‌گيري نسبت به دريافت ماليات‌هاي سنگين و تعيين ماليات‌هاي گزاف براي مردم چندان پذيرفتني و منصفانه به نظر نمي‌رسد، به طوري که مي‌طلبد با در نظر گرفتن خدمات و امکانات موجود نسبت به دريافت ماليات مشخص مبادرت شود.به اين ترتيب خبرنگار عصر آذربايجان پيرامون برنامه‌هاي پيش‌رو، اقدامات همچنين ميزان مدارا با مؤديان با مديرکل امور مالياتي استان يعقوب مزرعه‌لي گفت‌وگويي انجام داده‌است، که خلاصه اين گفت‌وگو را در ذيل مي‌خوانيد:
*عصر آذربايجان: نحوه مطالبه ماليات به چه شکل است؟
يک موضوع و علامت سوال مهم بين افکار عمومي درباره نحوه مطالبه ماليات از طرف اداره کل و چگونگي ارزيابي ميزان ماليات توسط کارشناسان سازمان است، همچنين اين سوال اساسي درباره اشخاص حقوقي و چگونگي رسيدگي به دفاتر بيش از پيش مطرح مي‌شود.براساس مقررات موجود همچنين با عنايت به ضوابط و اختيارات قانوني که داريم به معناي واقعي کلمه و در عمل حداکثر تعامل را با مؤديان مالياتي داريم، تا جايي که حق و حقوق دولت ضايع نشود با مؤديان در زمينه رسيدگي به دفاتر مدارا مي‌شود.
*عصر آذربايجان: با واحدهاي توليدي به چه شکل تعامل داريد؟
با عنايت به اين موضوع که سازمان به سهم خود بايد براي ايجاد اشتغال پايدار در جامعه ايفاي نقش کند، که اين مهم اغلب از طريق حمايت واحدهاي توليدي و صنعتي و تحت فشار نگذاشتن مديران آنها صورت مي‌پذيرد، با مديران اين قبيل مراکز حداکثر همکاري وجود دارد تا ماليات منصفانه‌اي اخذ شود.
*عصر آذربايجان: چند پرونده فعال توليدي به هيئت بند سه ارجاع شده‌است؟
هيئت بند سه وظيفه بررسي دفاتر، رد يا قبول آنها را بر عهده گرفته‌است، به طوري که شش ماه نخست سال گذشته پرونده 85 فعال توليدي به اين مجموعه ارجاع شده‌بود، که امسال در مدت مشابه فقط 42 فقره به آن ارجاع شده‌است.در اين قبيل موارد به طور قطع مشکلات بخش توليد، ضرورت حمايت از توليدکننده جهت ايجاد اشتغال براي اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان به طور قطع مورد توجه کارشناسان امر قرار مي‌گيرد، تا تصميم مطابق با واقعيت‌‌ و ضرورت‌هاي موجود اتخاذ کنند.
*عصر آذربايجان: ارجاع پرونده فعالان توليدي به هيئت بند سه کاهش دارد؟
ميزان ارجاع پرونده‌ فعالان توليدي نيمه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته حدود 44 درصد کاهش پيدا کرده‌است، بنابراين از طريق رسيدگي به دفاتر و براساس اسناد و مدارک ابرازي مودي ماليات تعيين مي‌شود، که اين نوع عملکرد در واقع به يک نوع حمايت و پشتيباني از مؤديان به شمار مي‌رود.
*عصر آذربايجان: امسال چند پرونده به هيئت بند سه ارجاع شد؟
شش ماه نخست سال گذشته در مجموع حدود 157 پرونده به هيئت بند سه ارجاع شده‌بود که همه موارد اعم از فعالان توليدي و غير از آن را شامل مي‌شد، که امسال حدود 102 فقره مشتمل بر همه موارد به هيئت مورد اشاره جهت بررسي هرچه بيشتر کارشناسان امر ارجاع شد.
به طوري که در مجموع با در نظر گرفتن همه پرونده‌هاي استان حدود 35 درصد کاهش در ارجاع پرونده‌ها به هيئت بند سه را شاهد هستيم، بنابراين با استناد به خوداظهاري مؤديان و دفاتر ارائه شده به طور خلاصه ضمن جلب نظر مخاطبان نسبت به تعيين ميزان ماليات مبادرت مي‌شود.
*عصر آذربايجان: چند درصد پرونده‌ها هيئت بند سه ارجاع مي‌شود؟
از يک هزار و 903 فقره پرونده که در استان به شکل اظهارنامه و دفاتر هستند، فقط سه درصدشان به هيئت بند سه ارجاع شده‌است، که اين موضوع و آمار اندک به نوعي مدارا با مؤديان است، چرا که بر مشکلات موجود در حوزه درآمد و مسائل استان واقف هستيم.
*عصر آذربايجان: چه دلايلي منجر به رد دفاتر مي‌شود؟
يکي از مهم‌ترين علل رد دفاتر مؤديان استفاده آنها از فاکتورهاي صوري است به طوري که درصدي از دفاتر به اين دليل توسط کارشناسان امر رد مي‌شود، بنابراين مي‌طلبد مؤديان در ارائه دفاتر و اظهارنامه صداقت بيشتري نشان دهند، از طرف ديگر به دنبال استفاده تخفيف‌هاي مالياتي باشند.
کلام آخر ...
بنابراين با توجه به جايگاه قانوني اين تکليف اجتماعي لازم است، اقشار مختلف مردم به ويژه صاحبان صنايع، مشاغل و افراد مالک نسبت به قوانين موجود در اين زمينه تسلط کافي پيدا کرده و تا اندازه زيادي دانستني‌هاي مالياتي خود را بيش از پيش ارتقا دهند.در آذربايجان غربي نيز اين مهم همواره مورد توجه دستگاه متولي امر بوده و هست، همه ساله براي تحقق يافتن درآمد مالياتي اقدامات مختلف جهت تشويق کردن اقشار مختلف مردم براي انجام اين وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد، که در اين ميان گهگاه مشوق‌هايي اعمال مي‌شود.با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر استان اين انتظار وجود دارد، که تا اندازه‌اي کارشناسان امر در سازمان مورد اشاره با گشاده‌رويي و با عنايت به مسائل و مشکلات مالي موجود نسبت به برآورد ماليات مبادرت کنند.در سالي که طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران به عنوان «دولت و ملت، همدلي و همزباني» ناميده شده‌است، مي‌طلبد با درک متقابل بيشتر در همه زمينه‌ها به انجام وظايف قانوني پرداخته‌شود، تا اينکه منويات رهبري به معناي واقعي تحقق يابد.از طرف ديگر دولتي‌ها نيز با عنايت به وضع معيشتي خانواده‌ها و ميزان موفقيت سرپرست خانواده در فعاليت اقتصادي به دنبال کسب درآمد از محل عوارض‌هاي گوناگون، ماليات و ... باشند، به اين ترتيب از اعمال فشار بيش از حد خودداري شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

حمايت از واحدهاي توليدي آذربايجان غربي در مباحث مالياتي

حمايت از واحدهاي توليدي آذربايجان غربي در مباحث مالياتي
خروج

گروه گفت وگو:مديرکل امور مالياتي آذربايجان غربي گفت: واحدهاي توليدي و صنايع آذربايجان غربي در مباحث مالياتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها