عصر آذربایجان

گزارش خبر

خشونت موضوع مهم در انديشه امروزي

خشونت موضوع مهم در انديشه امروزي

1394/10/06

گروه اجتماعي: تحول خانواده در عصر حاضر، با تشکيل شدن فرم استانداردي از خانواده هسته اي و اهميت حفظ و بقاي آن، اين نهاد را به عنوان يک امر مهم به گردن نهادهاي مسئول در ارتباط با آن گذاشته و حفظ و پالايش آن از آسيبهايي که بر ساحتش زخم مي زند يک امر خطير است.

گروه اجتماعي: تحول خانواده در عصر حاضر، با تشکيل شدن فرم استانداردي از خانواده هسته اي و اهميت حفظ و بقاي آن، اين نهاد را به عنوان يک امر مهم به گردن نهادهاي مسئول در ارتباط با آن گذاشته و حفظ و پالايش آن از آسيبهايي که بر ساحتش زخم مي زند يک امر خطير است. يکي از پديده هايي که با پيش آمدن تغييرات اجتماعي در جامعه ما مورد توجه قرار گرفته، خشونت خانگي و اتفاقاتي است که موجب دلهره، ترس و حتي آسيبهاي زيان باري در اعضاي خانواده مي شود. "خشونت" يک موضوع مهم در انديشه امروزي است که در جامعه همه به دنبال يافتن راهکاري براي آن هستند. به دنبال اتفاقات مهمي که همواره در اخبار ستونهاي حوادث شاهد آن هستيم، اهميت اين موضوع در جامعه ما محسوس شده و ضرورت اين که بايد بيشتر به اين مسئله توجه شود، به ما گوشزد مي شود.
خشونت خانگي پديده ي رواني، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي صرف نيست. عوامل بسياري در ايجاد خشونت آن هم در ميان اعضاي خانواده دخيل است. تقليل اين موضوع به اين که صرفاً ناراحتي رواني يا ضعف اقتصادي موجب ايجاد خشونت شده است، يک راه نابخردانه است. با تغييراتي که در زندگي امروزي شاهد هستيم، همواره مي توان به دنبال عوامل پنهان جديدي بگرديم که اتفاقات و زواياي جديد دنياي امروزي پيش پا گذاشته اند. از اين رو واکاويها، بايد به دنبال اين باشند که به اين زواياي جديد، با تحليل عميق‌تر اين زوايا بپردازند. آن چه امروز به نام وسايل ارتباطي جديد هم پيش روي ما است، مي تواند زاويه‌اي تازه براي چنين مسائلي باشد، اما نمي توان از زيربناي قديمي اين موضوع هم صرف نظر کرد.
خانواده، نهادي است که بقاي نسل را به عنوان يکي از وظائف اساسي بر گردن دارد و اگر پديده اي چون خشونت در آن رخنه کند، ديگر سلامت رواني و اجتماعي از جامعه رخت بر مي بندد. تربيت انسان‌هايي که با خشونت زيسته اند، امري دشوار بوده و همواره جامعه را در زمينهتنش‌هاي فردي پيش مي برد. آن گاه که دامنهاين تنش‌ها بتواند به يک سري اشتراکات برسد، در واقع خطر به جامعه منتقل شده و اين خشونت از بعد خانگي به بعد اجتماعي سوق مي يابد. از اين رو توجه به اين امر و پيشگيري از آن در نهاد خانواده، مي تواند بيمه کننده جامعه بوده و به تدريج در جهت ساخته شدن جهاني عاري از خشونت مثمر ثمر باشد. يقينا، در جهاني که خشونت از آن رخت بربندد، انسانهاي سالم تربيت مي‌شود و به جاي اتفاقات خشن، الگوهاي مهرباني در خانه‌ها آموزش داده شده است.
تحقيق و پژوهش، يکي از راه هاي رسيدن به شناخت و پيشگيري از چنين پديدهاي است. شناختن خشونت خانگي، مي تواند بسياري از زوايا را براي دست اندرکاران پيشگيري از خشونت روشن کند. راهنمايان خانواده، معلمان دانشجويان و ... مي توانند با شنيدن پيام هايي از اين تحقيقات، دانش خود را ارتقاء داده و نسبت به اين موضوع آگاه باشند.
 بايد اطلاعات مردم عزيز از اين پديده و زمينه‌هاي بروز آن افزايش يابد. لذا محققان با حضور در همايشها و برنامه‌هاي علمي و آموزشي مي‌توانند يافته‌هاي تحقيقاتي خود را اعلام کرده، با مصاحبه ها و فعاليت‌هاي مدني در جامعه دانش روزمره مردم نسبت به چنين پديدهاي را افزايش دهند. به اميد آن روزي که اين فعاليت هاي ارزندهي محققين روزي را در جامعه پيش روي گذارد که در آن اخباري از خشونت خانگي نيست.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

خشونت موضوع مهم در انديشه امروزي

خشونت موضوع مهم در انديشه امروزي
خروج

گروه اجتماعي: تحول خانواده در عصر حاضر، با تشکيل شدن فرم استانداردي از خانواده هسته اي و اهميت حفظ و بقاي آن، اين نهاد را به عنوان يک امر مهم به گردن نهادهاي مسئول در ارتباط با آن گذاشته و حفظ و پالايش آن از آسيبهايي که بر ساحتش زخم مي زند يک امر خطير است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها