عصر آذربایجان

گزارش خبر

افزايش بهره‌وري مصرف آب؛ نسخه طلايي در عبور آذربايجان غربي از خشکسالي

افزايش بهره‌وري مصرف آب؛ نسخه طلايي در عبور آذربايجان غربي از خشکسالي

1400/09/28

گروه اجتماعی: آذربايجان غربي که طي سال هاي طولاني گذشته و دهه هاي مختلف، سال هاي پرآبي را سپري کرده و باران رحمت الهي همواره اين خطه را سيراب کرده بود، طي حداقل 2 سال گذشته با مشکلات جدي در منابع آبي مواجه شده و حتي سال گذشته ميزان بارش ها در اين استان به 300 ميلي متر نيز نرسيد.

گروه  اقتصادي: آذربايجان غربي که طي امسال و سال گذشته آبي، وضعيت مناسبي از لحاظ بارش نزولات آسماني نداشته، وارد دوره خشکسالي شده که براي عبور از اين بحران، صرفه جويي و افزايش بهره وري مصرف آب در همه بخش ها به ويژه کشاورزي و شرب نسخه اي طلايي به شمار مي‌رود.

گروه اجتماعي:  آذربايجان غربي که طي سال هاي طولاني گذشته و دهه هاي مختلف، سال هاي پرآبي را سپري کرده و باران رحمت الهي همواره اين خطه را سيراب کرده بود، طي حداقل 2 سال گذشته با مشکلات جدي در منابع آبي مواجه شده و حتي سال گذشته ميزان بارش ها در اين استان به 300 ميلي متر نيز نرسيد.
به دنبال همين کاهش بارش، منابع آبي سطحي و زيرزميني آذربايجان غربي نيز با خلا جدي مواجه شده و ارقام مربوط به آن نيز چندان چنگي به دل نمي زند.
کاهش قابل توجه آب هاي انبارشده در پشت سدهاي آذربايجان غربي به ويژه در مناطق حوضه درياچه اروميه و زاب و همچنين کاهش سطح آب هاي زيرزميني، حکايت از وجود مشکل در حوزه تامين منابع آبي در اين استان دارد؛ هرچند که تدابير قابل توجهي براي استفاده مناسب از اين ميزان آب نيز انديشيده شده و بارش هاي زمستاني هم مي تواند باعث بهبود وضعيت شود.
با توجه به اين وضعيت منابع، بهترين راهکار براي جلوگيري از بروز مشکل در حوزه آب، توجه به صرفه جويي، مصرف بهينه و البته افزايش راندمان مصرف در حوزه هاي مختلف به ويژه بخش کشاورزي و آب شرب است.
در نشستي که ديروز، يکشنبه در راستاي اجراي سند سازگاري با کم آبي و بررسي اقدامات صورت گرفته در راستاي اين سند بالادستي با حضور معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي، مديران عامل شرکت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب، مديرکل جهاد کشاورزي و ديگر نهادهاي مسوول برگزار شد، موضوعات مختلف در اين رابطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مهمترين وجه اشتراک اين مباحث، توجه همزمان به حوزه تامين منابع آبي و افزايش راندمان بخش مصرف بود.
خروجي برنامه هاي بهبود وضع آب در آذربايجان غربي بايد در عمل نمايان شود
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار آذربايجان غربي در اين نشست گفت: خروجي برنامه هاي بهبود وضعيت آب استان در حوزه هاي افزايش منابع و کاهش مصرف بايد در عمل نمايان شود و دستگاه هاي اجرايي مختلف، نتايج را به صورت عملياتي ارائه دهند.
آيدين رحماني افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد علاوه بر برنامه پنجساله تدوين شده از طرف مرکز، برنامه هاي 6ماهه و يک ساله نيز داشته باشند و در پايان دوره با اقدامات انجام شده مطابقت دهند.
وي اضافه کرد: صرفه جويي در مصرف آب در کنار توجه به پايداري منابع آبي در دسترس ازجمله مهمترين برنامه هاي سند سازگاري با کم آبي است که بايد همه دستگاه هاي مسوول در اين رابطه، برنامه هاي عملياتي را به صورت کامل اجرايي کنند.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار آذربايجان غربي تاکيد کرد: بايد طوري برنامه ريزي کنيم تا در پايان پنج سال هدف برنامه، اقدامات لازم در راستاي تحقق آن به طور کامل به پايان برسد.
رحماني يکي از مشکلات اجراي اين طرح ها را کمبود منابع اعتباري ذکر کرد و ادامه داد: بهبود اين وضعيت بايد در دستور کار همه نهادها از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي قرار گيرد.
وي بيان کرد: استاندار آذربايجان غربي تاکيد ويژه اي بر توجه به اجراي اين سند در استان دارد که اين امر نشان دهنده اهميت آن است.
کاهش 27 درصدي حجم آب موجود در مخازن پشت سدهاي آذربايجان غربي
مديرعامل آب منطقه اي آذربايجان غربي نيز که مسوول بخش تامين منابع آبي در استان نيز به شمار مي رود هم با اشاره به اينکه در حوزه آب هاي سطحي نسبت به سال گذشته، کاهش قابل توجهي داشته ايم، گفت: ميزان آب موجود در مخازن پشت سدهاي استان 27 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
ياسر رهبردين افزود: البته ميزان ورودي به درياچه پشت سدهاي آذربايجان غربي نيز وضعيت خوبي ندارد و در اين حوزه نيز با کاهش 42 درصدي مواجه هستيم.
وي اضافه کرد: اميدواريم با بارش هاي مناسبي که قرار است طي هفته هاي آتي در آذربايجان غربي داشته باشيم، اين منابع نيز تغذيه مناسبي داشته باشند.
وي با اشاره به اجراي برنامه هاي مقابله با برداشت بيشتر از منابع آبي در آذربايجان غربي بيان کرد: در اين راستا، امسال 157 چاه غيرمجاز در استان مسدود و 161 چاه نيز تعيين تکليف شده است.
مديرعامل آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: همچنين پروانه بهره برداري بيش از هزار و 400 چاه نيز در استان اصلاح و تعديل شده است.
507 هکتار زمين کشاورزي در آذربايجان غربي به آبياري تحت فشار تجهيز شد
مديرکل جهاد کشاورزي آذربايجان غربي هم با اشاره به اينکه اجراي سيستم هاي نوين آبياري از جمله آبياري تحت فشار از جمله مهمترين اقدامات برعهده اين نهاد در سند سازگاري با کم آبي است، گفت: امسال 507هکتار زمين به اين سيستم مجهز شده و تلاش هاي براي رسيدن به رقم تعهد چهارهزار هکتار تعهد صورت گرفته در اين بخش ادامه دارد.
اکبر کرامتي افزود: همچنين امسال شبکه هاي آبياري در سه شهرستان اروميه، مهاباد و مياندوآب در حال اجرا بوده که از اين ميزان 350 هکتار در منطقه بالو اروميه به اتمام رسيده و 660 هکتار نيز تا يک ماه آينده اجرايي خواهد شد.
وي اضافه کرد: يکي ديگر از اقدامات جهاد کشاورزي آذربايجان غربي در راستاي کاهش مصرف آب در استان، اجراي طرح هاي کشت نشايي در چغندرقند و صيفي جات بوده که 500 هکتار در اين رابطه عملياتي شده است.
وي بيان کرد: توسعه 40 هکتاري کشت گياهان دارويي و اجراي يک هکتار گلخانه از ديگر اقدامات جهاد کشاورزي استان در اين رابطه به شمار مي رود.
مديرکل جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به اينکه اجراي همه اين بخش ها در راستاي سند سازگاري با کم آبي نيازمند اختصاص اعتبار مناسب است، ادامه داد: هزينه اجراي طرح هاي گلخانه اي به شدت افزايش يافته که اين امر، رغبت براي اجراي اين طرح ها توسط کشاورزان و بهره برداران را کاهش داده است.
25 هزار مشترک پرمصرف آب شرب در آذربايجان غربي شناسايي شده است
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي نيز با اشاره به اينکه يکي از مهمترين تکاليف اين نهاد، شناسايي مشترکان پرمصرف و انجام تمهيداتي براي کاهش مصرف آب شرب آنان است، گفت: در اين راستا 25 هزار مشترک پرمصرف در استان شناسايي شده است.
لطيف خوش سيرت با اشاره به اينکه الگوي مصرف آب شرب در استان 16 مترمکعب توسط هرواحد مسکوني در طول يک ماه تعيين شده، افزود: اين افراد بيش از 2 برابر الگوي مصرف در آذربايجان غربي، آب مصرف مي کنند.
وي اضافه کرد: با استفاده از منابع درآمدي شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربي، 25 هزار دستگاه کاهنده مصرف آب خريداري مي کنيم تا اين اقلام در منازل مشترکان پرمصرف نصب شود.
وي بيان کرد: تمهيداتي نيز براي نصب اين اقلام در نظرگرفته شده تا به اهداف کاهش مصرف آب شرب به ويژه در بين مشترکان پرمصرف دست يابيم.
مديرعامل آب و فاضلاب آذربايجان غربي ادامه داد: يکي از مهمترين بخش هاي افزايش حجم مصرف آب شرب در استان، فرسودگي خطوط انتقال و توزيع در استان است که بخش قابل توجهي از منابع آب توليدي در آنجا به هدر مي رود و بايد فکر اساسي در اين خصوص صورت گيرد.
خوش سيرت گفت: افزايش راندمان در اين بخش مهم با نشت يابي و بهبود وضعيت شبکه مي تواند بخش عظيمي از مصرف آب شرب را در آذربايجان غربي مديريت کند که در اين خصوص البته نيازمند اعتبار مناسب هستيم.
وي افزود: نکته مهم در راستاي اجراي طرح هاي مهم کاهش مصرف آب به ويژه در حوزه شرب، اختصاص اعتبار مناسب براي اجراي آن است که در اين خصوص، نيازمند همراهي حوزه هاي مرتبط هستيم و آمادگي داريم در صورت تامين اعتبار مناسب، در اين خصوص به سرعت اقدامات لازم صورت گيرد.
اعتبارات مقابله با تنش آبي کشور در لايحه بودجه سال آينده 139 درصد افزايش يافته است
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي نيز هم اخبار بسيار خوبي در حوزه تامين منابع مالي داشت و گفت: اعتبار رفع تنش آبي در لايحه بودجه سال آينده کشور به 22 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به 9 هزار ميليارد تومان امسال رشد 139 درصدي داشته است.
ناصر حضرتي افزود: تلاش مي کنيم که آذربايجان غربي هم دريافتي خوبي از اين اعتبار مناسب در حوزه رفع تنش آبي داشته باشد.
وي اضافه کرد: همچنين در حوزه اجراي طرح هاي مربوط به ستاد احياي درياچه اروميه، 500 ميليارد تومان ابلاغ شده که مي توان از اين طريق نيز به اجراي طرح هايي نظير تصفيه خانه فاضلاب شهر اروميه کمک اساسي کرد.
وي با اشاره به راه اندازي صندوق پيشرفت و عدالت در استان ها ازجمله آذربايجان غربي از سال آينده اضافه کرد: با توجه به رقم پيش بيني شده براي اين صندوق، امکان اختصاص اعتبار مناسب براي بخش هاي با اهميت از جمله حوزه آب بيشتر خواهد بود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، در اين نشست آماري از کاهش مصرف در آذربايجان غربي ارائه شد ولي اجراي طرح هاي مربوط به اين بخش، به اختصاص اعتبار مناسب نياز دارد که در اين خصوص با توجه به اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي توان اميدواري بسياري داشت؛ البته همراهي مردم و کاهش مصرف توسط آنان چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزي مي تواند در اين خصوص بسيار موثرتر باشد

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها