عصر آذربایجان

گزارش خبر

کودکان بي‌دفاع‌ زير چتر قانون آرام مي‌گيرند

گزارش//

1399/04/02

گروه اجتماعي: به اعتقاد فعالان حوزه کودک، بي‌دفاع‌ترين حلقه اجتماعي کودکان هستند، بر اين اساس قانون جديد حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان اجازه حضور و مداخله به هنگام روانشناسان و مددکاران در مراکز آموزشي، قضايي و انتظامي را مي‌دهد تا در شرايط خاص و بحراني بتوان از فاجعه‌اي تلخ جلوگيري کرد تا حق کودک بي‌دفاع لگدمال نشود.

فاطمه شيري

گروه اجتماعي: به اعتقاد فعالان حوزه کودک، بي‌دفاع‌ترين حلقه اجتماعي کودکان هستند، بر اين اساس قانون جديد حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان اجازه حضور و مداخله به هنگام روانشناسان و مددکاران در مراکز آموزشي، قضايي و انتظامي را مي‌دهد تا در شرايط خاص و بحراني بتوان از فاجعه‌اي تلخ جلوگيري کرد تا حق کودک بي‌دفاع لگدمال نشود.
تصويب قانون جديد حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان لبخند را بر لبان کودکان و خانواده هاي آسيب ديده، نمايان کرد، قانوني که سبب شد تا اقشار مختلف جامعه از تصويب آن نه تنها خوشحال شده بلکه براي اجراي هر چه زودتر آن از هر گونه حمايتي دريغ نکنند.
 اين قانون دل بسياري از مادران و پدران جوان را شاد کرد تا ديگر شاهد کودکآزاري و شکستن قلب هاي کوچک و مهرباني که هنوز طعم زندگي را نچشيده اند، در فضاي مجازي و حتي اجتماع نباشيم و با مشاهده هر گونه کودک آزاري دست به دست يکديگر داده تا اين کودکان بي گناه را در زير سايه و پناه اين قانون قرار دهيم.  مادران و پدران و ساير اقشار جامعه با تصويب اين قانون نظرات مختلفي داشته و بسياري از آن ها از تصويب آن ابراز خوشحالي کرده و از مسئولان تقاضا داشته اند تا هر چه زودتر اين قانون اجرايي شود و بند به بند اين قانون حمايتگر به معناي واقعي اجرا شده تا هيچ فردي به خود اجازه ندهد تا حتي فرياد بلندي بر سر کودکان بي دفاع بر نياورد و جزء قوانيني باشد که ايران اسلامي در اجراي صد در صدي آن نسبت به ساير کشورها پيشتاز بوده و موفق عمل کند.   من به عنوان يک مادر با شنيدن خبر تاييد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بسيار خوشحال شدم.
 اين اتفاق مي تواند براي خيلي از افرادي که دست به کودک آزاري مي زنند، بازدارنده باشد». اين را آرزو مي گويد. مادري که صاحب کودکي ? ساله  است و با ديدن کودک آزاري ها در فضاي مجازي و کوچه و خيابان احساساتش جريحه دار مي شود.
مي گويد: کودک آزاري فقط در فضاي مجازي نيست. خيلي از کودک آزاري ها را ما مي بينيم و خيلي ها نيز از ديد ما پنهان است اما مهم حمايت مردم و دولت از حقوق کودکان است. براي مثال يک بار در خيابان مادري را ديدم که به شدت فرزند خود را مي زند. نتوانستم سکوت کنم و بي تفاوت باشم. چون کودک ضعيف است و قدرت دفاع از خود را در مقابل خشونت ندارد. به سمت مادر جوان رفتم و به عنوان يک شهروند از وي درخواست کردم که ديگر کودکش را نزند. شايد آن مادر باز هم اين کار را تکرار کند اما مداخله محتاطانه من به عنوان يک شهروند باعث شد که دست از زدن کودکش بردارد.
به اعتقاد آرزو و مادران جواني که بيم از آينده کودکان اين سرزمين دارند و نگران سلامت جسم و روان همه آنها هستند، اجراي صحيح قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مي تواند دست خيلي از کودک آزاري ها را کوتاه و جان کودکان را حفظ کند.
توجه به موضوع کودک آزاري و اهميت آن قصه امروز و ديروز نيست. ماجراي دور و درازي دارد که تا پيش از اين شاهد اشکال سنتي کودک آزاري در جامعه بوديم و امروز اين رفتارهاي ضداجتماعي به فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي کشيده شده و به تعبيري ظاهر مدرني به خود پيدا کرده است.
سوءاستفاده هايي که با انتشار تصاوير و فيلم هايي زننده از آزار کودک در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي شود،  بدون اينکه کودک آزار بداند اين رفتارها نقض حقوق اوليه کودک است و به مرور زمان صدمات و آسيب هاي اين رفتارها متوجه کودک خواهد شد.
در همين رابطه به سراغ افخم صباغ، مديرعامل موسسه مهر و ماه و فعال حوزه کودک رفتيم تا نظرات وي را در خصوص خشونت عليه کودکان و اهميت قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و بازدارندگي آن جويا شويم.
صباغ با اشاره به تاييد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان توسط شوراي نگهبان در تاريخ 18 خردادماه 99 تاکيد مي کند: اين باعث خوشحالي است که بعد از مدت هاي طولاني و پس از رفت و برگشت هاي بسيار لايحه ميان مجلس و شوراي نگهبان، بالاخره مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. بدون شک اين گام بسيار بزرگي در جهت رعايت و حفظ حقوق کودکان به شمار مي آيد اما اي کاش اين مصوبه قبل از مرگ روميناها اتفاق مي افتاد تا شاهد چنين جرائمي نسبت به کودکان نبوديم.
صباغ با اشاره به اينکه تاييد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان و تبديل آن به قانون مي تواند در کاهش جرائم و سوء استفاده هاي احتمالي عليه کودکان اثرگذار باشد مي گويد: اين قانون زماني مفيدتر واقع مي شود که براي اجراي آن، روانشناسان و مددکاران در مدارس، مراکز قضائي و انتظامي حضور پيدا کنند. براي مثال شايد اگر روزي که نيروي انتظامي رومينا را به پدرش تحويل مي داد، يک مددکار آنجا حضور داشت و به حرف هاي دختربچه گوش فرا مي داد، امروز اين پرونده مسير ديگري را طي مي کرد و به اين شکل فاجعه آميز رقم نمي خورد.
به گفته مديرعامل موسسه مهر و ماه اين درست که بايد از ابتدا آموزش هايي در خصوص مهارت هاي زندگي از کودکي به افراد ارائه شود و همچنين کودکان و والدين آموزش هايي را نيز در خصوص استفاده از فضاي مجازي دريافت کنند اما در مواقع بحران و شرايط خاص وقتي قانون به مددکار و روانشناس اجازه مداخله به هنگام بدهد، بدون شک جلوي خيلي از فجايع گرفته خواهد شد.
بي دفاع ترين حلقه هاي اجتماع
مديرعامل موسسه مهر و ماه با اشاره به حادثه اخير کودک آزاري پسري چهار ساله توسط مادرش در فضاي مجازي مي افزايد: اين اتفاق و حوادث مشابه در نوع خود فاجعه است و قابل گذشت نيست. متاسفانه خشونت هر روز چهره تازه اي از خود در فضاي مجازي نشان مي دهد و يکي از بخش هاي مهم اين خشونت ها قربانيان کودک هستند. کودکان بي دفاع ترين حلقه هاي اجتماعي به حساب مي آيند و بيشترين آسيب متوجه آنها است. اينگونه خشونت ها بيشتر از آنکه جنبه اتفاقي و فردي داشته باشد، در واقع ساختاري و سيستماتيک است. در نتيجه، بها ندادن به ريشه هاي اين خشونت ها به منزله اين است که ما آن را پنهان مي کنيم و اجازه مي دهيم که اين رفتارها بار ديگر تکرار شود.به گفته اين فعال حوزه کودک، اگر قرار باشد ما به انسان ها به عنوان صاحبان حق نگاه کنيم، پس هر انساني سرمايه ارزشمند هر جامعه اي است و بايد به منافع عالي آن توجه شود و اهميت به حقوق کودکان نيز از اين امر مستثني نيست.صباغ ادامه مي دهد: ناآگاهي نسبت به حقوق کودک در حلقه هاي خشونت گم شده و دليل اين ناآگاهي به خاطر عدم شناخت نسبت به حقوق کودکان است.
 اينکه پدر و مادري اين اجازه را داشته باشند ک هر بلا و خشونتي را سر فرزندشان بياورند، صرفا به اين خاطر که حق مالکيت بر فرزندشان دارند، درست نيست و اينها مغاير با حقوق اوليه انساني و کودکان است. در اين بين مي توانيم اميدوار باشيم که اجرايي شدن قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بتواند از شدت آزارها و سوء استفاده ها عليه کودکان بکاهد.
استفاده از کودکان در فضاي مجازي جرم است
صباغ در بخش ديگري از صحبت هايش به اهميت آموزش خانواده ها و کودکان اشاره مي کند و مي گويد: آموزش خانواده ها و آشنايي آنها با حقوق کودک مي تواند کمک کند که تهديدها تبديل به فرصت شود. براي مثال خانواده ها بايد در جريان باشند که اساسا استفاده از کودکان در فضاي مجازي به هر نحوي و به هر دليلي که باشد، تجاوز آشکاري به حريم خصوصي کودکان است. افراد بايد آگاه باشند آزار جسمي و روحي کودکان به هر نحوي يا انتشار عکس ها و فيلم هاي کودکان در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي غير از اينکه حريم خصوصي کودکان را نقض مي کند، حقوق آنها را نيز در معرض مخاطره و سوء استفاده قرار مي دهد.
اما يک شيوه ديگر استفاده از کودکان در فضاي مجازي نمايش زيبايي هاي آنها است. «مقايسه زيبايي هاي کودکان و حتي برگزاري مسابقاتي در همين زمينه براي کودکان نيز آسيب زا است. در واقع مقايسه کردن کودکان و استعدادهاي آنها، برانگيختن حس ترحم حتي براي تبليغ کالاها و... همه اينها ابزاري است که برخي از والدين از کودکان براي گرفتن لايک هاي بيشتر، افزايش دنبال کننده يا همان فالوردر اينستاگرام خود استفاده و بدتر اينکه از طريق فرزندانشان در اين فضاها درآمدزايي مي کنند اما خبر ندارند که اين اتفاقات چه پيامدهاي ناخوشايندي براي کودک به همراه خواهد داشت».
در همين خصوص ماده 2 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 اينطور مي گويد که هر نوع آزار و اذيت کودک که منجر به صدمه روحي و رواني و خلاء اخلاقي و آزار جسمي کودک شود ممنوع است. کودکان در برابر آزار، غفلت، استثمار، تبعيض و در راس آن کودک همسري و قتل بايد محافظت شوند. «به همين دليل مهم ترين چيزي که مي تواند جلوي اين رفتارهاي خشونت آميز و ناخوشايند در مورد کودکان را بگيرد و کاهش دهد، اين است که مفاد پيمان نامه را براي کودکان به درستي اجرا کنيم».به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،به اعتقاد اين فعال حوزه کودک اگر مفاد پيمان نامه ميان خانواده ها، در مدارس و ميان معلم ها، در دانشگاه ها، بخش هاي قضايي و انتظامي کشور آموزش داده شود و در کنار آن قانوني که به بهترين نحو از کودکان حمايت کند، بدون شک مي توان شاهد کاهش آسيب ها در خصوص کودکان و آينده بهتر براي آنها و در نتيجه جامعه اي بالنده و سالم بود. 

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها