عصر آذربایجان

گزارش خبر

کرونا از آنچه که فکر مي‌کنيد به شما نزديک‌تر است

کرونا از آنچه که فکر مي‌کنيد به شما نزديک‌تر است

1400/05/31

گروه گزارش: همزمان با خيز پنجم شيوع کرونا، شاهد افزايش دوبرابري مرگ‌ و مير، ابتلا و بستري هموطنان‌مان هستيم؛ با اين حال هنوز عده‌اي بي‌توجه به هشدارهاي پزشکي و ناديده گرفتن سونامي مرگ‌وميرها در گشت‌وگذار و دورهمي هستند.

گروه گزارش:  همزمان با خيز پنجم شيوع کرونا، شاهد افزايش دوبرابري مرگ‌ و مير، ابتلا و بستري هموطنان‌مان هستيم؛ با اين حال هنوز عده‌اي بي‌توجه به هشدارهاي پزشکي و ناديده گرفتن سونامي مرگ‌وميرها در گشت‌وگذار و دورهمي هستند.
 مهمان ناخوانده ، ويروس منحوس و يا هر اسمي که برايش بگذاريم، وقتي آمد فقط يک نام داشت؛ »ويروس کرونا« يا همان »کوويد 19«؛ با گذشت زمان نه تنها مهار نشد، بلکه هر روز رنگ و چهره عوض مي کند. کروناي هندي، انگليسي، افريقايي ، آلفا، بتا و دلتا نام هايي است که کرونا از بدو تولدش تا کنون به خود گرفته است.
کرونا فقط يک نام نيست، به هر نامي که باشد کشنده است و خيزنده؛ دردناک تر اينکه وقتي نامش عوض مي شود، قدرت کشندگي و سرعت شيوع اش نيز افزايش مي يابد و هر روز دايره فتوحات اش را گسترش مي دهد.
امروز ديگر خانواده اي در کشور نيست که يک عزيزي را از دست نداده و يا به کرونا مبتلا نشده باشد. گويي مرگ و کرونا با ما همخانه شده است ؛ مهمان ناخوانده اي که ميزبان را از خانه و کاشانه اش مي راند و بستگان اش را در عزا و اندوه مي_نشاند.
 مرگ در نزديکي ماست؛ بسيار »نزديک تر از آنچه که در آيينه مي بينيم«، اما گويي » عادت مي_کنيم به مرگ«، براي مان عادي شده و تبديل به گفت وگوي روزمره شده است. جان آدمي که با ارزش ترين بود امروز به ارزان ترين کالا تبديل شده و پول بهايش تنها رعايت نکردن حداقل ها يعني »ماسک زدن« و »پرهيز از دورهمي و سفر« است.
ابتدا اميدوار بوديم با افزايش دما کم کم از شرش خلاص شويم، اما گرما نه تنها تاثيري نداشت بلکه بر سرعت انتشارش نيز افزود؛  بعد دل خوش به واکسن و توليد آن شديم. واکسن آمد و فکر کرديم همه چيز تمام شد، ماسک زدن، فاصله گذاري، نرفتن به مهماني، جشن نگرفتن، بازگشايي مدارس .. و بالاخره بازگشت به زندگي.
اما واکسن، پايان کرونا و مرگ آن نبود، بلکه قدري جلوي مرگ و ميرها را گرفت و بايد با وجود تزريق واکسن همچنان دستورالعمل ها را با دقت رعايت کرد.  با توجه به قرار گرفتن در ايام محرم و ارادت قلبي ايرانيان به امام حسين (ع) اين روزها عزاداري در شهرها به صورت شبانه‌روزي ادامه دارد و بيشتر عزاداران بدون ماسک و چسبيده به هم به سوگواري مي‌پردازند. اين در حالي است که طبق دستورالعمل ضوابط برگزاري مراسم عزاداري در محرم و صفر امسال قرار بود که اگر هيئت‌ها، حسينيه‌ها، هيات امناي مساجد و همچنين مداحان به اجراي اين دستورالعمل بي‌توجه باشند، سازمان تبليغات اسلامي در مرحله اول تذکر کتبي، در صورت تکرار، ممنوعيت و قطع ارايه خدمات و در مرحله سوم مجوزها را به مدت ? ماه لغو و رسيدگي به موضوع را به مراجع قضايي ارجاع دهد.
عادي انگاري و لجبازي مردم چراغ سبزي براي جولان کرونا
»خسته شديم از ماسک زدن، از ضدعفوني کردن هر چيز، از نرفتن به ميهماني و دورهمي«؛ اين ها جملاتي است که اين روزها بسيار شنيده و گفته مي شود؛ سخناني که بوي عادي انگاري و رفتن به استقبال ويروس کرونا و مرگ مي‌دهد. کرونا در اوايل شيوع هر ساعت يک قرباني در ايران مي گرفت که اين رقم به هر 10 دقيقه و بعدا هر دو ثانيه و الان به هر ثانيه يک قرباني رسيده است؛ شتر مرگ کرونا افسار گريخته مي تازد و در رم کردن اين شتر مرگ و راه انداختن کاروان مرگ و ياس همه سهم دارند.
 کساني که فکر مي کنند من و خانواده پدري و يا مادري ام سالم هستيم، برگزار کنندگان عروسي به اين اميد واهي که فاصله ها را رعايت مي کنيم، جوانان کافه گردي که يا به جواني شان غره مي_شوند و يا به طبقه شان، چرا که اکثر افرادي که کافه و رستوران مي روند از طبقه مرفه جامعه هستند و خيال مي کنند مي توانند کرونا را با پول شان بخرند، غافل از اينکه چيزي جز مرگ خود و نززديکان شان نصيب شان نمي شود.
اگر گشتي در سطح شهر بزنيد با صحنه هايي روبه رو مي شويد که نه تنها شوک آور است بلکه بوي خون مي دهد؛ اعلاميه هاي فوت عضو خانواده اي بر اثر کرونا، ديوار خانه اي را سياه کرده است اما چند قدم آن طرف تر مغازه دار، دستفروش و عابراني را مي بيني که بدون استفاده از ماسک و رعايت شيوه هاي بهداشتي و فاصله فيزيکي با فراغ بال در حال بازارگرمي و خريد و قدم زدن هستند.
وقتي از آن ها مي پرسي با وجود افزايش روزانه آمار فوتي ها بر اثر کرونا، چرا حواستان به جان خود و عزيزانتان نيست مي گويند: »اي بابا، تمام اين افراد که فوت کرده اند، هم رعايت مي کردند و هم واکسن زده اند اما گذرشان به قبرستان افتاد. تا الان که نگرفتيم از اين به بعد هم نمي گيريم!«
با همين فرماني که اين ها مي روند سرعت شيوع کرونا از پلکاني به آسانسوري رسيده و خدا به فريادمان برسد اگر روزي به سرعت نور برسد.  معاون کل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از فاجعه کاهش رعايت شيوه نامه‌هاي بهداشتي در کشور به 38درصد خبر داد و گفت : پوشش ماسک در اماکن عمومي در 23 استان از 32 استان، زير 50 درصد است و با توجه به اندازه گيري ميزان تحرک و حرکت مردم در سطح جامعه، رفت و آمدهاي مردم نسبت به شرايط عادي يعني تابستان سال‌هاي 96 و 97، هفده درصد بيشتر شده است.  
استفاده از نظرات متخصصان علوم اجتماعي براي برون رفت از بحران کرونا ضروري است
استاد جامعه شناسي دانشگاه هاي تبريز با تاکيد بر استفاده از نظرات جامعه شناسان و متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري براي برون رفت از بحران کرونا و بي توجهي مردم به دستورالعمل ها و ناديده انگاشتن توصيه ها، گفت: چيزي که در اوايل شروع کرونا در کشور ديديم تناقض در گفتارها بود؛ ابتدا گفتند ماسک براي همگان ضروري نيست و بعدا توصيه کردند همه ماسک بزنند و در مورد واکسن نيز ابتدا گفتند ماهانه پنج ميليون واکسن داخلي توليد مي کنيم و تا شهريور به ?? ميليون دوز مي رسد؛ ولي در عمل چيزي اتفاق نيفتاد و رفتارهايي از اين دست موجي از خستگي اجتماعي به همراه داشت.
دکتر روح الله ساعي، اعتماد اجتماعي را سرمايه هر کشور دانست و افزود: پايين آمدن اعتماد اجتماعي منجر به کاهش مشارکت مردم در همه عرصه ها مي شود و وقتي اعتماد اجتماعي آسيب ببيند منجر به پايين آمدن کيفيت زندگي اجتماعي و اخلاق اجتماعي نيز مي شود.
وي بکارگيري متخصصان علوم اجتماعي و انساني را براي کاهش آسيب هاي اجتماعي ضروري دانست و گفت: ما بايد قبل از هر کار عمراني، اجتماعي و اقتصادي ابتدا مطالعات جامعه شناختي انجام دهيم و کشش و ظرفيت و پتانسيل جامعه را در عملي کردن آن اقدام بدانيم و با علم به فوايد آن و به تعبيري قابل توجيه بودن طرحي آن را انجام دهيم.
ساعي با بيان اينکه به منظور کسب نتايج بهتر از تصميمات گرفته شده بهتر است اقدامات اجتماعي را با مديريت واحد پيش ببريم، خاطرنشان کرد: تصميمات گرفته شده يا با تاخير است و يا با تعجيل و دولت در زمينه تعطيلي مي_توانست از تجربه تعطيلي سال گذشته بهره ببرد چرا که در تعطيلي ها عملا مي بينيم که اکثر افراد به جاي ماندن در خانه به سفر مي روند و باعث شيوع بيشتر کرونا نيز مي شوند.
وي با بيان اينکه آسيب هاي اجتماعي فقط به دست متخصصان علوم اجتماعي و جامعه شناسان و رفتارشناسان قابل حل است، تاکيد کرد: در کنار تصميم گيري براي جامعه بايد از متخصصان علوم اجتماعي نيز مدد خواست.
پرشدن ظرفيت بيمارستان ها زنگ خطري براي عدم مهار کرونا
آنچه که نگراني ها از افزايش شيوع کرونا را صدچندان مي کند، پرشدن ظرفيت بيمارستان ها و نيز خستگي و فرسودگي کادر درمان است. اين روزها اخبار و فيلم هايي مبني بر پرشدن بيمارستان ها و بستري کردن بيماران کرونايي در راهروي بيمارستان ها مشاهده مي شود و اگر اين روند ادامه يابد حتي حياط بيمارستان ها هم جوابگو نخواهد بود و روزهاي سياه کرونايي ما را در چنبره خود گرفتار خواهد کرد.
در همين راستا رئيس دانشکده علوم پزشکي مراغه خبر از تکميل ظرفيت بيمارستان اختصاصي کرونا داد و با اشاره به اينکه بيمارستان اميرالمومنين (ع) اين شهرستان به مبتلايان کوويد 19 اختصاص دارد، گفت:130 تخت از 168 تخت اين مرکز درماني به بيماران کرونايي اختصاص يافته و همه اين تخت‌ها اکنون پر شده است.
اصغر تنومند  افزود: با تکميل ظرفيت تخت‌هاي اين بيمارستان طي روز جاري، 20 تخت ديگر به صورت اضطراري براي مبتلايان به کوويد 19 در اين مرکز درماني ايجاد و نيروي انساني مورد نياز نيز از طريق بيمارستان‌هاي سينا و بهشتي تامين شد.
وي به ظرفيت ساير مراکز درماني شهرستان نيز اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم اين روند تنها مي‌توان 40 تخت نيز در مراکز درماني بهشتي و سيناي اين شهرستان براي مبتلايان به کوويد 19 اختصاص داد. تنومند اضافه کرد: اکنون روزانه به طور متوسط بيش از  20 نفر بستري و 150 بيمار سرپايي کرونا در سطح شهرستان شناسايي مي‌شود.
رئيس دانشکده علوم پزشکي مراغه با اشاره به روند افزايشي تعداد مبتلايان و بستري‌هاي کرونا در اين شهرستان بيان کرد: اگر تعداد بستري‌هاي کرونا به همين منوال افزايشي باشد، وضعيت کرونا در مراغه طي روزهاي آينده از قرمز به سياه تغيير خواهد کرد. تنومند، ضرورت استفاده از ماسک و فاصله اجتماعي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: تجمع بدون توجه به پروتکل‌هاي بهداشتي مي‌تواند شرايط کرونا در سطح شهرستان را وخيم‌تر کند. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي ادامه داد: کادر درماني به شدت خسته و تحت فشار هستند و مردم اين شهرستان بايد از طريق رعايت شيوه‌هاي بهداشتي، از افزايش حجم کاري آنان جلوگيري کنند.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها