عصر آذربایجان

گزارش خبر

وارد حاشيه نشويم ضرورت پيگيري و تحقق مصوبات سفر رئيس جمهوري به اردبيل

وارد حاشيه نشويم ضرورت پيگيري و تحقق مصوبات سفر رئيس جمهوري به اردبيل

1400/08/09

گروه گزارش: جمعي از شهروندان، اساتيد و فعالان سياسي و رسانه‌اي در استان اردبيل مي‌گويند که به جاي ايجاد حاشيه و پرداختن بيش از اندازه به آن، بايد فرصت سفر رئيس جمهوري را مغتنم شمرده و در جهت پيگيري و تحقق مصوبات اين سفر تلاش کرد.

گروه  گزارش: جمعي از شهروندان، اساتيد و فعالان سياسي و رسانه‌اي در استان اردبيل مي‌گويند که به جاي ايجاد حاشيه و پرداختن بيش از اندازه به آن، بايد فرصت سفر رئيس جمهوري را مغتنم شمرده و در جهت پيگيري و تحقق مصوبات اين سفر تلاش کرد. 

شهروندان اردبيلي مي گويند: با وجود خدمات نظام هنوز استان اردبيل داراي مشکلات بيشماري است و مي‌بايست از هر فرصت از جمله سفر رئيس جمهوري و وزراي دولت براي رفع آنها استفاده کرد نه اينکه با پرداختن به مسائل فرعي و غير ضروري دستاوردها و اهداف سفر را فراموش کرده و افکار عمومي را به بحث و جدل‌هاي دامنه‌دار و بي‌نتيجه در فضاي مجازي سوق داد.
علي يک معلم اردبيلي است که معتقد به مطالبه‌گري در باره سفرهاي استاني روساي جمهوري است، او مي‌گويد: هنوز تعداد قابل توجهي از مصوبات سفرهاي روساي جمهوري گذشته در استان تحقق نيافته است و علت آن نيز فقدان روحيه پيگيري در بين شهروندان و مسئولان استاني و کشوري بوده است.
وي بيان کرد: آيت الله رئيسي در روزهاي نخستين شروع به کار دولت خود به استان اردبيل آمده است و در باره رفع مشکلات و تکميل پروژه هاي مهم استان  مصوباتي داشته است و اکنون زمان آن است که همه از مقام هاي استاني گرفته تا فعالان سايسي و دانشگاهي و عامه مردم پيگير و مطالبه گر تحقق آنها باشيم .
او تاکيد کرد که مشغول کردن افکار عمومي به مسايل غير ضروري و بي تاثير در سرنوشت مردم اردبيل نوعي خيانت به مردم اين استان است، به جاي بحث و جدل و دعوا در فضاي مجازي در باره موراد غير ضروري و حاشيه‌اي  به بررسي  و ارائه طرح و پيشنهاد در باره چگونگي رفع مشکلات  و تداوم مطالبه‌گري در باره تحقق وعده‌هاي مسئولان کشوري باشيم .
حسن يک دانشجوي اردبيلي نيز با اشاره به بحث‌هاي حاشيه‌اي در باره سفر رئيس جمهوري بيان کرد: بحث‌هاي تاريخي را به اهل فن واگذار کنيم و مردم و افکار عمومي را در زمينه رفع مشکلات و نيازهاي اساسي استان بسيج کنيم .
وي بيان کرد: هدف از سفر رئيس جمهوري به استان که همه مردم و مسئولان استان در پي آن بودند طرح مشکلات و نيازهاي استان بود و در اين سفر مصوبات خوبي در باره آنها تصويب شد و اکنون بايد همه مديران دست بدست هم داده و در حوزه هاي کاري خود براي به نتيجه رسيدن اين مصوبات تلاش کنند.
شهرام محمدي استاد علوم سياسي دانشگاه و روزنامه‌نگار هم در اين باره گفت: معاندان داخلي و دشمنان خارجي مي‌خواهند با پرداختن به موضوعات جزيي دولت را با حاشيه‌ها مشغول سازند تا خدمات رساني به مردم در اين دولت کمتر نمايان شود.
وي افزود: با توسعه ابزارهاي رسانه‌اي، شبکه‌هاي اجتماعي و موبايلي زندگي، رفتار و گفتار سياستمداران هم اهميت بيشتري براي مردم پيدا کرده و با اهداف گوناگون روي اين موضوع بحث و کار مي‌شود تا بتوان در افکار عمومي اثر گذاشت.
او بيان کرد: مسايل حاشيه اي چندان مهم نيستند، اصل اين است که رئيس جمهوري سر کار آمده که با کوهي از مشکلات دولت را تحويل گرفته که مردم به آن اذعان دارند و هم خودشان اعلام کردند که اين مشکلات را در بين مردم منتقل نمي‌کنند و تلاش دارند که همه مشکلات را مديريت کنند.محمدي گفت: رئيس جمهوري سر کار آمده که در عرض يکي دو ماه اخير هشت سفر استاني داشته و مشکلات مردم را از نزديک مي‌بيند تا مشکلات مردم برطرف شود.وي اظهار کرد: رئيس جمهوري سر کار آمده که بدون تکلف در بين مردم حاضر مي‌شود، با وجود شرايط کرونايي و بهداشت حاکم ممکن است سلامت رئيس جمهوري دچار مخاطره شود ولي بر خود وظيفه مي‌داند که در بين مردم حاضر شود.
محمدي گفت:حضور مسئولان در بين مردم هميشه و در هر جاي دنيا موجب باروري اميد به زندگي و آينده مي‌شود و فاصله بين مردم و دولتمردان و نظام اسلامي را کم و رابطه بين دولت و ملت را هم تقويت مي‌کند.
وي اظهار کرد: اين وظيفه رئيس جمهوري و کارکنان دولت است که در بين مردم حاضر شوند ولي برخي گروه‌ها نگاه‌شان به همه مسائل سياسي غير منطقي و بيشتر از نقطه نظر رقابت‌هاي سياسي است که هيچ عايدي براي ملت ندارد.محمدي افزود: تمام حاشيه‌سازي‌ها به اين خاطر است که دولت را با حاشيه‌ها سرگرم کرده تا از اصل مطلب و مشکلات دور کنند و اين همان اهداف دشمنان خارجي و معاندان داخلي است که پيگيري مي‌شود.
وي گفت: بايد اذعان کرد که اصل هدف تلاش براي مشغول کردن دولت جديد با حاشيه‌ها است که اميد است دولتمردان در دام اين برنامه ها قرار نگيرند و روند خدمت‌رساني را که اميد بيشتري را ايجاد کرده با سرعت و دقت بيشتري ادامه دهند.  حبيب کوهي فعال سياسي و رئيس جبهه پيشرفت رفاه و عدالت استان اردبيل هم در اين باره گفت: مصوبات سفر رئيس جمهوري به استان اردبيل بسيار مثبت و رضايت بخش بود که مي‌تواند اين استان را در بخش‌هاي مختلف  متحول کند.وي افزود: اصل سفر رئيس جمهوري به استان اردبيل خوب و رضايت بخش بود و  مديران دستگاه‌هاي اجرايي به خوبي مصوبات اين سفر را  پيگيري و تحقق بخشند.
وي با اشاره به حاشيه سازي برخي رسانه‌ها و فضاي مجازي در باره سفر رئيس جمهوري به استان اردبيل افزود: نبايد دنبال حاشيه اين سفرها بود چرا که اصل و هدف از اين سفرها تحقق مطالبات مردمي است و رسانه‌هاي جمعي و شبه رسانه‌ها هم نبايد دنبال حاشيه باشند چرا که هيچ عايدي براي استان ما ندارد. 
رئيس جبهه پيشرفت رفاه و عدالت استان اردبيل ادامه داد: بايد به اصل موضوعات سفر پرداخته شود و مسايل کم اهميت نبايد در راس قرار بگيرد و هدف آنهايي که به مسائل حاشيه‌اي سفر دامن مي‌زنند کم اهميت جلوه دادن سفر است و بايد جلوي اين حاشيه سازي‌ها گرفته شود.
کوهي گفت:در اين  سفر هرچند طرح جديدي مطرح نشد ولي جهش و تسريع طرح‌هاي نميه تمام قبلي بيشتر مورد توجه قرار گرفت که با تغيير مديران و انتصاب مديران کار آمد مي‌توان اين مصوبات را عملياتي کرد.
وي افزود: با وجود اينکه استاندار اردبيل تازه منصوب شده  ولي برنامه‌ريزي سفر بسيار عالي بود، هرچند انتقادهايي هم به جلسه نخبگان وارد بود ولي بازديدها و سفر وزيران به شهرستان‌ها مورد استقبال مردمي قرار گرفت.
کوهي افزود: مطالبات مردمي در اين سفر از سوي نمايندگان مجلس و مسئولان دستگاه هاي اجرايي مطرح شد و رئيس جمهوري هم تاکيد بر تحقق اين مطالبات داشتند که اميد است اين مطالبات بزودي تحقق داشته باشد.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، در جريان سفر رئيس جمهوري به استان اردبيل 100 طرح در حوزه‌هاي مختلف  به تصويب رسيد، از اين تعداد 24 طرح مربوط به حوزه زير بنايي، هشت طرح در حوزه صنعت و معدن، سه طرح در حوزه نفت و انرژي ،  هشت طرح در حوزه آب و خاک کشاورزي و پنج طرح نيز در حوزه اشتغال تصويب شده است. همچنين 16 طرح در حوزه بهداشت و درمان ، 21 طرح در حوزه فرهنگي و آموزشي و 15 طرح نيز در حوزه رفاه و اجتماعي جزو مصوبات سفر رئيس جمهوري بوده است.آيت‌الله رئيسي، تعدادي از معاونان رئيس جمهوري و وزراي دولت جمعه گذشته در هشتمين سفر استاني خود ميهمان مردم اردبيل بودند.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها