عصر آذربایجان

گزارش خبر

دولتي که وعده کاشت و مردمي که سختي درو کردند

1398/11/01

سرويس اقتصادي: اگرچه به نظر برخي از کارشناسان اقتصادي از ظرفيت روستاها در اقتصاد و بخش توليد استفاده چنداني نمي‌شود اما برخي از مسئولين نظرات متفاوتي داشته و مدعي هستند که اقتصاد روستايي از وضعيت معيشتي خارج‌شده است و وضعيت مطلبي دارد.

اقتصاد يکي از مؤلفه‌هاي مهم موفقيت دولت و حکومت داري در تمامي جهان است و در مؤلفه‌هاي اقتصادي جديد و حذف صنايع بزرگ و متوسط و روي آوردن تمامي جهان به سمت اقتصاد خرد و واحدهاي توليدي کوچک نقش روستاها در توليد و صنايع توليدي بسيار مهم است.
نظر به اينکه افزايش توليدات کشاورزي در ايران با توجه به وسعت بالاي سرزميني و جمعيت روستايي متناسب، مي‌تواند يکي از راهکارهاي مهم براي ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و توانمندي اقتصاد خرد باشد ولي اين ظرفيت به نظر مورد بي‌توجهي قرارگرفته است.
کشور ايران با بيش از 39 هزار روستا مي‌تواند کشاورزي و توليدات کشاورزي را يکي از مؤلفه‌هاي مهم اقتصادي خود قرار دهد و در اين راستا مانع از مهاجرت روستايي و افزايش مشکلات اجتماعي متأثر از اقتصاد شود.
با گذشت بيش از 6 سال از روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و قولهاي روحاني براي روستاييان و کشاورزان نه تنها تحقق نيافته بلکه در مواردي باعث متضرر شدن کشاورزان و اقتصاد روستايي شده است.
عدم قيمت مناسب نرخ خريد تضميني گندم و اجبار دولت به واردات گندم گران قيمت از خارج، وضعيت گوجه فرنگي کاران، عدم حمايت مناسب از اشتغال روستايي، عملکرد ضعيف در مسکن روستايي و ده‌ها وعده توخالي ديگر نشان مي‌دهد که روحاني در حوزه کشاورزي فقط وعده کاشته و مردم سختي زندگي را درو کردند.
*بازار چالش اقتصاد روستايي
محمود نوري، مدير تعاون روستايي استان زنجان با اشاره به فعاليت‌هاي تخصصي جهاد کشاورزي در راستاي اقتصاد روستايي، ابراز کرد: امروز آنچه ما را در اقتصاد روستايي با چالش مواجه کرده است فقط بحث توليد نيست.
وي با اشاره به اينکه امروز بحث بازار ما را با چالش مواجه کرده است، عنوان کرد: محرک توليد، بازار است و در محل‌هايي که امکان فروش فراهم باشد افزايش توليد نيز اتفاق مي‌افتد.
مدير تعاون روستايي استان زنجان با اشاره به اينکه در استان زنجان در مدت يک سال بيش از4 ميليون تن محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي توليد مي‌شود، افزود: امروزه استارت آپ هايي در حوزه کشاورزي و توليد برگزار مي شود.وي بابيان اينکه به نظر مي‌رسد ميانگين مصرف محصولات کشاورزي با نرخ منصفانه مصرف  در حال افزايش است، تصريح کرد: اين امر منجر به بهبود بازار مي‌شود و افزايش توليد را در پي خواهد داشت.
نوري بابيان اينکه روستاها در زمان‌هاي گذشته خودکفا و داراي اقتصاد معيشتي بوده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر در خصوص توليد صنعتي روستاها صحبت شود به‌هيچ‌عنوان نبايد ديدگاه خودکفايي روستايي که مبتني بر اقتصاد معيشتي است مطرح باشد.
*بازار هاي بزگ در دست روستاييان
وي بابيان اينکه روستا در سيستم توليد امروز نمي‌تواند خودکفا باشد، افزود: روستاها امروزه در سيستم توليد، متولي توليد براي عرضه به بازارهاي بزرگ هستند.
مدير تعاون روستايي استان زنجان با اشاره به اينکه درگذشته کشاورزان محصولات توليدي خود را براي مصرف خود کشت مي‌کردند و بخش مازاد آن را در بازار به فروش مي‌رساندند، تصريح کرد: امروزه کشاورز  براي فروش محصول خود در بازار اقدام به توليد مي‌کند.
وي با طرح اين سؤال که آيا ما به دنبال صنعت کشاورزي هستيم يا کشاورزي صنعتي؟، گفت: کشاورزي صنعتي يعني ضريب مکانيزاسيون کشاورزي را افزايش دهيم و تعداد ماشين آلان را بيشتر کنيم.
نوري بابيان اينکه امروز آنچه براي ما مطرح است صنعت کشاورزي است، ادامه داد: در اين صورت از حجم توليد معيشتي به سمت حجم توليد انبوه حرکت مي‌کنيم.
وي با اشاره به اينکه امروزه ما بايد علاوه بر بازار داخلي، بازارهاي خارجي را نيز مورد هدف قرار دهيم، عنوان کرد: با اين کار مي‌توانيم به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنيم.
مدير تعاون روستايي استان زنجان با اشاره به اينکه درگذشته به ازاي هر هکتار 500 کيلوگرم گندم و محصولات مشابه برداشت مي‌شد، ادامه داد: اکنون متوسط تولد به 1.2 تن به ازاي هر هکتار رسيده است.
وي با اشاره به اينکه در منطقه ماهنشان حدود 13هزار تن ماهي توليدشده است، ادامه داد: ما دومين توليد کنند ماهي‌هاي سرد آبي کشور هستيم.
نوري بابيان اينکه اولين توليدکننده زيتون کشور هستيم، خاطرنشان کرد: اقتصاد روستايي در وضعيت معيشتي نيست و زماني اقتصاد معيشتي در روستاها حاکم است که راه ارتباطاتي بين شهر و روستا وجود نداشته باشد.
*مشکلات کشاورزي همچنان پابرجا است
احمد گلچين استاد دانشگاه زنجان در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به اينکه وضعيت اقتصاد کشاورزي خوب نيست، تصريح کرد: بهبود موقت وضعيت کشاورزي و اقتصاد روستايي به دليل افزايش قيمت محصولات کشاورزي است و مشکلات کشاورزي روستاييان همچنان پابرجا است.
وي با اشاره به اينکه مشکل مالکيت زمين‌هاي کشاورزي براي کشاورزان وجود دارد، افزود: به دليلي موروثي بودن زمين‌هاي کشاورزي اين زمين‌ها روز به روز با فوت پدر کوچک و کوچکتر مي‌شوند.
عضو هيئت‌علمي دانشگاه زنجان بابيان اينکه امکان استفاده از ماشين‌آلات در زمين‌ها کشاورزي کوچک وجود ندارد، عنوان کرد: در اين صورت کشاورزي با دست و نيروي انساني مقرون‌به‌صرفه نيست و کشاورز  بايد بتواند با ماشين آات کشاورزي کشت و برداشت و را انجام دهد.
وي بابيان اينکه بايد در روستاها کشاورزان بتوانند زمين‌هاي بسيار زياد را در اختيار داشته باشند و کاشت، داشت و برداشت را انجام دهد، افزود: متأسفانه در روستاهاي قطعات بزرگ زمين وجود ندارد و تعاوني‌هاي ايجادشده کارايي لازم را نداشته و موفق نبوده‌اند.
گلچين بابيان اينکه وضعيت اقتصاد روستاها خوب نيست و وضعيت کشاورزاني که در سطح بسيار زياد و صنعتي کشت مي‌کنند بد نيست، ادامه داد: کشاورزاني که در سطح بسيار زياد کشت مي‌کنند وضعيت اقتصادي بدي هم ندارند واين امر به دليل استفاده از امکانت دولتي است که درگذشته در اختيار اين توليدکنندگان قرا گرفته است و تعداد اين کشاورزان نيز بسيار محدود است.
وي بابيان اينکه وضعيت کشاورزان در شمال کشور بدتر از استان هاي مشابه زنجان است، بيان کرد: در شمال کشور يک کشاورز با يک هکتار زمين بايد يک خانواده هفت نفرِ را مديريت کند.
عضو هيئت‌علمي زنجان با اشاره به اينکه کشاورزي در زمين‌هاي کوچک نيازمند نيروي انساني زياد است، خاطرنشان کرد: اگر در زمين‌هاي کوچک، کشاورز و خانواده کشاورز کار نکنند کشاورزي مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.
وي با اشاره به وضعيت فعلي کشاورزي در کشور، ابراز کرد: راندمان کشاورزي در زمين‌هاي کشاورزي کوچک پايين است.
*انطباق اقتصاد روستايي بر اقتصاد مقاومتي
حسين محمدي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد زنجان با اشاره به انطباق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد روستايي عنوان کرد: در تمام دنيا زيربناي اقتصاد مبتني بر توليد است.
وي بابيان اينکه در جهان‌بخش عمده توليد در صنعت، کشاورزي و خدمات است ادامه داد: بخش بزرگي از توليدات داخلي کشور ايران بر پايه ي توليدات کشاورزي است.
عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد زنجان بيان کرد:  پايه اقتصاد مقاومتي توليد داخلي است پايه و محور توليد داخلي نيز کشاورزي و توليد محصولات اساسي است و اگر به اقتصاد مقاومتي بهاداده شود روستاها بيشترين ظرفيت براي تحقق اقتصاد مقاومتي دارند.
وي با اشاره به وضعيت صنعت در روستاها عنوان کرد: در روستاها مي‌توان صنايع توليد کود شيميايي، صنايع توليد سموم آفت‌کش، صنايع پايين‌دستي، توليد کاغذ، توليد پوشاک، توليد پارچه، توليد خوراک دام، صنايع بسته‌بندي، صنايع انبارداري و... را شکل داد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از موج رسا، محمدي بابيان اينکه کسب‌وکارهاي خاگي بر محور خانواده شکل مي‌گيرد افزود: حضور زنان در کسب‌وکارهاي خانگي بسيار پررنگ است.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها