عصر آذربایجان

گزارش خبر

محيط زيست و سلامت مردم درخطر است

رهاسازي غيرمجاز ماهي به سد شهرچايي اروميه//

1400/08/30

گروه اجتماعي: در سالهاي اخير رهاسازي غيرمجاز برخي از گونه هاي ماهي هاي مهاجم به سد شهرچايي موجب نگراني هاي شديد در خصوص آلودگي آب شرب و تهديدي براي سلامت مردم اروميه شده است.

گروه اجتماعي: در سالهاي اخير رهاسازي غيرمجاز برخي از گونه هاي ماهي هاي مهاجم به سد شهرچايي موجب نگراني هاي شديد در خصوص آلودگي آب شرب و تهديدي براي سلامت مردم اروميه شده است.

 رهاسازي غيرقانوني برخي از ماهي‌هاي مهاجم از جمله ماهي سوف به سد شهرچايي اروميه مهمترين منبع تأمين کننده آب شرب مردم شهرستان اروميه در سال‌هاي اخير و رشد بي رويه اين ماهيان امروز به يکي از دغدغه مهم زيست محيطي مردم منطقه تبديل شده است.
منبع اصلي تأمين آب شرب و کشاورزي منطقه اروميه رودخانه شهرچاي است که از ارتفاعات مرزي ايران و ترکيه واقع در شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر اروميه سرانجام به درياچه اروميه مي‌ريزد. سد مخزني شهرچاي بر روي اين رودخانه و در 12 کيلومتري جنوب غربي اروميه احداث شده است اما در سال‌هاي اخير رهاسازي غيرمجاز ماهيان مهاجم به اين سد نه تنها اکوتوريسم منطقه بلکه سلامت آب شرب و مردم را تهديد مي‌کنند.
با توجه به وسعت عظيم اين سد اينکه چه کساني مسئول اين رهاسازي و بحران زيست محيطي هستند مشخص نيست اما بررسي‌هاي اوليه و نوع گونه‌هاي رهاسازي شده نشان مي‌دهد اين ماهيان از سوي برخي از صيادان ساير شهرستان‌ها به خصوص مهاباد با هدف پرورش و صيد اين ماهيان صورت گرفته ولي امروز تبديل به بحران زيست محيطي در منطقه شده است.اين در حالي است که عضو شوراي اسلامي شهر اروميه که مديران سابق شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي شنبه شب در صحن علني شوراي اسلامي شهر اروميه اعلام کرد، متأسفانه طي سال‌هاي گذشته جهاد کشاورزي مخفيانه اقدام به رهاسازي غيرقانوني ماهياني در سدهاي شهرچاي و مهاباد کرده که باعث آلودگي آب سدها شده است.
به اعتقاد کارشناسان اگر اين معضل بزودي رفع نشود بايد در سال‌هاي آينده منتظر آلودگي مهمترين منبع تأمين آب شرب شهرستان اروميه و تهديد سلامت مردم منطقه بود چرا که اين تجربه در سال‌هاي گذشته در اثر رهاسازي غيرمجاز و بحران زيست محيطي در شهرستان مهاباد روي داده است.
احتمال آلودگي آب سد شهرچايي بر اثر رشد بي رويه ماهي‌ها
معاون بهره برداري شرکت آب منطقه آذربايجان غربي در خصوص مشکل رهاسازي ماهيان در آب سد شهرچايي و مشکل زيست محيطي در منطقه گفت: در سال‌هاي اخير برخي گونه‌هاي ماهي‌هاي مهاجم از جمله سوف از سوي عده‌اي افراد بي مسئوليت در سد شهرچايي رهاسازي شده و امروز به دليل رشد اين ماهيان مهاجم و افزايش سن آنها احتمال آلودگي آب اين سد افزايش يافته است.
جواد محمدي با بيان اينکه اين ماهيان رهاسازي شده غيربومي و از نوع ماهيان مهاجم هستند، ادامه داد: اگر ماهيان بومي رهاسازي مي‌شدند به نفع اکوتوريسم منطقه بود اما چون ماهيان گوشتخوار و مهاجم هستند اين ماهيان براي رشد و تغذيه از ساير ماهيان سد استفاده مي‌کنند که در صورت ادامه اين روند با اجساد ماهيان ديگر و نيز اجساد اين ماهيان گوشتخوار به دليل رشد و افزايش سن ماهيان شاهد خواهيم بود که اين امر کاهش کيفيت آب و ايجاد آلودگي را در سد شهرچايي افزايش داده است.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته به صورت غيرقانوني و غير مجاز، ماهيان غير بومي از نوع گونه سوف ماهي وارد مخزن سد شهرچاي اروميه شده است و در حال حاضر از لحاظ سني با حداکثر سايز و سن در مخزن اين سد به وفور يافت مي‌شوند که در صورت تلفات موجب افت شديد کيفي مخزن سد و تأثير مستقيم بر کيفيت آب شرب شهر اروميه خواهد داشت.
معاون بهره برداري شرکت آب منطقه آذربايجان غربي با بيان اينکه اين تجربه در سالهاي گذشته در سد مهاباد در استان تجربه شد و موجب بروز مشکل زيست محيطي در منطقه شد، گفت: اين احتمال وجود دارد اگر مشکل فعلي در سد شهرچايي مديريت نشود شاهد تکرار اين معضل در اروميه نيز خواهيم بود.
محمدي در خصوص اينکه چه کساني اين ماهي‌ها را در سد شهرچايي اروميه رهاسازي کرده‌اند، گفت: به دليل وسعت زياد سد امکان اظهار نظر قطعي در اين زمينه وجود ندارد و هر شخصي به هر طريقي امکان رهاسازي يک ماهي و مولد در سد را دارد اما برخي اظهار نظرها مبني بر رهاسازي اين ماهيان مهاجم از سوي برخي صيادان ساير شهرستان‌ها از جمله مهاباد است.
معاون بهره برداري شرکت آب منطقه آذربايجان غربي با تاکيد بر اينکه بر اساس اعلام کارشناسان آب سد شهرچايي بهترين کيفيت را در سد کشور دارد، افزود: اما رهاسازي اين ماهيان مهاجم و ايجاد مشکل زيست محيطي احتمال پيري زودرس در مخزن سد شهرچايي و در پي آن کاهش کيفيت آب موجود به دليل کاهش بارندگي‌ها و سطح تراز پايين فعلي در سد شهرچايي را افزايش داده است.
با هر گونه رهاسازي غيرمجاز ماهي در منابع آبي برخورد جدي شود
مديرکل شيلات و آبزيان آذربايجان غربي با تاکيد بر برخورد قانوني با افرادي که اقدام به رهاسازي غيرمجاز ماهيان در منابع آبي استان مي‌کنند، گفت: در بخش سد شهرچايي اين اقدام از سوي عده‌اي افراد بي مسئوليت صورت گرفته که اين افراد بايد شناسايي و برخورد جدي صورت گيرد.
محمدباقر قريشي با بيان اينکه ماهي نماد پاکي و تميز آب به شمار مي‌رود و هر گونه تغيير در آب در اولين وهله متوجه ماهيان مي‌شود، افزود: اظهار نظرها در خصوص آلودگي آب شرب در سد شهرچايي به دليل حضور ماهيان اظهار نظر غيرعلمي است.
وي با بيان اين براي حل مشکل رهاسازي غيرقانوني ماهيان مهاجم در سد شهرچايي با هدف حفظ اکوتوريسم مقرر شده است صيد اين ماهيان به صورت محدود و قانوني با همکاري محيط زيست استان صورت گيرد، گفت: در حال حاضر اين اقدام در حال انجام است و فرصت خوبي نيز براي انجام مطالعات ماهيان در سد شهرچايي اروميه را فراهم کرده است.وي با بيان اينکه برداشت ماهيان مهاجم از جمله سوف در سد شهرچايي اروميه با هدف حفظ جمعيت ماهيان بومي صورت مي‌گيرد گفت: اما اينکه برخي اظهار نظر مي‌کنند اين اقدام احتمال آلودگي آب شرب در اين سد را فراهم کرده اظهار نظر غيرمنطقي و غيرعلمي است چرا که ماهيان به عنوان فيلتر کننده آب در منابع آبي هستند.در هفته‌هاي اخير اين معضل زيست محيطي به يکي از دغدغه‌هاي مهم فعالان زيست محيطي، مسئولان، اعضاي شوراي شهر و … در اروميه تبديل شده به طوري که شنبه شب بحث آلودگي آب شرب سد شهرچايي در صحن علني شوراي شهر اروميه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
ماهيگيري از پشت سد شهرچاي اروميه با نظارت نهادها صورت مي‌گيرد
مديرعامل آب منطقه‌اي آذربايجان غربي نيز در جلسه‌اي که به منظور بررسي مشکل سد شهرچايي تشکيل شده بود با بيان اينکه صيد ماهي سوف از پشت سد شهرچاي اروميه با نظارت نهادهاي متولي صورت خواهد گرفت، گفت: براي حفظ کيفيت منبع آب شرب شهر اروميه، شرکت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي نسبت به واگذاري مقطعي مخزن جهت جمع آوري ماهيان غيربومي با نظارت کامل ارگان‌هاي متولي امر و صرفاً جهت پاکسازي مخزن از ماهيان سايز درشت کرده است.
ياسر رهبردين با بيان اينکه همچنين با توجه به اينکه مطالعات بازنگري در اين خصوص توسط نهادهاي متولي ضروري است، مقرر شده است که اين مطالعات به صورت همزمان صورت گيرد، ادامه داد: اين شرکت به دنبال سود اقتصادي از اين موضوع نيست و فقط حفظ کيفيت آب پشت مخزن سد شهرچاي مطرح است که بايد در اين خصوص، دقت نظر داشته باشيم.جعفرصادق پاشايي معاون سازمان بازرسي کل استان آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: سد شهرچايي اروميه توجيه اوليه اش تأمين آب شرب است و با افزايش جمعيت اين امر بيشتر نمود پيدا مي‌کند، اگر ماهيان غير بومي وارد مخزن شده به عنوان عامل مضر لازم است حذف شود و در غير اين صورت هزينه‌هاي بيشتري را در آينده خواهد داشت.معاون آب و فاضلاب آذربايجان غربي نيز در اين جلسه اظهار کرد: وجود ماهي و آبزي موجب پايين آمدن کيفيت منابع آب مي‌شود و جمع آوري ماهياني که روي آب شرب تأثيرگذار هستند، مي‌تواند موجب حفظ کيفيت آب شود.صرف نظر از اينکه وجود ماهيان مهاجم چه تأثير منفي بر اکوتوريسم منطقه دارد و اظهارنظرهاي مسئولان در خصوص آلودگي آب شرب بر اثر ماهي‌هاي اثبات علمي يا علمي دارد بايد اذعان کرد سلامت و آب شرب مردم موضوعي نيست که به راحتي از کنار آن گذشت.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل از مهر،بايد قبل از اينکه موضوع رهاسازي غيرقانوني ماهي‌ها به سد شهرچايي تبديل به بحران زيست محيطي شود و عده‌اي از آب گل آلود در اين زمينه براي خود ماهي بگيرند موضوع با همه ابعاد مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي حل مشکل بررسي و اجرايي شود.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها