عصر آذربایجان

گزارش خبر

بناهاي قديمي روايتگر هويت شهرها

بناهاي قديمي روايتگر هويت شهرها

1403/02/02

گروه فرهنگي: خانه هاي قديمي يادگاري از نسل هاي گذشته زبان گوياي نوع و نحوه زندگي مردمان اين سرزمين هستند که در کنار روايتگري نقش بسيار مهم و بي مانندي در هويت شهرها و روستاهاي کشور دارند.

گروه فرهنگي:  خانه هاي قديمي يادگاري از نسل هاي گذشته زبان گوياي نوع و نحوه زندگي مردمان اين سرزمين هستند که در کنار روايتگري نقش بسيار مهم و بي مانندي در هويت شهرها و روستاهاي کشور دارند.
کهن شهر تبريز به عنوان يکي از تاريخي ترين شهرهاي ايران و جهان با داشتن افزون بر 400 خانه قديمي جزو معدود شهرهايي به شمار مي رود که امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند بازسازي، بهسازي و مرمت آنها براي پاسداشت فرهنگ، هويت و ميراث گذشتگان دارد.
معاون ميراث‌ فرهنگي مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري آذربايجان شرقي با اشاره به وجود بيش از 2 هزار اثر ثبتي شامل محوطه و تپه‌هاي تاريخي، خانه‌ها، مساجد، قلعه‌ها و حمام‌هاي تاريخي در اين استان، گفت: حراست و نگهداري از اين اماکن تاريخي و هويتي يکي از ماموريت هاي بسيار مهم و تاثيرگذار وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
وحيد نواداد اظهار کرد: در اين ميان خانه‌هاي تاريخي نقش بسيار برجسته در هويت بافت‌هاي تاريخي جوامع مختلف دارند، طوري که مي‌توان کهن شهر تبريز را شهر خانه‌هاي تاريخي ناميد که در نقاط مختلف اين شهر پراکنده است.
وي با بيان اينکه در گذشته به جهت حفاظت آثار تاريخي، خانه‌هاي داراي ارزش تاريخي توسط دولت و نهادهاي عمومي خريداري شده و به جهت حفظ و نگهداري آنها کاربري فرهنگي و موزه‌اي به آنها داده شده است، افزود: وقتي تنها در شهر تبريز نزديک به يکهزار خانه ارزشمند تاريخي وجود دارد نمي‌توان همه آنها را تملک کرد.نواداد تبديل خانه هاي تاريخي به موزه، رستوران و هتل يکي از برنامه هاي مهم ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي است، اما به دليل کمبودهاي مربوط به اعتبارات به هيچ عنوان نمي توان اين همه خانه را خريداري و تبديل به موزه و هتل کرد.
وي تنها راه حفاظت از خانه هاي قديمي را افزايش آگاهي ميراثي و مشارکت مردم جهت احيا و حفظ اصالت کاربري بناها دانست و يادآور شد: تنها راه حفاظت، افزايش آگاهي هاي عمومي و مشارکت مردم جهت احيا و حفظ اصالت کاربري اين بناهاست.نواداد با اشاره به اينکه تبريز در طول تاريخ همواره با مخاطرات و منازعات مختلفي نظير جنگ‌ها و بلاياي طبيعي دست‌ و پنجه نرم کرده است، ادامه داد: با توجه‌ به شعار سال ايکوموس ( وراي بين المللي بناها و محوطه هاي تاريخي) در خصوص توجه به تاب‌آوري در مواجهه با تغييرات اقليمي، منازعات و بلاياي طبيعي، مطالعه و پژوهش و بهره‌گيري از توان جامعه علمي بسيار حايز اهميت است.
وي يکي از برنامه هاي مهم اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي را ارايه بسته هاي فرهنگي، برنامه هاي آموزشي و برگزاري نشست هاي مختلف تخصصي در حوزه آگاهي دهي به عموم و متخصصان امر براي حراست از بناهاي تاريخي بيان کرد.
نواداد نشست هاي تخصصي پيرامون راهبردهاي تاب‌آوري و بازيابي در حفاظت از خانه‌هاي تاريخي در برابر بلايا و مخاصمات را از جمله اين برنامه هاي آموزشي و تخصصي بيان کرد که در آن کارشناسان و متخصصان امر به تبادل نظر مي پردازند.
وي با اشاره به اينکه طبق آخرين يافته هاي باستان شناسي هم اکنون يکهزار تپه و محوطه تاريخي داراي ارزش پژوهشي در اين استان وجود دارد، اين تعداد محوطه تاريخي را نشانه اي آشکار از اهميت تمدني و تاريخي آذربايجان دانست و اظهار کرد: اين در حالي است که تاکنون اطلاع رساني عمومي به منظور آگاهي دهي به مردم و حتي پژوهشگران و محققان باستان شناسي در اين خصوص به انجام نرسيده است.نواداد ضعف در اطلاع رساني را يکي از چالش ها و کاستي هاي حوزه ميراث فرهنگي کشور و آذربايجان شرقي خواند و ادامه داد: اين موضوع قابل نقد است و بايد اذعان کرد که در اين رابطه حتي نتوانسته ايم جوامع محلي را نسبت به وجود، اهميت و ارزش تپه ها و محوطه هاي تاريخي که در سراسر استان پراکنده اند، آگاه کنيم که چنين موضوعي در کوتاه مدت و دراز مدت به ضرر مجموعه هاي تاريخي و ميراثي کشور است.
براي دوام حيات بناهاي تاريخي، مقاوم‌سازي ابنيه زير نظر متخصصان يک ضرورت ملي است
رييس بنياد ايران‌شناسي شعبه آذربايجان شرقي ، اهميت روز جهاني بناها و محوطه‌هاي تاريخي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: حفظ ابنيه تاريخي به‌ مثابه يک وظيفه ديني و ملي است و اين وظيفه در کشوري مانند ايران که از پشتوانه‌اي عظيم در حوزه فرهنگ و تمدن برخوردار است، دوچندان اهميت دارد.محمد طاهري خسروشاهي اظهار کرد: براي دوام حيات بناهاي تاريخي، مقاوم‌سازي ابنيه زير نظر متخصصان يک ضرورت ملي است که بايد اهتمام جدي از سوي متوليان فرهنگي و اجتماعي روز اين مساله مهم وجود داشته باشد.
وي افزود: در حوزه محافظت از آثار تاريخي نقش مردم بسيار برجسته است و بنياد ايران‌شناسي آمادگي برگزاري کارگاه‌ها و نشست‌هاي آموزشي با هدف آشنا کردن مردم با الزامات مردمي‌سازي حفاظت از سازه‌هاي تاريخي و ابنيه را دارد.طاهري خسروشاهي راهبردهاي تاب‌آوري و بازيابي در حفاظت از خانه‌هاي تاريخي در برابر بلايا و مخاصمات را موضوع بسيار مهم و تعيين کننده در حراست و حفاظت از هويت شهرها دانست و يادآور شد: همکاري ميراث فرهنگي با نهادها و مراکز علمي و تخصص در اين راستا بسيار مهم و ضروري است.وي با بيان اينکه خانه‌هاي تاريخي گنجينه‌هاي ارزشمندي هستند که از گذشتگان به يادگار مانده‌اند، گفت: حفاظت از آنها وظيفه‌اي همگاني است و اين کار تنها با تلاش دولت و متخصصان امکان‌پذير نيست، بلکه نيازمند مشارکت فعالانه مردم و به‌ خصوص نهادهاي فرهنگي و اجتماعي است.
طاهري خسروشاهي نقش روابط‌عمومي‌ها به‌ عنوان پل ارتباطي بين سازمان‌ها و مردم را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: روابط‌ عمومي‌ها مي‌توانند با استفاده از ابزارها و روش‌هاي مختلف اطلاع‌رساني مانند رسانه‌ها، شبکه‌هاي اجتماعي و برگزاري رويدادهاي فرهنگي مردم را با اهميت خانه‌هاي تاريخي و ضرورت حفاظت از آنها آشنا کنند و آنها را به مشارکت در حفظ اين ميراث ارزشمند تشويق کنند.استاد دانشگاه نيز با اشاره به شعار سال روز جهاني بافت‌ها و بناهاي تاريخي، گفت: براي سال 2024 موضوع بلايا، مخاصمه و "منشور ونيز" در کنار هم موضوع سال انتخاب شدند.
بهره برداري از بناهاي تاريخي نيازمند توجه ويژه است
اسکندر مختاري طالقاني افزود: با توجه‌ به جامعيت منشور ونيز که در سال 1964 تدوين شد، همواره يکي از مهم‌ترين ملاک‌هاي عمل در اقدامات حفاظتي بوده است.وي افزود: اقدام شوراي حفاظت از بناها و بافت‌هاي تاريخي (ايکوموس) در نام‌گذاري سه سال متوالي به نام بلايا و مخاصمه و تاب‌آوري در اين راستا صورت‌ گرفته است.
مختاري طالقاني ادامه داد: از ديدگاه گردشگري لزوم توجه به بناها و محوطه‌هاي تاريخي از 2 منظر عرضه و تقاضا داراي اهميت مي‌باشد، چون اين اماکن تاريخي و زيبا از جمله عناصر بسيار مهم در جلب گردشگران داخلي و خارجي به شمار مي رود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي با بيان اينکه در بخش عرضه با تبديل داشته به دارايي و محصول مي‌توان از ظرفيت هاي اين بناها براي گسترش گردشگري بهره برد، افزود: در بخش تقاضا بايد توجه داشته باشيم که سرمايه ما نيازمند نگهداري، پاسداشت، مرمت و احياست و بايد توجه ويژه به ظرفيت تحمل در بخش بهره‌برداري داشته باشيم و براي بازديد و بهره‌برداري پلان مديريتي وجود داشته باشد.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها