عصر آذربایجان

گزارش خبر

شيريني توليدات کشاورزي آذربايجان شرقي به کام مردم

شيريني توليدات کشاورزي آذربايجان شرقي به کام مردم

1403/03/02

گروه گزارش: بخش کشاورزي آذربايجان شرقي به عنوان يکي از قطب هاي مهم کشور در اين بخش نقش تاثيرگذاري در توليد محصولات و صادرات دارد و اين نقش در مدت فعاليت دولت سيزدهم برجسته شده طوري که عملکرد اين بخش بهبود يافته و شيريني آن به سر سفره ها و کام مردم رسيده است. خشکبار، عسل، گل محمدي، کشمش، فرآورده‌هاي غلات، صنايع تبديلي، گل و گياه دارويي، محصولات حيواني، محصولات لبني و ميوه و تره بار از جمله محصولات و فرآورده هاي کشاورزي صادر شده از آذربايجان شرقي در سال گذشته بوده و از طرف ديگر افزايش توليدات کشاورزان در سال گذشته موجب بهره مندي بيشتر مردم از آنها از جمله در تعادل قيمت ها و نبود کمبود در محصولات و فرآورده هاي کشاورزي شده است.

گروه گزارش: بخش کشاورزي آذربايجان شرقي به عنوان يکي از قطب هاي مهم کشور در اين بخش نقش تاثيرگذاري در توليد محصولات و صادرات دارد و اين نقش در مدت فعاليت دولت سيزدهم برجسته شده طوري که عملکرد اين بخش بهبود يافته و شيريني آن به سر سفره ها و کام مردم رسيده است. خشکبار، عسل، گل محمدي، کشمش، فرآورده‌هاي غلات، صنايع تبديلي، گل و گياه دارويي، محصولات حيواني، محصولات لبني و ميوه و تره بار از جمله محصولات و فرآورده هاي کشاورزي صادر شده از آذربايجان شرقي در سال گذشته بوده و از طرف ديگر افزايش توليدات کشاورزان در سال گذشته موجب بهره مندي بيشتر مردم از آنها از جمله در تعادل قيمت ها و نبود کمبود در محصولات و فرآورده هاي کشاورزي شده است.
افزايش توليد در بخش توليد گوشت قرمز، گوشت طيور و توليدات شيلات از جمله حلاوت شيريني محصولات کشاورزي در کام مردم بوده طوري که در طول سال شوک يا کمبودي در بازار محصولات کشاورزي استان به طور محسوس و مشکل آفرين ديده نشد.
کشاورزي آذربايجان شرقي از جمله در ايجاد گلخانه و توليدات گلخانه اي، خريد تضميني گندم، صادرات، ساخت شهرک هاي کشاورزي، اشتغال، ضريب مکانيزاسيون کشاورزي، صدور سند مالکيت، توسعه نهالستان ها، توليد گوشت، آبزيان و ماهي هاي زينتي پيشرفت چشمگير داشته طوري که موجب ايجاد تحرک اقتصاد کشاورزي در منطقه شده است.تکميل بزرگترين گلخانه هاي کشور و خاورميانه در آذربايجان شرقي در جلفا، صادرات 680 ميليون دلاري محصولات کشاورزي در 2 سال گذشته از جمله سيب، صيفي جات، خشکبار و لبنيات و توسعه کشاورزي مکانيزه از اقداماتي است که بيشتر به چشم مي خورد.
افزايش 70 درصدي سطح گلخانه هاي آذربايجان شرقي
 رييس جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي در اين خصوص گفت: آذربايجان شرقي قبل از آغاز به کار دولت سيزدهم داراي 250 هکتار گلخانه بود اما در بيش 2.5 سال گذشته فعاليت دولت، سطح گلخانه ها با 70 درصد افزايش به 355 هکتار رسيده و توليدات گلخانه اي نيز به 43هزار و 700 تن معادل 81 درصد افزايش يافته است.
اکبر فتحي اظهار کرد: بزرگترين گلخانه ايران و خاورميانه با 130 هکتار در جلفا واقع شده و آذربايجان شرقي در مجموع به لحاظ توسعه گلخانه ها در کشور جزو رتبه هاي برتر است.
وي همچنين گفت: ميزان خريد تضميني گندم در سال زراعي 1400- 1399 به ميزان 94هزار و 600 تن بوده (20 درصد از توليد گندم) که با برنامه ريزي دولت اين ميزان در سال زراعي 1402 - 1401 با افزايش 387 درصدي به 461 هزار تن (81 درصد از توليد) رسيد.
وي همچنين ادامه داد: در 30 ماه ابتدايي دولت سيزدهم شناسايي و امکان سنجي و کميسيون ماده 2 اراضي براي ساخت شهرک هاي کشاورزي از 200 به 418 هکتار، مطالعات فاز اول و 2 از 100 به 200 هکتار و اخذ سند مالکيت با 198 هکتار به 212 هکتار رسيده است.
فتحي يادآور شد: مساحت کل قراردادهاي رفع تداخل شده در آذربايجان شرقي قبل از آغاز فعاليت دولت سيزدهم 926هزار و 620 هکتار بود که در 2 سال نخست فعاليت دولت اين ميزان با 61.89 درصد افزايش به يک ميليون 500 هزار و 157 هکتار رسيد.وي همچنين گفت: تعداد اسناد صادر شده زمين هاي کشاورزي نيز با رشد 68.9 درصدي به 40هزار و 882 مورد رسيد در حالي که تعداد اين اسناد قبل از آغاز فعاليت دولت سيزدهم 24هزار و 200 مورد بوده است.
وي اضافه کرد: مساحت اراضي صدور سند مالکيت نيز از 28هزار و 44 هکتار به 456هزار و 292 هکتار رسيده است.
680 ميليون دلار محصولات کشاورزي از اين استان در 2 سال گذشته صادر شد
رييس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به ظرفيت هاي صادرات محصولات کشاورزي در اين استان اظهار کرد: 2 سال گذشته بيش از 680 ميليون دلار محصولات کشاورزي از اين استان به بيش از 35 کشور جهان صادر شد.
فتحي اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزي از آذربايجان شرقي بيشترين به ترتيب عراق، امارات متحده، پاکستان، روسيه، افغانستان، ترکيه، ترکمنستان، آذربايجان و قزاقستان بوده است.
وي ادامه داد: آمار مربوط به صادرات نشان مي دهد که در سال 1402 صادرات محصولات کشاورزي در آذربايجان شرقي عملکرد خوبي داشته است به طوري که صادرات محصولات کشاورزي استان از نظر ارزش نسبت به سال 1401، 14 درصد افزايش دارد.وي افزود: از لحاظ وزني نيز صادرات محصولات کشاورزي استان در سال گذشته به 345 هزار تن رسيده که 15 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است.فتحي يادآور شد: خشکبار، شيريني جات، شکلات، فرآورده‌هاي غلات، صنايع تبديلي، گل و گياه دارويي، محصولات حيواني، محصولات لبني و ميوه و تره بار از بيشترين محصولات و فرآورده هاي کشاورزي صادر شده از آذربايجان شرقي در سال گذشته بوده است.
افزايش 150 درصدي اشتغال بخش کشاورزي در آذربايجان شرقي
فتحي همچنين با اشاره به تاثيرگذاري بخش کشاورزي در اشتغال آذربايجان شرقي گفت: طبق آمار ثبت شده در سامانه ملي اشتغال، رقم ثبت شده در سال 99، يکهزار و 219 مورد بوده که اين رقم تنها در پايان يازده ماهه سال 1402، به سه هزار و 67 نفر افزايش يافته است و از اين نظر 150 درصد افزايش نشان مي دهد.
افزايش بيش از 96 درصدي خط اعتباري مکانيزاسيون در بخش کشاورزي آذربايجان شرقي
 معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي نيز اظهار کرد: افزايش ضريب مکانيزاسيون استان از 2.56 به 3 اسب بخار در هکتار و افزايش بيش از 96 درصدي خط اعتباري مکانيزاسيون به يکهزار و 960 ميليارد ريال در سال گذشته از ديگر دستاوردهاي دولت سيزدهم است و از اين نظر رتبه يک معرفي براي تسهيلات و نيز رتبه يک پرداخت تسهيلات بانکي را در کشور داريم.
نادر نقيلي خاطر نشان کرد: در ابتداي دولت سيزدهم تعداد کمباين در آذربايجان شرقي 950 عدد بود که در 2 سال نخست فعاليت دولت با رشـد 34 درصـدي به يکهزار و 275 کمباين رسيد.
وي افزود: تعداد تراکتور و ادوات خاک ورز در آذربايجان شرقي قبل از آغاز به کار دولت سيزدهم به ترتيب 40هزار و 827 عدد و 50هزار و 963 عدد بوده که اين ميزان با رشد بيش از 7.5 درصد به 43هزار و 870 تراکتور و 53هزار و 775 ادوات خاک ورز رسيده است.
نقيلي ادامه داد: رشد 57 درصدي مساحت نهالستان هاي مجاز (از 28 هکتار به 44 هکتار)، رشد 136 درصدي افزايش سطح تعويض تاج درختان گردو (از 272 هکتار به 643 هکتار) و رشد 250 درصدي افزايش سطح سايه بان هاي باغي (از چهار دهم هکتار به 1.4 هکتار) و رشد 23 درصدي توليد گياهان دارويي، زعفران و گل محمدي (از 12هزار و 337 تن به 15هزار و 208 تن ) از ديگر اقدامات 24 ماهه دولت سيزدهم در اين حوزه است.وي همچنين گفت: توليد گوشت طيور با رشد 12 درصدي از 87.7 هزار تن به بيش از 100 هزار هزار تن رسيده است اين موضوع با افزايش ظرفيت جوجه ريزي، آزادسازي صدور مجوز پرورش طيور در استان و نيز ساماندهي واحدهاي غير مجاز محقق شده است.
وي همچنين در خصوص توليد گوشت قرمز نيز اظهار کرد: توليد گوشت قرمز در نخستين سال فعاليت دولت سيزدهم 54.79 هزار تن بود که با رشد 4.4 درصدي به 57.2 هزار تن و توليد شيرخام نيز در بيش از 2 گذشته سيزدهم با رشد 10.3 درصدي از 575 هزارتن به 634 هزار تن رسيده است.نقيلي با اشاره به اينکه ميزان توليدات آبزي در استان قبل از دولت سيزدهم هشت هزار و 603 تن بود، گفت: توليدات آبزي پروري استان در سال 1401، به 9هزار و 611 تن معادل 3.3 درصد از کشور رسيد که رشد 11.7 درصدي را نشان مي دهد.
وي در خصوص ساير دستاوردهاي جهادکشاورزي آذربايجان شرقي در بخش شيلات گفت: همچنين توليد ماهيان زينتي در استان در سال 1399، 13.73 ميليون قطعه بود که در دولت سيزدهم با رشد 18.7 درصد به 16.3 ميليون قطعه در سال رسيد که 5.5 درصد از کل توليدات کشور را شامل مي شود.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، آذربايجان شرقي داراي يک ميليون و 200 هزار هکتار اراضي زراعي و در حدود يکصد هزار هکتار باغ و قلمستان است و سالانه بيش از پنج ميليون تن محصول کشاورزي در اين استان توليد مي شود.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها