عصر آذربایجان

گزارش خبر

مديريت شهر اردبيل به چه کساني مي‌رسد

مديريت شهر اردبيل به چه کساني مي‌رسد

1400/03/09

گروه گزارش: به دنبال عملکرد نامناسب شوراي اسلامي شهر اردبيل در ادوار گذشته و برخي شعارزدگي‌هاي اين پارلمان چالشي براي اثبات شايستگي داوطلبان ششمين دوره شوراي اسلامي شهر اردبيل اجرا شد.

گروه گزارش:  به دنبال عملکرد نامناسب شوراي اسلامي شهر اردبيل در ادوار گذشته و برخي شعارزدگي‌هاي اين پارلمان چالشي براي اثبات شايستگي داوطلبان ششمين دوره شوراي اسلامي شهر اردبيل اجرا شد.
برخي فساد مالي و اخلاقي در بطن پارلمان محلي در سال‌هاي گذشته بر هيچ کسي پوشيده نيست، چرا که در پنج دوره قبل، اغلب کساني که داوطلب سکان‌داري در شوراي شهر بودند به طمع ثروت، قدرت يا شهرت پا به عرصه مديريت شهري گذاشته‌اند.علي‌رغم اينکه در ادوار گذشته هم بيشتر کانديداها پيش از انتخاب با دغدغه‌منديِ نمايشي خود سعي در راهيابي به پارلمان شهري داشتند، اما متأسفانه بعد از ورود به اين پارلمان تنها چيزي که از سوي اعضاي شوراي شهر به آن هيچ توجهي نشده بحث مديريت منسجم و توسعه شهري بوده و همين موضوع به مراتب اعتماد بين شوراي شهر و جامعه شهري را تضعيف کرده است.
کما اينکه داشتن شهري توسعه‌محور و ايده‌آل در طول سال‌هاي گذشته اصلي‌ترين وعده اعضاي شوراي شهر و آرزوي مردم اردبيل بوده، که متأسفانه در طول اين سال‌ها نه وعده داوطلبان تحقق يافته و نه آرزوي مردم به حقيقت پيوسته است و تنها چيزي که از سيماي کلي شوراي شهر در افکار آحاد عمومي نقش بسته چيزي جز ولنگاري و فسادهاي کلان و خرد مالي نبوده است.
اکنون بعد از پشت سر نهادن پنج دوره از تنها پارلمان اصلي مديريت کلاًن شهري که در دوره‌هاي قبل موفقيت‌هاي چنداني توسط اعضاي اين پارلمان کسب نشده، در حالي در آستانه ششمين دوره شوراي شهر قرار گرفته‌ايم که اعتماد عمومي به اين شورا تقريباً در حد هيچ بوده و مردم در مديريت موفق شهري به اين پارلمان اميد چنداني ندارند.
البته مي‌توان با اعتمادسازي دوباره اميد مردم به پارلمان محلي را احيا کرده و در صدد پاسخگويي به نيازهاي شهري بود و اين در حالي به وقوع مي‌پيوندد که در اين دوره کانديداها با صداقت و شفافيت عيني خلاف تصور مردم از دوره‌هاي قبل شوراي شهر را اثبات کرده و با نيرويي جهادي و اخلاقي اسلامي پا به عرصه مديريت نهاده و صرفاً در مسير اغناي نقاط قوت شهري و رفع آسيب‌ها گام بردارند.اما سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که شفافيت، پاسخگويي و صداقت کانديداها تا چه ميزان مي‌تواند مردم اردبيل را براي شرکت در انتخابات مقيد و به مديريت شهري مدون و اصولي در دوره پيش رو اميدوار کند؟
پارلماني که نشانگر اقتدار ملي است بايد از هر فسادي مبري باشد
احمد ناصرخواه، يکي از اساتيد دانشگاه اردبيل با اشاره به اينکه به تعبير مقام معظم رهبري تشکيل نهاد مردمي و پارلمان محلي با عنوان شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشانگر اقتدار ملي در سطح فراملي است، افزود: نهادي که هم نام اسلامي را در خود و هم نشان از اقتدار ملي دارد بايد از هر گونه فساد اخلاقي، مالي و ساختاري به دور باشد.
وي با تاکيد بر اينکه منتخبين مردم به عنوان اعضاي شوراي شهر بايد افرادي معتمد و شفاف باشند، گفت: مشکل در ساختار شوراي شهر و گزينش و پذيرش افراد در اين نهاد مردمي سبب شده تا هم‌اکنون شاهد چنين عملکرد ضعيفي از سوي اين پارلمان باشيم.اين استاد دانشگاه بر اهميت مشارکت مردمي در مديريت شهري تاکيد و تصريح کرد: زماني که منتخبين مردم در پارلمان شهري افرادي قابل اعتماد، متخصص و صادق باشند بي‌شک مشارکت مردمي که بخش اصلي توسعه شهري به شمار مي‌رود، به مراتب افزايش خواهد يافت.ناصرخواه عنوان کرد: قانون‌گريزي بسياري از داوطلبان شوراي اسلامي شهر در تمام طول اين سال‌ها و نبود نظارت بر عملکرد اين افراد سبب شده تا يک سردرگمي عظيمي در بحث مديريت شهري در منطقه ايجاد شود که بي‌شک دود همين آتش به چشم مردم و ساير نهادهاي دولتي خواهد رفت.
‏ناکاربلدي? شوراي شهر را زمين‌گير کرده است
شعباني، ديگر استاد دانشگاه اردبيل با تاکيد بر راهيابي افراد متخصص به پارلمان شهري گفت: افرادي که توان و تخصص کافي براي مديريت يک فضاي کاملاً بسته با اعضاي محدود ندارند، چطور خود را لايق مديريت کلان شهري مي‌دانند و اين موضوعي است که بايد به طور اساسي بازنگري و آسيب‌شناسي شود.وي اضافه کرد: ناکاربلدي و ناکارآمدي اعضاي شوراي شهر در طول اين سال‌ها يک هدف مهم و شرم‌آوري را به اثبات رسانده، اينکه طالبان ورود به پارلمان شهري تنها به دنبال اغناي اموال و دارايي‌هاي خود هستند، چرا که شوراي شهر به عنوان نهادي تصميم‌گيرنده محل انباشت اعتبارات و درآمدهاي شهري است و همين موضوع طمع افرادي را براي ورود به اين نهاد بيشتر کرده است.
اين استاد دانشگاه به ارتباط مستقيم تصميم شوراي شهر و ميزان عمران و آباداني شهري پرداخت و افزود: شوراي شهر با تصميمات خود مي‌تواند در بحث تأمين زيرساخت‌هاي عمراني و شهري در يک منطقه آن را به محروميت يا توسعه مطلق برساند و بي‌شک اين قابليت در اين نهاد نهفته است، پس نبايد چنين نهادي که مستقيماً با توسعه و آباداني شهري در ارتباط است به دست افرادي ناکاربلد و غيرمتخصص سپرده شود.شعباني بر ضرورت فراهم‌سازي شرايط انتخاب صحيح اعضاي شوراي شهر تاکيد و خاطرنشان کرد: نظارت بر شفافيت افراد داوطلب و نحوه گزينش و انتخاب آنان بايد به دقت و با حساسيت بالايي صورت گيرد و اين امکان براي مردم فراهم شود که با شناخت کامل از کانديداها نسبت به انتخاب اقدام کنند.
مديريت شهر از فضاي کلان شهري به يک اتاق بسته محدود شده است
صادق فرهمند امين، محقق و استاد دانشگاه در رابطه با محدوديت تصميم‌گيري‌هاي شوراي شهر در اردبيل اظهار کرد: متأسفانه مسئله‌اي که در دوره‌هاي گذشته شوراي شهر به خوبي به اثبات رسيده کاهش تحرکات مديريتي و کشاندن برخي تصميمات مهم مديريتي از فضاي کلان شهري به فضاي محدود و بسته يک اتاق بوده که اين مهم تا حد قابل توجهي از کارايي اين نهاد مي‌کاهد.وي با اشاره به نقصان در آسيب‌شناسي نهاد مردمي گفت: تا زماني که آسيب‌شناسي دقيق در اين حوزه و رفع خلأهاي قانوني انجام نشود، همچنان فعاليت و رويکرد شوراها منفعلانه خواهد بود و ما با يک ساختار ابتر و ناقص روبه‌رو خواهيم شد.
اين محقق با تاکيد به اينکه در سال‌هاي گذشته بيشترين دستگيري‌ها و انحلال مجموعه‌هاي مردمي را در قالب شوراهاي شهر شاهد بوديم، اذعان کرد: باز هم بايد تاکيد کرد که با گذشت دو دهه از فعاليت شوراها به يک آسيب‌شناسي جدي در اين حوزه نيازمند هستيم تا نقاط ضعف و قوت شوراها و دامنه اختيارات و يا کاستي‌ها در اين حوزه احصا و علني شود.
حل مشکلات کلان شهري توسط افراد عمل‌گرا
ميرفخرالدين زاهد، دبير شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي استان اردبيل در اين باره اظهار کرد: متأسفانه تنها مشکل شوراهاي شهر اردبيل در ادوار گذشته نبود شفافيت و صداقت با مردم در بحث مديريت شهري بوده که همين موضوع سبب شده تا اعتماد عمومي به پارلمان محلي به عنوان هسته مرکزي توسعه شهري خدشه‌دار شود.
وي با بيان اينکه شوراي اسلامي شهرها منظر تصميمات اساسي در بحث توسعه کلان شهري است، افزود: اين پارلمان بايد صرفاً براي حل مشکلات شهري تشکيل شده و افرادي به آن راه يابند که جز معتمدين و منتخبين شايسته مردم باشند.راشد پرستار، دبيرکل مجمع ملي جوانان کشور نيز در اين باره هم‌افزايي بين شهرداري و شوراهاي شهر را مهم برشمرد و اظهار کرد: بر سر کار آوردن افرادي که هيچ اطلاعي از چگونگي مديريت شهري ندارند در واقع بزرگ‌ترين و بلند مدت‌ترين ريسک در توسعه شهري است، چرا که در طول يک دوره شوراي شهر تصميمات زيادي اتخاذ مي‌شود و در ادوار گذشته در اردبيل گاه بسياري از تصميمات مضحک و پيش پا افتاده بوده است.
شفافيت رکن رکين حکمراني بدون نقص است
شهرام محمدي، سخنگوي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اردبيل شفافيت را اصل مهم در انتخابات عنوان و اظهار کرد: بدون شک شفافيت يکي از عوامل و عناصر حکمراني خوب است که سبب تقويت رابطه بين ملت و دولت مي‌شود و اين رابطه مي‌تواند با صحت سنجي، پشتيباني مردم از يک نظام حاکم را متضمن شود و لازمه موفقيت در اين مسير هم صحت‌سنجي فرد مورد نظر در کنار ارزيابي آن با رويکرد مطالبه‌محوري مردم است.وي ضمن انتقاد از انتخابات طايفه‌اي اذعان کرد: نبود نظارت‌هاي کافي بر روند صلاحيت‌دهي و ارزيابي تخصص و آگاهي‌هاي علمي داوطلبان سبب شده تا انتخابات طايفه‌اي در اردبيل طي دوره‌هاي قبل به شدت ترويج يابد که اين موضوع مي‌تواند براي انتخابات پيش رو نيز مشکل‌ساز شود.
دانشجوي دکتري سياسي با تاکيد بر نقش رسانه‌ها در شناساندن داوطلبان انتخابات گفت: بي‌شک نقش رسانه در شفاف‌سازي اذهان و افکار عمومي غيرقابل کتمان است و در اين زمينه تقاضا داريم رسانه‌هاي محلي اردبيل در معرفي کانديداي اصلح نهايت تلاش و کوشش را داشته باشند.
روح‌الله شاهي، مسئول گفتمان‌سازي و مطالبه‌گري ناحيه بسيج دانشجويي اردبيل نيز گفت: تاريخ تحولات تمدني همواره اثبات کرده که هرچه فاصله ميان مردم و مسئولين کاهش پيدا کرده، علاوه بر کاهش فساد، اثربخشي اقدامات را به‌دنبال داشته است، چرا که همکاري و مشارکت شهروندان در امور شهري، به عنوان اصلي‌ترين رکن هر شهر، تأثير مستقيم در کيفيت اجراي تصميمات حاکمان شهري داشته است.پارلمان شهري و اصلي‌ترين نهاد مردمي که چند سالي است به دالان وعده‌ها و شعارهاي پوچ در کشور تبديل شده، حالا در آستانه ششمين دوره بايد افرادي را پذيرفته و جذب کند که يک فرق اساسي با اعضاي شوراهاي اسلامي دوره‌هاي قبل داشته باشند و آن فرق يقيناً چيزي جز »شفافيت« نيست.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، طبق نظرسنجي مردمي در سطح کلانشهر اردبيل مشخص شد که اقبال عمومي به سمت داوطلباني خواهد بود که با صداقت در اين عرصه قدم نهاده و با شفافيت عملکرد خود بعد از اتمام موعد رأي‌گيري و ارائه برنامه‌هاي شهري سعي در توسعه و آباداني شهر دارند.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها