عصر آذربایجان

گزارش خبر

انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها در ايران چگونه انجام شد

انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها در ايران چگونه انجام شد

1403/02/09

گروه تاريخي: انقلاب فرهنگي ايران مجموعه‌اي از رويداد‌هايي در آموزش عالي ايران در سال‌هاي 1359 تا 1362 که در پي آن حکومت جمهوري اسلامي ايران، استادان و دانشجوياني که به زعم تيم بررسي صلاحيت، رويکرد انقلابي نداشتند را تصفيه کردند.

 عليرضا نجفي

گروه تاريخي:  انقلاب فرهنگي ايران مجموعه‌اي از رويداد‌هايي در آموزش عالي ايران در سال‌هاي 1359 تا 1362 که در پي آن حکومت جمهوري اسلامي ايران، استادان و دانشجوياني که به زعم تيم بررسي صلاحيت، رويکرد انقلابي نداشتند را تصفيه کردند.
انقلاب فرهنگي مجموعه اقداماتي بود که از سال 1359 تا سال 1362 در ايران انجام شد و به پاکسازي دانشگاه‌ها از افرادي که به زعم نيروهاي انقلابي، دگرانديش بودند منجر شد.
انقلابيون ايران در سال‌هاي ابتدايي دهه چهل، معمولا از براندازي نظام پهلوي سخن نمي‌گفتند و بيشتر خواستار اصلاح کردن جامعه و حکومت شاه بودند اما در ادامه انتقادات به قدري زياد شد که بحث‌هاي جدي‌تري از »اصلاح« مطرح شد؛ تا آنجا که علي اميني نخست وزير وقت در دي ماه سال 1340 نزد آيت الله خميني رفت و خواسته‌هاي خود را با او مطرح کرد.
خواسته‌هاي آيت‌الله خميني معطوف به اصلاح جامعه مي‌شد. يکي از بحث‌هاي آن جلسه رواج بي‌ديني در جامعه و به خصوص در دانشگاه بود. سخنان ايشان از اين قرار بود: »اولين مسئله دانشگاه‌هاست. نمى‌دانم چه ارتباطي بين بى‌دينى و خلاف اخلاق با دانشگاه‌ها وجود دارد؟ چه ارتباطي بين اين دو مسئله هست؟ آن‌ها که دانشگاه مى روند و از دانشگاه‌ها فارغ‌‌التحصيل مى‌شوند، واقعاً از نظر اخلاقي و ديني بسيار ضعيف هستند.
واقعاً ضد اخلاق و ضد دين مطرح مى‌شوند. چه ارتباطي بين اين مسأله هست، من هنوز پى نبردم. ببينيد اين وضعيت از اساتيد اين‌ها هست؟ از محيط دانشگاه است؟ از وضعيت دولت است؟ بالاخره از هر منشا هست جلوگيري کنيد. اين دانشگاه شوخى نيست. اگر کتاب‌هايشان بدآموزي دارد، اگر معلمين آن‌ها بدآموزي دارند، اگر محيط دانشگاه اينطوري است، بايد به اين جوان‌ها رسيد. اين‌ها سازندگان آينده کشور ما هستند.«
در آن زمان چهره‌هايي مانند سيدحسين نصر که با روحانيون و دربار رابطه خوبي داشتند، عملا نداي اسلامي کردن علوم را سر داده بودند. حتي خود محمدرضاشاه نيز از نوعي بومي‌گرايي و بازگشت به خويشتن در روند علوم و مباحث فرهنگي سخن مي‌گفت اما به دليل استقلال نسبي دانشگاه‌ها و روابط گسترده سياسي و فرهنگي با غرب امکان اين وجود نداشت که فضاي دانشگاه‌ها تغييرات بنيادين کند و نهايتا به اضافه کردن چند واحد تاريخ تمدن اسلامي به دروس بسنده مي‌شد.
پس از انقلاب ايران، طبيعي بود که فضاي دانشگاه با دوران پهلوي تفاوت کند و انقلابيون با همين ايده خواستار پاک کردن دانشگاه‌ها از اساتيد و کتب و علوم فاسد شدند. در دوره‌اي نهضت آزادي، قصاص را غيرانساني خواند، امام خميني پاسخ داد: »اين‌ها اصرار مي‌کنند دانشگاه‌ها باز بشوند... خب دانشگاه‌ها شما را بيرون داده‌اند. شمايي که مي‌گوييد حکم قرآن غيرانساني است.«
از سوي ديگر بيش از پنجاه درصد از اعضاي سازمان‌هاي چپ‌گرا از دانشگاه‌ها مي‌آمدند و گروه‌هاي مختلفي چون حزب توده، فداييان، ليبرال‌ها و مجاهدين خلق در دانشگاه‌ها فعال بودند. به همين دليل پس از استعفاي دولت وقت، تصفيه دانشگاهها از عناصر مرتبط با شرق و غرب آغاز شد.
امام خميني در پيام نوروزي خود چنين گفت: »ايده انقلاب اسلامي در تمام دانشگاه‌هاي سراسر ايران به وجود آيد تا اساتيدي که در ارتباط با شرق يا غرب‌اند تصفيه گردند و دانشگاه محيط سالمي شود براي تدريس علوم عالي اسلامي.«
ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور وقت که نقش مهمي در سياست‌گذاري‌هاي حکومت انقلابي داشت، جزو نخستين کساني بود که در صدد اجراي ايده انقلاب فرهنگي برآمد. او در روزنامه جمهوري اسلامي چنين نوشت: »بر شوراي انقلاب است که از خود قاطعيت نشان دهد و تصميم خود را بدون درنگ و تاخير به اجرا گذارد.
 امروز نظم شرط تداوم انقلاب و بلکه حيات ملي ماست و بايد با روحيه انقلاب و مصمم آن را برقرار کرد. دانشجويان مسلمان بايد اجراي مصوب شوراي انقلاب که در محضر امام اتخاذ شد را فريضه خود دانسته و نه تنها در برخورد‌ها پيشقدم نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردي بگردند تا اگر طرف سه روز ستاد‌هاي گروه‌ها تعطيل نشدند به ترتيبي که مقرر است عمل شود.«
نخستين درگيري خشونت آميز در جريان انقلاب فرهنگي
اندکي پس از اين سخنان، درگيري خشونت‌آميزي در روز 26 فروردين 1359 در شهر تبريز رخ داد. در پي سخنراني هاشمي رفسنجاني در دانشگاه تبريز و درگيري در اين دانشگاه، »دانشجويان مسلمان پيرو خط امام« با اشغال ساختمان مرکزي اعلام کردند تا اخراج دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه انجام نشود، ساختمان مرکزي را ترک نمي‌کنند.
انقلاب فرهنگي در چه تاريخي اجرا شد؟
در پي اين درگيري، دانشگاه‌هاي سراسر کشور صحنه تظاهرات، درگيري‌ها و تحصن‌هاي گوناگون شده و برخي ديگر از دانشگاه‌ها نيز به تصرف نيرو‌هاي دانشجويي خط امام درآمد. اين اتفاقات باعث ايجاد تظاهرات طرفداران وي در حمايت از اخراج استادان سکولار، چپ‌گرا و ليبرال شد و شوراي انقلاب در دوم ارديبهشت ماه سال 1359 انقلاب فرهنگي را اعلام کرد.
هاشمي رفسنجاني در خاطراتش درگيري‌ها و نتايجشان را چنين توصيف مي‌کند: »در اصل قضيه که نظام آموزشي دانشگاه‌ها بايد اصلاح شود و اين مکان‌ها از عناصر وابسته تصفيه گردد، اختلاف نظري نبود؛ به همين دليل بحث بيشتر بر روي شکل و چگونگي انجام اين کار بود که سرانجام با تاييد امام قرار شد مهلت سه روزه‌اي به گروه‌هاي سياسي داده شود که ستاد‌هاي عملياتي خود را از دانشگاه‌ها برچينند و مسئولين دانشگاه‌ها هم ترتيبي دهند که امتحانات تا چهارده خرداد پايان يابد و بعد از آن برنامه‌هايي براي تهيه نظام آموزشي جديد بر پايه معيار‌هاي اسلامي و انقلابي تدوين گردد و همچنين هرگونه استخدام در دانشگاه‌ها متوقف و بعدا نيز پذيرش دانشجو بر اساس موازين جديد صورت گيرد.«
تاريخ بازگشايي دانشگاه‌ها بعد از انقلاب فرهنگي
پس از اين اظهارات ستادي به نام ستاد انقلاب فرهنگي تشکيل شد و اين ستاد اندکي بعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نام گرفت که افرادي چون عبدالکريم سروش و رباني املشي عضو آن بودند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بهار سال 1361 دوباره دانشگاه‌ها را بازگشايي کرد، اما تغييرات عمده‌اي در آن داد. عبدالکريم سروش اعلام کرد دانشگاه‌ها بايد »عطر و بوي اسلامي به خود بگيرند« و با نگاه اسلامي کردن علوم و افراد دانشگاه‌ها بازگشايي شدند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از رويداد24بنا به قانون جديد اساتيد و دانشجويان بايد گزينش مي‌شدند تا صلاحيت آنان براي مطالعه علوم تاييد شود. به تبع فضاي انقلابي سال‌هاي ابتداي پيروزي انقلاب، تندروي‌ها در بررسي صلاحيت‌ها هم زياد بود و گاه به اتفاقاتي منجر مي‌شد که در گزينش‌ها مثلا از اساتيد رياضي، پزشکي و علوم فن درباره فقه و زبان عربي سوال کنند و بسياري را براي ندانستن فقه کنار بگذارند. عده‌اي نيز به دليل فعاليت‌هاي سياسي و پيشينه خانوادگي کنار گذاشته شدند. اين امر باعث مهاجرت و گاه خانه‌نشيني تعدادي از اساتيد و نخبگان علمي ايران شد.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها