عصر آذربایجان

گزارش خبر

ضعف مطالعه و نيازسنجي در طرح‌هاي عمراني تبريز

ضعف مطالعه و نيازسنجي در طرح‌هاي عمراني تبريز

1400/09/07

گروه اقتصادي: اجراي طرح‌هاي عمراني نظير مسيرگشايي و احداث پل‌ها و زيرگذرها براي سهولت تردد خودروها و جلوگيري از ترافيک و راه‌بندان، از نيازهاي ابتدايي و بي چون و چراي شهرهاست، اما نکته‌اي که نبايد در اين ميان فراموش شود مطالعه و نيازسنجي طرح‌ها قبل از عملياتي‌شدن آنهاست.

گروه اقتصادي: اجراي طرح‌هاي عمراني نظير مسيرگشايي و احداث پل‌ها و زيرگذرها براي سهولت تردد خودروها و جلوگيري از ترافيک و راه‌بندان، از نيازهاي ابتدايي و بي چون و چراي شهرهاست، اما نکته‌اي که نبايد در اين ميان فراموش شود مطالعه و نيازسنجي طرح‌ها قبل از عملياتي‌شدن آنهاست. 

هر طرح عمراني قبل از اجرا و عملياتي شدن از سوي مشاور طرح مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد که در آن به  سووالاتي از قبيل اهداف و همچنين کارايي طرح در برطرف کردن مشکلات پاسخ داده مي شود و اگر مشاور طرح بررسي و تحقيق درستي از طرح ارايه ندهد، نه تنها طرح اجرا شده مثمر ثمر نخواهد بود، بلکه بر ميزان مشکلات افزوده و انتقادها را به دنبال خواهد داشت.
توضيح درباره ضرورت اجراي طرح، مکان يابي مناسب، اجرا طبق نقشه مصوب و ممانعت از دستکاري هاي احتمالي به دليل کمبود بودجه، تلاش براي اجراي طرح با هزينه معقول، تعيين مدت زمان اجراي طرح و برنامه ريزي براي اتمام طرح در موعد مقرر، جايگزين کردن مسيرهاي موقت عبور و مرور تا زمان بهره برداري از طرح و تهيه نقشه فني و ايمني از جمله مواردي است که بايد از سوي مشاور بررسي و بعد از تاييد و نهايي شدن، در اختيار پيمانکار طرح براي اجراي دقيق قرار گيرد.
نمونه طرح هاي عمراني که در سال هاي اخير در تبريز اجرا شده و به دليل عدم نيازسنجي و يا مطالعه کافي و يا دستکاري در نقشه طرح، به جاي گره گشايي از مشکلات به ايجاد مشکلات بيشتر دامن زده، بسيار است و متاسفانه مسوولان شهري که اغلب به دنبال قيچي کردن روبان قرمز و گزارش از ميزان هزينه کردها براي طرح ها هستند، نيازي به بررسي فني طرح ها نمي بينند و نواقص و پيرامون به هم ريخته طرح هاي عمراني به چشم شان نمي آيد.
طرح ترافيکي ميدان آذربايجان نمونه بارز از طرح هايي است که به رغم مطالعه کافي بر روي آن، به دليل دستکاري و حذف برخي بخش هاي طرح، به صورت ناقص بهره برداري شد و نه تنها ترافيک اين ميدان بزرگ تبريز را برطرف نکرد، بلکه بر مشکلات تردد در آن افزود و تداخل عبور خودروهايي که از مسير هاي مختلف به سمت ميدان حرکت مي کنند در آن همچنان باقي است و ترافيک موجود در ميدان نيز به سمت ميدان فرودگاه انتقال يافته است.
اين طرح که قبل از اجرا، سر و صداي زيادي کرد پس از کلنگ زني، دچار سرنوشت بسياري از طرح هاي عمراني شهرداري تبريز شد و به دلايل مختلف از جمله عدم تامين مالي به موقع، تعلل پيمانکار و حذف برخي از بخش هاي طرح، با تاخير طولاني در بهره برداري مواجه و در نهايت به صورت نصف و نيمه بهره برداري شد؛ تا اين لحظه نيز هيچ مسوولي از شهرداري توضيحي درباره اين طرح نخواسته و ميدان آذربايجان با ستون ها و شمع گذاري هاي زشتي که بيرون زده، همه روزه در جلوي چشم عابران، نمايان مي شود؛ تاريکي شبانه و نبود تيربرق و روشنايي کافي در داخل و محوطه ميدان از ديگر کاستي هاي ميدان بزرگ آذربايجان است.
اين ميدان بزرگ که نقطه تلاقي اتوبان پاسداران، بلوار ستارخان، بزرگراه آذربايجان و بزرگراه شهيد بابايي است از طريق يک زيرگذار پاسداران را به بزرگراه آذربايجان وصل مي کند و با يک زيرگذر يکطرفه بزرگراه اذربايجان را به بزرگراه شهيد بابايي وصل کرده است و مسيرهاي ياد شده باهم تلاقي ندارد، اما ديگر مسيرها براي اتصال به مسيرهاي چهارگانه، حتما بايد ميدان را دور بزنند و همين امر موجب تلاقي و عبور ضربدري خودروها و در نهايت به ترافيک و راه بندان در ورودي ميدان فرودگاه به ويژه در روزهاي تعطيل منجر مي شود.
اين در حاليست که با اجراي دقيق طرح و روگذرهايي که در طرح اوليه ميدان آذربايجان، تعبيه و در نظر گرفته شده بود و همچنين بدنه سازي، هيچ کدام از مشکلات ياد شده پيش نمي_آمد.
همان گونه که گفته شد نمونه طرح هايي که بدون مطالعه و يا براي رفع کوتاه مدت مشکلات ترافيکي تبريز اجرا شده، بسيار است که در ادامه اين طرح ها به مشکلات بيشتر دامن زده  و از جمله آنها مي توان به دوربرگردان هاي ايجاد شده در چايکنار در محدوده خيابان هاي رضانژاد و کلانتر کوچه اشاره کرد که موجب راه بندان در اين شريان حياتي تبريز در بيشتر مواقع از روز مي شود.
تبريز شهر بزرگي است و روزانه بيش از يک ميليون خودرو در آن تردد مي کنند و با در نظر گرفتن چنين وضعيتي، اجراي طرح ها و زيرگذرها و روزگذرهاي بزرگ در جهات و سمت هاي مختلف در آن اجتناب ناپذير است و بسنده کرده به طرح هاي کوچک دردي از مشکلات اين شهر را درمان نخواهد کرد.
مسيرگشايي هاي اخير نيز در تبريز و نقاط مختلف اين شهر با در نظر گرفتن همه مزايايي که دارد، به بروز برخي مشکلات در آن دامن زده و بيشتر اين مسيرگشايي ها به خيابان هايي منتهي مي شود که به دليل باريکي، توان تحمل ترافيک بيش از حد را ندارند و يا در تقاطع ها به دليل مسدود بودن ادامه مسير، به مشکل برخورده اند.
به دنبال تحويل اراضي پادگان ارتش به شهرداري و مسيرگشايي صورت گرفته در آن در امتداد خيابان ارتش جنوبي و اتصال آن به کمربندي مياني، مسيري که تا قبل از آن دچار ترافيک نبود، به يکباره گرفتار ترافيک هاي سنگين شد و شهرداري را مجبور به طرح ريزي براي ساختن تقاطع غيرهمسطح در اين مسير کرد.
اين طرح که براي اجراي آن 38 ميليارد تومان در نظر گرفته شده، به دليل نبود منابع مالي، در واقع تعطيل شده و نشانه اي از فعاليت عمراني در اين مسير پرتردد ديده نمي شود و هر از چند گاهي چند کارگر مشغول آرماتوربندي ستون هاي آن هستند که براي چنين پروژه اي، قابل قبول نبوده و با چنين روندي، افتتاح آن شايد چندين سال زمان ببرد.هرچند اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر تبريز از نيمه کار ماندن طرح هاي عمراني انتقاد کرده و خواستار تسريع در انجام و اتمام اين طرح ها شده اند، اما شهرداري تبريز در حال حاضر با کمبود منابع مالي ناشي از کاهش درآمدها مواجه شده و بيشتر درآمدهاي اين نهاد، صرف پرداخت حقوق کارکنان و امور خدماتي مي شود و در واقع پولي براي اجراي طرح هاي عمراني باقي نمي ماند.از همين رو، شهرداري بايد ضمن تعريف محل جديد براي درآمدزايي و پايدار کردن درآمدهاي خود، از اجراي سليقه اي و بي برنامه طرح هايي که پشتيبان مالي ندارند، خودداري و در هزينه هاي غير عمراني خود نيز صرفه جويي کند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، اميد است شهرداري تبريز با برنامه ريزي و تعيين زمان بندي مشخص، تکليف طرح هاي نيمه تمام را مشخص و از درجا زدن تبريز جلوگيري کند و موانع عمران و آبادي اين شهر را برطرف کند و با بهره برداري سريع از طرح هايي همچون پارک باغشمال، پارک بزرگ و مقبره الشعرا و آسفالت ريزي خيابان هاي شهر، برداشت، تصور و ذهنيت مردم از شهرداري را تغيير دهد و فراموش نکند که رضاي الهي در رضاي مردم و شهروندان است.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها