عصر آذربایجان

گزارش خبر

استقلال مس آرزوي ديرينه آذربايجاني‌ها

استقلال مس آرزوي ديرينه آذربايجاني‌ها

1401/09/29

گروه گزارش: استقلال معدن مس آذربايجان همواره از دغدغه‌هاي مديران استاني و مردم آذربايجان بوده و رئيس جمهور سيزدهم در سفر استاني خود به آذربايجان شرقي دستور آن را صادر کرد.

اسرا درويشي

گروه گزارش:  استقلال معدن مس آذربايجان همواره از دغدغه‌هاي مديران استاني و مردم آذربايجان بوده و رئيس جمهور سيزدهم در سفر استاني خود به آذربايجان شرقي دستور آن را صادر کرد.
معدن مس سونگون آذربايجان، يکي از سه معدن فعال کشور است که به تنهايي نيمي از مس موجود در ايران را در خود جاي داده است و بيش از 4 ميليارد تن ذخيره قطعي قابل برداشت دارد و بيش از ?? درصد مس شناسايي شده کشور در معدن سونگون ورزقان است.ارزش ذخاير اين معدن در شهرستان ورزقان 320 ميليارد دلار برآورد شده است و سالانه 300 هزار تن مس از معدن سونگون برداشت مي‌شود اما براي معدني با ذخيره 54 درصد مس کشور عدد قابل توجهي نيست و بايد توسعه يابد.
استقلال معدن مس سونگون از شرکت ملي مس ايران يکي از مطالبات ديرينه مردم آذربايجان بوده است چراکه به اعتقاد کارشناسان درآمد سرشار اين مجموعه به جاي استفاده در توسعه آذربايجان شرقي در بخش‌هاي ديگر و در استان‌هايي که فراوري انجام مي‌شود، هزينه شده و عايدي چنداني نصيب اين استان نمي‌شود.بر همين اساس بود که رياست جمهوري در بيست و سومين سفر استاني خود به آذربايجان شرقي با حضور در مجتمع معدني مس سونگون و گفتگو با مديران و کارکنان آن، دستور صريحي مبني‌بر تسريع در تشکيل شرکت مستقل مس آذربايجان را صادر کرد که علاوه‌بر اين دستور صريح، تغييرات مديريتي در شرکت ملي مس ايران نيز به وقوع پيوست و مديران استاني آذربايجان شرقي نيز عزم جدي براي تحقق اين مطالبه مردم خطه آذربايجان در پيش گرفته‌اند و بر لزوم رعايت عدالت در روند تشکيل شرکت مستقل مس آذربايجان و مسائل مربوطه نيز تاکيد دارند.
ماليات و تجديد ارزيابي، دو چالش بزرگ تشکيل هلدينگ مس آذربايجان
يکي از نمايندگان مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي در خصوص چالش‌هاي تأسيس هلدينگ مس آذربايجان مي‌گويد: جلسه‌اي در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد و با نظر مجمع عمومي بورس اين شرکت به دليل وجود سهامداران دولتي و غير دولتي به صورت هلدينگ تشکيل مي‌شود.محمدحسين فرهنگي ادامه مي‌دهد: مجمع عمومي بورس، تشکيل هلدينگ شرکت مس آذربايجان با اختيارات مستقل را تأييد کرد چراکه سهام بيشتر در اختيار آنها است، مشکل بعدي نيز در رابطه با ماليات بود که در بودجه 1401 پيش‌بيني کرده بوديم اما امور مالياتي قبول نمي‌کرد؛ بنابراين پيشنهاد کرديم در بودجه 1402 قانوني مطرح شود تا ماليات آن به استان تعلق گيرد.
وي مي‌افزايد: قانوني در مجلس شوراي اسلامي مربوط به هزينه‌هاي توليد وجود دارد که در کميسيون صنايع هم مطرح شد تا موانع ماليات برطرف شود.فرهنگي با اشاره به چالش بعدي تشکيل اين هلدينگ خاطرنشان مي‌کند: تجديد ارزيابي چالش بعدي ما بود چراکه سهامداران آن بسيار است؛ اگر اين دو مانع برطرف شوند، تأسيس هلدينگ مس آذربايجان روبه تمام است و مجلس شوراي اسلامي و استاندار آذربايجان شرقي نيز به جد پيگير اين مسئله هستند.
تأسيس هلدينگ مس آذربايجان منجر به تحول بزرگي در استان مي‌شود
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز مي‌گويد: دستور رئيس جمهور مبني‌بر تشکيل شرکت مس آذربايجان و توسعه مس سونگون از جمله رويدادهاي مهم در حوزه مس کشور و آذربايجان شرقي است که در حال انجام بوده و اکنون مراحل اجرايي تشکيل مس آذربايجان با جديت دنبال مي‌شود.صابر پرنيان ادامه مي‌دهد: در سفر رئيس جمهور به آذربايجان‌شرقي 14 مصوبه به شرکت ملي مس ابلاغ شد تا در اين مجتمع تحقق يابد که يکي از آنها تشکيل شرکت مس آذربايجان است و مشاوري براي آن در نظر گرفته شد و اکنون مراحل پاياني را طي مي‌کند که اميدواريم تا پايان سال جاري با موافقت و دستور رياست جمهوري عملي شود.
وي با اشاره به سرمايه‌گذاري در حوزه مس، خاطرنشان مي‌کند: مجتمع مس سونگون برنامه‌ريزي کرده است تا در چهار سال آينده افرايش حداقل چهار برابري توليد کنستانتره و توليد 200 تن کاتد مس در فازهاي سه و چهار اين مجتمع انجام شود و تمام مصوبات آن شامل توسعه کنستانتره و توليد کاتد مس انجام و تمامي اقدامات لازم براي بازگرداندن ماليات آن به استان ابلاغ شده است و تشکيل شرکت مس آذربايجان با جديت در حال طي کردن مراحل قانوني خود است.وي تاکيد مي‌کند: مقرر شده است 20 درصد سود و 9 درصد ارزش افزوده مس وارد جريان مالي استان شود که منجر به تحول بزرگي مي‌شود.پرنيان با بيان اينکه اقدامات آغاز شده در تاريخ مس سونگون بي‌نظير است، مي‌گويد: اميدواريم تمام مصوبات سفر دولت به استان در حوزه مس پيگيري شود چراکه ويژه‌اي با حضور دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشکيل و با جديت و دقت مصوبات پيگيري مي‌شوند و استاندار آذربايجان شرقي نيز ماهانه گزارش آن را دريافت مي‌کند که اميدواريم اثرات آن ديده شود.
وي در خصوص اثرات تأسيس شرکت مس آذربايجان نيز خاطرنشان مي‌کند: افزايش توليد کنسانتره مس، توليد مس کاتد براي اولين بار، ايجاد شهرک پايين دستي و مالياتي که از بابت آن به بانک‌هاي استان برمي‌گردد از اثرات تأسيس اين شرکت است که گشايش اقتصادي ايجاد کرده و سبب بهره‌مندي بيشتر مردم از فعاليت‌ها و تکميل زنجيره مس مي‌شود تا ارزش افزوده ايجاد کرده و کل صنايع به گردش در آيند.پرنيان يادآور مي‌شود: دنبال صادرات کنسانتره نيستيم، دنبال اين هستيم تا با تبديل آن به کاتد مس در شهرک‌هاي پايين دستي، محصولات نهايي را توليد و صادر کنيم که بيشترين ارزش افزوده را دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي متذکر مي‌شود: سال‌هاي سال بود که مس آذربايجان مهجور مانده بود و امسال حرکت‌هاي جدي آغاز شد و مصوبات آن توسط رياست جمهوري، وزارت صمت و دستگاه‌هاي مربوطه پيگيري مي‌شود که اميدواريم سال‌هاي آينده شاهد توليد و درآمد بيشتر، تکميل زنجيره و ايجاد اشتغال پايدار در استان باشيم.
افزايش 15 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي آذربايجان شرقي
مدير مجتمع مس سونگون نيز با بيان اينکه مس سونگون در خاورميانه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم را دارد، به خبرنگار مهر مي‌گويد: معدن مس سونگون با دارا بودن هفت درصد اکتشافات، در جايگاه پنجم جهان و با پنج ميليارد تن ذخيره، رتبه اول در ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.
معبود عباس زاده ادامه مي‌دهد: هدف استراتژيک شرکت ملي مس ايران، باز طراحي ساختار صنعت مس کشور است تا طراحي تکميل و زنجيره ارزش مس ايران توسعه يابد که تمامي مزايا و منافع ناشي از تکميل و توسعه اين زنجيره به استان برمي‌گردد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،عباس زاده يادآور مي‌شود: تکميل اين روند موجب برخورداري شهرستان ورزقان و آذربايجان شرقي از تمامي مزايا و منافع آن خواهد شد.استقلال مس آذربايجان آرزوي ديرينه مردم شمالغرب کشورمان است که تحقق اين رؤيا مي‌تواند توسعه چشمگيري در آذربايجان شرقي فراهم سازد.

منبع :

برچسب ها:

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هزینه سرمایه ملی برای دریاچه ‌بیمارارومیه خیانت است

پدر علم کويرشناسي ادعا كرد
خروج

پدرعلم کویرشناسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور صرف هزینه کلان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه کار عقلانی نیست، گفت: این دریاچه بیمار است و به هیچ عنوان احیا نخواهد شد.

۹۰ درصد فسادهای مالی ناشی از رانت اطلاعاتی در دولت است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي:
خروج

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.

بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:با توجه به وضعيت اسفبار اشتغال در آذربايجان غربي، وجود 40 هزار فارغ‌التحصيل بيکار در اين استان و بهبود وضعيت اشتغال و کسب و کار در گرو اهتمام جدي مسئولان است.

افزايش اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي استان

عصر آذربایجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش:شش ماه نخست امسال شاهد افزايش 217 درصدي اجراي احکام قضايي در خلع يد مناطق جنگلي از لحاظ مساحت در استان بوده و با توجه به نقش و اهميت منابع طبيعي بايد بهره‌برداري اصولي از آن مورد توجه جدي قرار گيرد.

تيغ مشکلات مالي بيخ‌ گلوي ناشران کتاب

گزارش
خروج

گروه گزارش: گرفتن مجوز کتاب، چاپ و انتشار آن و در ‌‌نهايت توزيع و پخش کتاب از پروسه‌هاي دشواري است که همه ناشران چه کساني که سال‌ها در اين زمينه فعاليت دارند و چه کساني که تازه وارد حيطه نشر شده‌اند از دغدغه‌هاي اصلي فعالان اين بخش به شمار مي‌رود دغدغه‌هاي ناشران استان آذربايجان غربي گلايه‌هاي زيادي از آن دارند.

تندرستی

نذري وتهديد سلامت عزاداران
خروج

گروه تندرستي:در دهه اول ماه محرم بسياري از تكايا، مساجد و حسينيه‌ها غذاي نذري مي‌دهند. هرچه هم كه به تاسوعا و عاشوراي حسيني نزديك‌تر مي‌شويم، هيات‌هاي بيشتري به خيل عزاداران و نذري‌دهندگان مي‌پيوندند و از طرفي بر گيرندگان غذاي نذري هم افزوده مي‌شود.

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي

پاسخ امام زمان (عج) به چند شبهه عاشورايي
خروج

گروه دين و انديشه:کافيست فقط چند لحظه به ماه محرم و روزهاي عزاداري بر امام حسين عليه السلام بيانديشي. اين فکر ناخودآگاه يک شيعه را به ياد امام زمان خويش مي اندازد که آن حضرت چه نگاهي به اين ماه دارد و انديشه و افکار او در اين باب چگونه است؟

مبالغه‌گويي مهم‌ترين آسيب در عزاداري‌ها است

امام جمعه مياندوآب:
خروج

گروه خبر:امام جمعه مياندوآب گفت: اغراق و مبالغه مهم‌ترين آسيب در آئين‌‌هاي عزاداري امام حسين (ع) است.

ايجاد امنيت اجتماعي پايدار نيازمند خرد جمعي

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

گروه گزارش: امروزه امنيت اجتماعي به يکي از مهمترين مباحث در بحث امنيت تبديل شده است؛ ايجاد امنيت اجتماعي پايدار به ويژه در استان‌هاي مرزي، نيازمند همت جدي تمام متوليان بخش فرهنگي و اجتماعي است.

معماي حل نشده راه هاي زير زميني تبريز

گفتگو
خروج

گروه تاريخي:?راه هاي زير زميني و عجايب ناشناخته آن هميشه در فيلم هاي علمي تخيلي يکي از سکانس هاي مشهور و مورد علاقه کارگردانان و تماشاگران است و آنها را روي صندلي سينما يا مقابل صفحه جادويي تلويزيون ميخکوب مي کند.

استان زنجان ظرفيتي ناشناخته براي کشورهاي قفقاز

گزارش
خروج

گروه سياسي: استان زنجان در شمال‌غرب کشور مسافت قابل قبولي با کشورهاي قفقاز دارد، اما اين ظرفيت براي اقتصاد زنجان به خوبي به کارگيري نشده است.

درباره نشریه عصر آذربایجان

خروج

«عصر آذربایجان» نخستین نشریه منطقه ای استان های آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،زنجان و اردبیل هست

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها